CSSU တေႁူပ်ႉ EAOs , CSOs ၵူႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေ လၢတ်ႈၼႄလွင်ႈယုၵ်းယၢင်ႇလၵ်းမိူင်းမႂ်ႇၸိုင်ႈတႆး

146

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU မီး ပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇ ပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်းသေတေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တမ်းဝၢင်းၼႄ ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to CSSU -ၽူႈၼမ်းၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU

ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း CSSU လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ  မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ  ပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇ  ပိုၼ်ႉထၢၼ် ပိူင်ၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်မီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ဢၼ်ဢိင်ၼိူဝ်ၾႅတ်ႊတရႄႊၼႆႉဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။  ၵၢၼ်ငၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇပီ 2022 ၼႆတႄႉ တေႁူပ်ႉထူပ်းၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၶႃႈဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/12/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ CSSU လႆႈမၵ်းမၼ်ႈ ပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇၼႆႉသေ  တေဢဝ်ပိူင်ယုင်းယၢင်ႇၼႆ တမ်း ၼေပၼ် လုၵ်ႈၸုမ်း CSSU ၊ တေတမ်းၼေပႃး ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ၊ ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၸုမ်း တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း CSO ၶဝ်သေ တေဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၵႂႃႇ   ၸၢႆးလဵၵ်ႉလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။   

“ ႁဝ်းၶႃႈ တေဢဝ်ပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇၼၼ်ႉ တမ်းၼႄပၼ်ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ၊ သပ်းလႅင်းၼႄသေ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တွင်ႈထၢမ် ၵၢင်ၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၸႅင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလႅင်းၼႆတႄႉ ၶႃႈယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈယူႇ ” ၸၢႆးလဵၵ်ႉလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

CSSU ၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈတႄႇၵေႃႇတင်ႈမႃးၼၼ်ႉမီးဝႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်း 3 ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ။ တွၼ်ႈၼိုင်ႈၼႆႉ သၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ် ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ တွၼ်ႈသွင် ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼႂ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ လႄႈ တွၼ်ႈသၢမ်ၼႆႉပဵၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

“ၽွင်းႁဝ်းၶႃႈၶတ်းၸႂ်ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်ယူႇၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးပဵင်းၼင်ႇယိူင်းဢၢၼ်းၵေႃႈ မီးၶႃႈဢေႃႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ RCSS လႄႈ SSPP ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း CSSU ၼင်ႇၵၼ်ၵေႃႈ ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသင်ဝႃႈသိုပ်ႇပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆယူႇတိၵ်းတိၵ်းၸိုင် ယႃႇၵွၺ်ႈဝႃႈ ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႃႈ၊ ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးႁဝ်းၵူၺ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈ။ ပေႃးႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇၵၼ်ၸိုင် ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႂ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵေႃႈတေဢမ်ႇၸၢင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈႁဝ်းၶႃႈၶိုၼ်းထတ်းသၢင်သေ ၽႅၼ်ၵၢၼ်တႅပ်းတတ်းဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼႆႉ တေႁဵတ်းၼႂ်းတႆးလႄႈ ၼႂ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူဝ်ႈမိူဝ်ႈၵၼ်ၵမ်းလဵဝ်ၼႆဢေႃႈ။” -ၸၢႆးလဵၵ်ႉ လၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵေႃပွင်ၵၢၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး CSSU ၼႆႉ  ၵေႃႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 2013 ။ မီးလုၵ်ႈၸုမ်းဝႆႉမိူၼ်ၼင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇSNDP  ၊ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး SSJAC  ဢၼ်ပႃး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD  ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး  SSPP သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းသႅင်ၵႅဝ်ႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ မီးၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵုၼ်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလၢႆလၢႆဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးဝႆႉမွၵ်ႈ 10 ၸုမ်း   ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ