Sunday, July 21, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 70 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/7/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လမ်းလိမ်းယိုဝ်း ၵွင်ႈ လူင် ၵႂႃႇၵူႈ ႁူး/ တၢင်းတီႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆးၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  မၢၵ်ႇလူင်တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 70 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ  ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 70 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆး ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းလႄႈ လူႉတၢႆ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်း Mobye Rescue Team လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်မိူဝ်ႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းထဝ်ႈယိင်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တေမႃးတီႈၵျွင်းၼႆႉ ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇသေ လႆႈလူႉတၢႆၶႃႈဢေႃႈ။ မၢၵ်ႇလူင်ၼၼ်ႉ တူၵ်းတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းၶႃႈ။ ထဝ်ႈယိင်းလႆႈ တိူဝ်ႉၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းလႄႈတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပႆႇမီးၽႂ်ၸုမ်းလႂ်ႁတ်းၵႂႃႇတူၺ်း ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ။ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆးယူႇတိၵ်းတိၵ်း။  

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်း Mobye Rescue team တႄႉ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆးဝႃႈ သင်ပဵၼ်လႆႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၶမ်ႈ ယႃႇပေဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ် ယိုင်ႈၶႅၼ်းလီ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇပေႃးလီ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း