Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းပၢႆး

ပၢင်လူမ်ႇယိုဝ်း တပ်ႉမၢၼ်ႈၶလယ 422 မိူင်းပၢႆး ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ လူႉတၢႆ 25 ၵေႃႉ  

ပၢင်တိုၵ်း ယိုတ်းသိမ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 422 ဢၼ်ပၵ်းငဝ်ႈဝႆ့တီႈ မိူင်းပၢႆး လႅၼ်လိၼ်တႆး - ယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၸုမ်းႁူမ်ႈႁွမ်းလုၵ့်ၽိုၼ့် လူႉတၢႆ 25 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း မီးမွၵ်ႈ 15 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး - ယၢင်းလႅင် ပႆႇယဝ့်၊...

ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်တီႈမိူင်းပၢႆး ၵူႈဝၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး  ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၶမယ 422  ဢၼ်ပၵ်းပႂ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈၾၢႆၼမ်ႉ  မိူင်းပၢႆး ၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၶဝ် ၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းမီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇလႄႈၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်း။ ပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇမီးသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ယူႇၸိူင်ႉၼႆ ၶႂ်ႈမီးႁိမ်းၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈ 4 ဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢင်ႈမၢၵ်ႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆးပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်း

ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင်ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇလႄႈ ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းသူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆးပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း။ ပၢင်တိုၵ်းတဵတ်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတိုၵ်ႉ ၶဝ်ႈဢဝ်တီယူႇၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ပၢႆႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းပၢႆး ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ သိုၵ်းၸၵၸၶဝ်ၼႆႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉယူႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းသူၼ်။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတေဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈမိူဝ်းယူႇႁိူၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇဝႆႉထႅင်ႈ။ၶဝ်ႈဝႃႈတႄႉ ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇႁေႉၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵူၺ်းၼႃႇ ႁဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉဢေႃႈလႆႈယၢပ်ႇ။ၾၢႆႇတူၵ်းမိူင်းၾၢႆၶုၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးပၢင်သဝ်းၵဝ်ႇၶဝ်ဝႆႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး – ၾၢႆၶုၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈယူႇၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈယူႇပၵ်းပၢင်သဝ်းဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇႁတ်းပွၵ်ႈယူႇႁိူၼ်းယေးၶိုၼ်း ၵူဝ်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆးဢမ်ႇထၢတ်ႇ၊ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်း လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇယူႇသဝ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇလႆႈလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်ဢမ်ႇမီးၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢိၵ်ႇ ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆး ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသေၶိုၼ်းပွၵ်ႈဝဵင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ယၢမ်းလဵဝ်တီႈၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆးၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉယဵၼ်ဝႆႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈယူႇပၵ်းသဝ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်း။ တင်းမူတ်းလႅပ်ႈတေမီးမွၵ်ႈ 800 ဢမ်ႇႁၢင်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းတီႈဝဵင်း...

ပၢင်တိုၵ်းမိူင်းပၢႆး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 20 ၵေႃႉ PDF တၢႆ 4 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈမိူင်းပၢႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၾၢႆႇ PDF တၢႆ 4 ၵေႃႉသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈမိူင်းပၢႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်လေႃႇတိုၵ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းပၢႆး လူႉၵွႆၼမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်လေႃႇတိုၵ်းလႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး လူႉၵွႆၼမ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/4/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 10 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်လေႃႇတိုၵ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၺွင်ႇဝႅင်း (ညောင်ဝိုင်းရပ်ကွက်)ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆးလႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လူႉၵွႆၼမ်။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်း Mobye Recuse Team ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၵူၼ်းတႄႉ ဢၼ်မၢတ်ႇ ၸဵပ်းဢမ်ႇမီး ။ ႁိူၼ်းတႄႉ ၵွႆၼမ်ဢေႃႈ။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ႁိူၼ်းလူႉၵွႆ ၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၵူၼ်းမိူင်း တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ 2 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 7/4/2023 ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 6 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃ့ တိူဝ့်ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း။ ၽူႈမီပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸုမ်း Jop for kayah လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းပၢႆး ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တွင့်ၵႂႃႇလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇယူတ်းယႃ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းပၢႆး ၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တွင့်ၵႂႃႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇယူတ်းယႃ။  ၶၢဝ်းရႃႇသီႇၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၼမ်ႉႁႅၵ်း( ၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉဢမ်ႇလိူင်ႇ) ၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢွၼ်ၵၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တွင့်ၵႂႃႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇယူတ်းယႃ။ ၸုမ်းၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းပၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ပဵၼ်ယွၼ့်သင်တေ့တေ့ၼႆ ပေႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈၶႃႈယဝ့် ။ ၵူၼ်းလူင်ၵေႃႈပဵၼ်ၸွမ်းၼႃႇၼေႃႈ။ယွၼ့်ရႃႇသီႇဢုတု လႅၵ်ႈလၢႆႈၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ ယွၼ့်ၼမ့်ဢမ်ႇမူတ်းသႂ်ၵေႃႈပဵၼ်လႆႈယဝ့်။ၵွပ်ႈဝႃႈ ၼမ့်ဢၢပ်ႇၵေႃႈ ၸႂ်ႉဢၼ်ၼႆ့ ၼမ့်ၵိၼ်ၵေႃႈ ဢၼ်ၼႆ့ ၼမ့်ႁုင်ၶဝ်ႈႁုင်ၽၵ်းၵေႃႈ ဢၼ်ၼႆ့ၼႃႇၼေႃႈ...

PDF မိူင်းပၢႆး ပၼ်ၾၢင့် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းဢွင်ႈတီႈၵႆ့ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

PDF မိူင်းပၢႆး ပၼ်ၾၢင့် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၵႆ့ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ယွၼ့်ပၢင်တိုၵ်း ၸၢင်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ်လႆႈ ၵူႈၶိင်ႇၶၢဝ်း ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈဝႆ့လႄႈ PDF မိူင်းပၢႆး ပၼ်ၾၢင့် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၵႆ့ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ယွၼ့်ပၢင်တိုၵ်း ၸၢင်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ်လႆႈ ၵူႈၶိင်ႇၶၢဝ်း။ ယွၼ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းလႄႈသင် ဢဝ်ၵႃးတႅင့်( ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆး  တိုၼ်ႇပၢႆႈပၢင်တိုၵ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လႄႈ PDF ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူဝ်ႁႄတူင့်တိုၼ်ႇ လႆႈပၢႆႈယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/2/2023 ၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းထိုင် 9 မူင်းပၢႆၼၼ့် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လႄႈ PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၸၢတ့်တေႃႇယႃႇ တီႈမိူင်းပၢႆးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူဝ်ႁႄတူင့်တိုၼ်ႇ ၽူင့်ပၢႆႈၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းၵမ်းလဵဝ် ။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ...

မၢၵ်ႇၵွင်ႈတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်း တီႈမိူင်းပၢႆး လူ့ၵွႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈမိူင်းပၢႆး လႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်၊  မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/1/2023 ၵၢင်ၶိုၼ်း 9 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၺွင်ႇဝၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ဢွၼ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်လူင်တူၵ်းသႂ်ႇလူ့ၵွႆၼမ်။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-  “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်ၵေႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PDF သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈမိူင်းပၢႆး  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PDF သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈမိူင်းပၢႆး ၵူၼ်းၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း။  ဝၼ်းတီႈ 1/12/2022 ဝၼ်းၽတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ PDF သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈမိူင်းပၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း။ ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆး-ယၢင်းလႅင် ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “  တီႈမိူင်းပၢႆးၶိုၼ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၶိုၼ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈဢိူဝ်ႈ   ၶႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃးၵေႃႈ  ၵႅပ့်ၼိုင်ႈၵူၺ်းၼႃႇ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၼိူဝ် တပ်ႉၶဝ်သေ  ၵမ်းၵမ်းပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ...

SHRF ၸီႉၸမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး တိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ႁိူၼ်းယေးၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 100  

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/10/2022 ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်း ငဝ်းလၢႆးဝႃႈ ႁၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ မႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းပၢႆး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆ 8 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3...

PDF  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆမွၵ်ႈ 1 တပ်ႉၵွင် တီႈပၢင်တိုၵ်းမိူင်းပၢႆး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PDF ယိုဝ်းၵၼ်တီႈမိူင်းပၢႆးၶၢဝ်းတၢင်း 4- 5 ဝၼ်းၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆမွၵ်ႈ 1 တပ်ႉၵွင်ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉပဵၼ်မႃးတင်ႈတႄႇဝၼ်းထိ 8 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 12 လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 65 ၵေႃႉလႄႈ 55 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၾၢႆႇတပ်ႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းပၢႆး...

ပၢင်တိုၵ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း

သိုၵ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ယိုဝ်းၵၼ်တီႈတၢင်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၾၢႆၶုၼ် လႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင် ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈၶမ်ၵႄႈပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈလႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်း ပွၵ်ႉသၢမ် ပွႆးၵုင်း ဝဵင်းမိူၵ်းပၢႆး ၊ ဝၼ်းတီႈ 8 /9/2022 ၼႆႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ -...

Latest news

- Advertisement -spot_img