Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းထႆး

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ Star Link မွၵ်ႈ 60 လုၵ်ႈ

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇမိူင်းထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ Star Link မွၵ်ႈ 60 လုၵ်ႈ ဢၼ်တေသူင်ႇၸူး လႅၼ်လိၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19/06/2024 ၼႆႉဝႃႈ တီႉၺွပ်း လႆႈၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ Star Link မွၵ်ႈ 60 လုၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ လႅၼ်လိၼ်ထႆး...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ ၺႃးတီႉၺွပ်း တီႈမိူင်းထႆး

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ် ၽိတ်းမၢႆမီႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝူင်ႈလဵဝ် ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ႁိမ်းမွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမိူင်းထႆး တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ် 120 ဝၼ်းၼႆသေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်း ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင် ယူႇသဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ...

လုမ်းတြႃး ႁွင်ႉထတ်းထွင် ပႃႇတီႇၵၢဝ်ႈၵႆ တႃႇယႃႉပႃႇတီႇ

လုမ်းတြႃး ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁွင်ႉၵူတ်ႇထတ်းထွင် ပႃႇတီႇၵၢဝ်ႈၵႆ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉၼမ်တီႈသုတ်းၼႂ်းမိူင်းထႆး တႃႇပူတ်းယႃႉပႃႇတီႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ လုမ်းတြႃးပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း ႁွင်ႉၵူတ်ႇထတ်းထွင်ပႃႇတီႇၵၢဝ်ႈၵႆ (ၵၢဝ်ႉၵလႆႈ) ဢၼ် ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2023 လႆႈတီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 151 တီႈၼင်ႈ ၼမ်သုတ်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼၼ်ႉ တႃႇထတ်းထွင်...

ထႆး တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် 8 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ လုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈသူင်ႇၵႂႃႇ

ပလိၵ်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် 8 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ၵိုင်ႇငိုၼ်းထႆး 300 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ တီႈဝဵင်းၼၶွၼ်းသဝၼ် မိူင်းထႆး။ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈလႅၼ်လိၼ် ထႆး - မၢၼ်ႈ  တေႃႉၶဝ်ႈတၢင်းဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ယူႇတီႈၼၼ်ႈသေ ၽွင်း ဢၢၼ်းတေႃႉသူင်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းၼၶွၼ်းသဝၼ်ၼၼ်ႉ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းပွတ်းတၢင်းသေ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းလႆႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းႁပ်ႉတေႃႉတၢင်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းထႆး...

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇ ထၵ်းသိၼ် သျိၼ်ႊၼဝတ်းဝႃႈ လႆႈဢုပ်ႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတႄႉ

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇ ထၵ်းသိၼ် သျိၼ်ႊၼဝတ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ လႆႈႁူပ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတႄႉယူႇ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈမိူင်းထႆး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/05/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇထႆး The Nation ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇ ထၵ်းသိၼ် သျိၼ်ႊၼဝတ်း လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတႄႉ...

မိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေပၼ်ဝီႊသႃႊ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ တၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃ 10 ပီ

တႃႇႁႂ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၼႆသေ ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇတီႈ ထီႊဝီႊထႆး TNN ဝႃႈ - ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ လူင်ႉလႅၼ်ႇမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းမႃးယူႇမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ တေပၼ်ဢၼုယၢတ်ႈ ဝီႊသႃႊယူႇသဝ်းထိုင် 10 ပီ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ၵုမ် ၽွင်းလူင်ဢၼ်ဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈၼႆႉ ဢုပ်ႇၵၼ် တီႈဝဵင်းၽဵတ်ႉၶျပုၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၼႂ်းဝူင်ႈလဵဝ်ဢမ်ႇယွမ်း 30 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉယဝ်ႉ

ပလိၵ်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် (ယႃႈမႃႉ) 2 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ၼႂ်းၵႃးပိၵ်ႉဢပ်ႉ လမ်းၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းၾၢင် လႅၼ်လိၼ်ထႆး - တႆး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 22/05/2024  ပလိၵ်ႈထႆး ပႂ်ႉႁႄႉရူတ်ႉၵႃးတီႈလၢၼ်ႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႃးပိၵ်ႉဢပ်ႉလမ်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းၵိုတ်းပၼ် ႁေႃႈလႅၼ်ႈပၢႆႈ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းထႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၶၢမ်ႇဢိုပ်းၶဝ်ႈသေ တၢႆၼႂ်းၶွၵ်ႈ

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၵသဵတ်ႇသၢတ်ႇမိူင်းထႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 28 ပီ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼွင်ႉပုမ်ႉ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်း ၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းထႆးၼႆသေတႃႉ ထုၵ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႉၺွပ်းၶင်ၶွၵ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ - မၼ်းၼၢင်းၶိုၼ်းသိုပ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၶၢမ်ႇဢိုပ်းၶဝ်ႈတီႈၼႂ်းၶွၵ်ႈထႅင်ႈ - ႁိုင်မႃးမွၵ်ႈလိူၼ် - ဢဝ်ႁႅင်းၵမ်ႉတူဝ်ၶၢတ်ႇသေ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး တေမၵ်းမၼ်ႈယႃႈပၢင်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၶိုၼ်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢၼ်သဵတ်ႇထႃ ထဝီးသိၼ် ပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်ယူႇယၢမ်းလဵဝ် ၶိုင်ပွင်တႃႇ ဢဝ်ယႃႈပၢင်း မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ယႃႈယႃ တႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ယႃႈပၢင်းၼႆႉ ၽွင်းပၢၼ်သိုၵ်းထႆး ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းသေ ႁဵတ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဝႆႉပဵၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇၶွင်ႉၵဵဝ်ႇၽိတ်းမၢႆမီႈ။ ၽုၵ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းလႆႈ၊ ဢဝ်မႃးႁဵတ်းယႃႈယႃၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းလႆႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇထိုင်ပႃႇတီႇၽိူဝ်ႉထႆး ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယဝ်ႉ ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ...

ရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ပိၼ်ႈၶွမ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 12 ၵေႃႉ

ရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်တၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ပိၼ်ႈၶွမ်ႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၽူပ်ႉၽရ လႅၼ်လိၼ်ထႆး - မၢၼ်ႈ ၵူၼ်းၶီႇမႃးၸွမ်း 12 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း။ ဝၼ်းတီႈ 07/05/2024 ၵႃးပိၵ်ႉဢပ်ႉ လမ်းၼိုင်ႈ တၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ 12 ၵေႃႉ ပိၼ်ႈၶွမ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ မၢတ်ႇ ၸဵပ်းတင်းမူတ်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

မိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၵေႃႇသၢင်ႈတိုၵ်းသုင်သုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸိုင်ႈထႆး သဵတ်ႇထႃ ထဝီးသိၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ - လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်တင်း ၶွမ်ႊပၼီႊ မိူင်းၶႄႇသေ တေၵေႃႇသၢင်ႈတိုၵ်းသုင် တေပဵၼ်ဢၼ်သုင်သုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ - ဝႃႈၼႆ။ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ - တႃႇယုၵ်ႉမုၼ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ ငိုၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်း တၵ်းတေလႆႈၸႂ်ယႂ်ႇ ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းလၢင်းၸွမ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ - ဝႃႈၼႆ။ ၵွပ်ႈၼႆ...

မိူင်းထႆး ၵူတ်ႇထတ်းလႅၼ်းယႃႈၾႆးၾႃႉ သင်ၺႃးၼႂ်းမိုဝ်း တူတ်ႈတၢမ်ႇ 8 ႁဵင်ဝၢတ်ႇ ပေႃးၶၢႆ တူတ်ႈၶွၵ်ႈ 5 ပီ

တီႈမိူင်းၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ် မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းပႆႇပူတ်းပွႆႇပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ သူႇလႅၼ်းယႃႈၾႆးၾႃႉ E-Cigerret သေ ၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 19/04/2024 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တီႈၼႂ်းၶဵတ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ရၢမ်းၶမ်းႁႅင် ဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ တီႈလဵဝ် တီႉလႆႈလႅၼ်းယႃႈၾႆးၾႃႉ မိုၼ်ႇဢၼ်ပၢႆ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်တႃႇ 3 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ -...

ပွႆးလဵၼ်ႈၼမ်ႉမိူင်းထႆး ပီၼႆႉ လႆႈငိုၼ်းၶဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လၢၼ်ႉ

ပွႆးလဵၼ်ႈၼမ်ႉ သၢင်းၵျၢၼ်ႇ ပီ 2024 ၼႆႉ မိူင်းထႆး ယုၵ်ႉယွင်ႈႁဵတ်းပွႆးၾိင်ႈထုင်း လဵၼ်ႈၼမ်ႉၵိုၼ်းယႂ်ႇ လႆႈငိုၼ်းၶဝ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လၢၼ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 11-13/04/2024 ၼႆႉ တီႈဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝဵင်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ မႃးလဵၼ်ႈၼမ်ႉ မူၼ်ႈသိူဝ်းမီး 7 သႅၼ်ပၢႆ ငိုၼ်းၶဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၽွင်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ...

ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 14 ၵေႃႉ

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 29 ၵေႃႉ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင် ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ တီႈ ၸႄႈတွၼ်ႈသင်ႇၶရပူႇရီႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း 14 ၵေႃႉ - ၶၢဝ်ႇ Bangkok Post တႅမ်ႈဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ၼႂ်းၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 14 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇ 5 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ပလိၵ်ႈထႆးလၢတ်ႈဝႃႈ...

သၽႃးလၢင်ႈမိူင်းထႆး မၵ်းမၼ်ႈပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇ သုၼ်ႇလႆႈ LGBT ယိင်းၸၢႆးၽဵင်ႇပဵင်း

သၽႃးလၢင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၵူပ်ႉၵူႈၵိၼ်ၶႅၵ်ႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉလႆႈဢဝ်လွင်ႈၵူၼ်းငႅင်ႈလဵဝ်ၵၼ် ၵူပ်ႉၵူႈၵၼ်ၼၼ်ႉ မႃးလၢတ်ႈပႃး။ သၽႃးတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် တႃႇမၵ်းမၼ်ႈပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇ တႃႇသႂ်ႇၼႂ်းပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းယဝ်ႉလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးဢိၵ်ႇ ၶွမ်ႇမတီႇ လၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်းထႆး တေပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးလွင်ႈ ယိင်းၸၢႆးၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးထုၵ်ႇၸႂ်ၸူမ်းသိူဝ်း၊ ဢွၼ်ၵၼ် ပူၵ်းတုင်းၸေးသီ LGBT ၼၼ်ႉဝႆႉ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img