Friday, June 14, 2024

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉလႆႈၸုမ်းလမ်းၽၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တေထွၼ်ဝီႊသႃႊ သူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်း

Must read

ပလိၵ်ႈထႆး ၸႄႈဝဵင်းသၼ်ႊၵမ်ႊၽႅင်ႊ ဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/10/2023 ဝႃႈ တီႉလႆႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ 6 ၵေႃႉၼႂ်းၸုမ်းႁွၼ်ႈထဝ်ႇလမ်းၽၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းလၢတ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ မီးၽေးတေႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၽိတ်းမၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 297 ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈတေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၼင်ႇမၢႆမီႈမီးဝႆႉသေ တေထွၼ်ဝီႊသႃႊ သူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်း ၊ ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းမူႇၾုင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼၼ်ႉသေ ပႆႇတီႉလႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၸွမ်းသိုပ်ႇႁႃသေ ဢဝ်မႃးၵူတ်ႇထတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵႂႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၺ်းၵႃႈၼႂ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းပလိၵ်ႈလႄႈသင် ၼႂ်းၶၢဝ်ႇထႆးဢွၵ်ႇဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် ဢမ်ႇလၢတ်ႈ ဢမ်ႇတႅမ်ႈဝႆႉပႃးဝႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၼၼ်ႉပဵၼ်တႆးႁိုဝ်တၢင်ႇၶိူဝ်း၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁိုဝ်မိူင်းလႂ်ၼႆဢမ်ႇတူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉပႃးလႄႈ လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၵေႃႈပႆႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။

မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇၼႆႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းတႆးမႃးယူႇသဝ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၼမ်လိူဝ်တၢင်ႇၶိူဝ်း ၼႆသေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႇဢဝ်ႁူဝ်ပီ 2023 ၼႆႉမႃး တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၼွၵ်ႈလိူဝ်တႆးယဝ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတၢင်ႇဢၼ် ၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်း ပႃးၸဵမ် မၢၼ်ႈ မႃးယူႇသဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼမ်။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းဢၢၼ်ႇၶၢဝ်ႇ တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉ ၼႄးဝႃႈ ဢၼ်လမ်းၽၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼႆသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပဵၼ်လွင်ႈဢမ်ႇပဵင်းပေႃးၸႂ် ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ပီႈၼွင်ႉတႆး ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး သင်ဝႃႈ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်၊ ၵူဝ်တူၵ်းပဵၼ်ယိူဝ်ႇၵၢၼ်တွပ်ႇတႅၼ်း၊ ၵူဝ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆလၢႆလၢႆၼႂ်းၵႄႈပၼ်ႁႃၼၼ်ႉ။ သင်ပဵၼ်လႆႈ ယႃႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆႉတေလီ”– ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႂ်ႇၼိဝ်းသ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သႅၼ်းပၢၼ်သိၵ်းႁိၵ်း ၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 20-30 ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသွၼ်ႉၵၼ် 2 ၵေႃႉၼိုင်ႈလမ်းႁွၼ်ႈတဝ် ၵႂႃႇမႃးၼႂ်းၵိဝ်ႇ ပွၵ်ႉယွမ်ႇၸႄႈဝဵင်းသၼ်ႊၵမ်ႊၽႅင်ႊ ။ ၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 ၼၼ်ႉၽၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 39 ပီမၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း လႆႈယဵပ်ႉထိုင် 50 ႁွႆး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း