Thursday, May 30, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶႃႈပေႃႈလဵင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေပၢႆႈဝႆႉ ပလိၵ်ႈလမ်းႁႃတူဝ်ဝႆႉယူႇ

Must read

ၼုမ်ႇၸၢႆးႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶႃႈပေႃႈလဵင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆသေ ဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်းၶူဝ်းၶွင် ဢွၵ်ႇပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉ။

ပေႃႈလဵင်ႉဢၼ်ႇၺႃးတႅင်းတၢႆၼႆႉပဵၼ် ၽွင်းတၢင်ၵဝ်ႇၸိုင်ႈထႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယၢမ်ႈၵႂႃႇၼင်ႈလုမ်းတီႈၸိုင်ႈမိူင်းတဵင်ႊမၢၵ်ႉၶ် ။ ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်တႅင်းပေႃႈလဵင်ႉၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၸၢႆးၼုမ်ႇဢွၼ်ႇဢႃယုတိုၵ်ႉလႆႈ 19 ပီ ၸင်ႇႁႃမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းပေႃႈလဵင်ႉပႆႇပေႃးႁိုင်။ ယၢမ်းလဵဝ်မၼ်းၸၢႆးပၢႆႈပူၼ်ႉလွတ်ႈဝႆႉလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸွပ်ႇႁႃ တႃႇတီႉၺွပ်း ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶျွင်ႉ 3 မိူင်းထႆး  3PlusNews ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ –  ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽွင်းတၢင်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းႁွင်ႈၼမ်ႉ ၸၼ်ႉ 2 တီႈႁိူၼ်းမၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပူၼ်ႉမႃး။ တီႈတူဝ်တၢႆပေႃႈလဵင်ႉၼၼ်ႉ မီးႁွႆးတႅင်းဝႆႉ တီႈဢူၵ်း  3 ႁွႆး ၊  မိတ်ႈ 2 မၢၵ်ႈ သမ်ႉမီးႁိမ်းၶၢင်ႈတူဝ်တၢႆ၊ ဢဝ်တိူၵ်ႈၸေႈႁူမ်ႇတူမ်းဝႆႉတူဝ်တၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ပေႃႈလဵင်ႉၵေႃႉဢၼ်ၺႃးၶႃႈႁႅမ်ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈ ဝိသျိတ်ႊ သျိတ်ႊဝိမၢၼ်ႊ ဢႃယု 63 ပီ ပဵၼ်ၽွင်းတၢင်ၵဝ်ႇၸိုင်ႈထႆး ၊ လုၵ်ႈၼွင်ႉ ၵေႃႉလူင်းမိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်သမ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးမျၢတ်ႉမူဝ်း ဢႃယု 19 ပီ တိုၵ်ႉမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ပေႃႈဝၢၼ်ႈတီႈႁိူၼ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/9/2023 ႁဵတ်းၵၢၼ်ပႆႇတၼ်းတဵမ်လိူၼ်။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 3PlusNews ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ – “ ဝၢႆးသေ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းလႆႈႁူႉထႅင်ႈဝႃႈ ၸၢႆးၵေႃႉပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႆႉ ၸႂ်ႉ Ipad ၶွင်ၵူၼ်းတၢႆၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈၼႂ်းဢႅပ်ႊယေးငိုၼ်းသေ ဢူၼ်းငိုၼ်းၶဝ်ႈၼႂ်း ယေးငိုၼ်းတၢင်ႇဢၼ်ဝႆႉ 22000 ဝၢတ်ႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢဝ်ၾူၼ်းၵႂႃႇသၵႅၼ်းထွၼ်ငိုၼ်းဢွၵ်ႇတူႈ ATM ထႅင်ႈ 2 ၵမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် 34200 ဝၢတ်ႇ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၶိူင်ႈၶူဝ်းႁိူၼ်းယေးငိုၼ်းၶမ်းၵႂႃႇပႃးထႅင်ႈတင်းၼမ် ” – ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈထႆး ဢၼုသိတ်ႊ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ပေႃႈလဵင်ႉတင်းလုၵ်ႈလဵင်ႉ ဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈသေ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းႁိူၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/9/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ  7 မူင်း၊ ၵွၼ်ႇပႆႇၽၼ်းတႅင်းၵၼ်တၢႆၼႆႉ တေမီးလွင်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ်။ထိုင်မႃး ဝၼ်း 28/9/2023 ၵေႃႉပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႆႉ ႁေႉတႅၵ်ႊသီႊဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းပွၵ်ႉၼႆႉသေ ၶီႇယၢၼ်ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းမႃးမွၵ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း ႁူဝ်ၼႂ် 3 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ။ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႄႉတီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉတီႈၼိုင်ႈသေ ထွၼ်ငိုၼ်းဢွၵ်ႇ 30000 ဝၢတ်ႇ ၊ ၵႂႃႇထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈသေ ထွၼ်ငိုၼ်းဢွၵ်ႇထႅင်ႈ 4200 ဝၢတ်ႇ ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈႁူမ်ႈၵၼ် သွၵ်ႈႁႃၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းသေဢမ်ႇၵႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတႃႇတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵေႃႉပူၼ်ႉပႅၼ် ။လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ ၵေႃႉပူၼ်ႉပႅၼ် ပၢႆႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ဢွၵ်ႇမိူင်းပူၼ်ႉလွတ်ႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း