Friday, December 1, 2023

သိုၵ်း KIA ၵဵပ်းၶွၼ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ – ၵုၼ်လူင် တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

Must read

သိုၵ်းၶၢင် KIA ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸဝ်ႈၵႃးလူင် ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ – ၵုၼ်လူင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉထိုင် ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ (ၶဝ်ႈ ၶႄႇ) ဢမ်ႇလႆႈၼမ်ႉတွၼ်း ယွၼ်ႉၵူၼ်းၵႃႉ/ၸဝ်ႈၵႃး လႆႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇၼမ်။

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းၶၢင် KIA ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸွမ်းတၢင်းလူင် တီႈဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵွၵ်ႇလႄႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈတၢင်ႉၶၢၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုၼ်ၵွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႃးလူင်ၼိုင်ႈလမ်း ၶဝ် ၵဵပ်း 10 သႅၼ် – 15 သႅၼ်ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
ၵႃးလူင် ၼႂ်းၵႄႈ သႅၼ်ဝီ - ၵုၼ်လူင်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵႃးလူင် ၼႂ်းၵႄႈ သႅၼ်ဝီ – ၵုၼ်လူင်

ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းၵႃႉမၼ်းသမ်ႉ လူဝ်ႇတဵၵ်းသေသိုဝ်ႉၼၼ်ႉၼႃႇ။ ပေႃးၶဝ် ဢမ်ႇလႆႈၼမ်ႉတွၼ်းမၼ်းၼႆၸိုင် ၶဝ်တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႃႉၶၢႆ။ ပေႃးပိူၼ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼမ်ၼႆ ၶဝ်ၵေႃႈ မႃးတဵၵ်းသိုဝ်ႉ ၸဝ်ႈသူၼ် ၶၼ် ထုၵ်ႇ ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ပေႃးလူဝ်ႇသိုဝ်ႉ ၼိုင်ႈၸွႆႉ 1,000 ပျႃး ၶဝ်တေမႃးတဵၵ်းသိုဝ်ႉ 800 – 900 ပျႃး။ ယွၼ်ႉၶဝ်လႆႈ သႂ်ႇၶွၼ်ႇ ၼမ်ၼႆၶႃႈဝႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ဢၼ်ဢႃႇႁႅင်းတႄႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈသူၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်းၶၢင် ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႆႉသေ တႃႇၵူၼ်းၵႃႉၶဝ်တႄႉ ဢမ်ႇယၢပ်ႇသေတႃႉ တႃႇၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်တႄႉ မီး လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ယွၼ်ႉလႆႈထုၵ်ႇၵူၼ်းၵႃႉၶဝ် တဵၵ်းသိုဝ်ႉပၼ်ၵႃႈထုၵ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

“သိုၵ်းၶၢင် ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႆႉ ၶဝ်တေပႂ်ႉၵဵပ်း တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၵုၼ်ၵွၵ်ႇ တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် သႅၼ်ဝီ – ၵုၼ်လူင်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵႃးဢွၼ်ႇ တႄႉ ၶဝ်ဢမ်ႇၵဵပ်း ဢၼ်ၶဝ်ၵဵပ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵႃးလူင် ၶဝ်တေဢဝ်မၢၵ်ႇလေႃႉဝႃႈၵူၺ်း မၢင်လမ်းၶဝ်ၵဵပ်း 10 သႅၼ်၊ မၢင် လမ်း 15 သႅၼ်ပျႃး။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၶဝ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႆႉ မီးတီႈၸႂ်ၶဝ်ၵူၺ်း ႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းမူႇပိူင်ၶဝ်”- ၸဝ်ႈသူၼ် သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် သႅၼ်ဝီ ၶဝ်ႈၸူး ၵုၼ်လူင်၊ ႁူဝ်ပၢင်ႇ ထိုင်ၶဝ်ႈၸူးဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (သျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ) ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေ ပဵၼ်တၢင်းလႅၼ်ႈရူတ်ႉၵႃး တၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်းလႄႈ မိူင်းတႆး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေတၢင်ႇဢွႆႈ၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ တႅင်လႄႈ ထူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႆႉသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸင်ႇႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းၶၢင်ၼႆႉ မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုၼ်ၵွၵ်ႇ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း