Thursday, May 30, 2024

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ပေႃႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်မီးလုၵ်ႈဝႆႉ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ ၼႂ်းၼွင် တီႈမိူင်းထႆး ယွၼ်ႉၶႃပဵၼ်ၵဵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 6/10/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸၢႆးတူၼ်ႈ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၺုၼ်ႉ ဢႃယု 37 ပီ လူင်းဢၢပ်ႇၼမ်ႉၼွင် တီႈဝၢၼ်ႈပိုင်း ၸႄႈဝဵင်းၶျူၼ်းပူးရီး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးသေ ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆၼႂ်းၼွင် ယွၼ်ႉၶႃမၼ်းပဵၼ်ၵဵဝ်ႇ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆမၼ်း ၸၢႆး မႃးလုမ်းလႃးဝႆႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပွၵ်ႈမႃးသေ ယွၼ်ႉမႆႈၼႃႇၼႆလႄႈ လူင်းဢၢပ်ႇၼမ်ႉၼွင်ႁိုင် ၶႃမၼ်းပဵၼ်ၵဵဝ်ႇသေ ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆၼႂ်းၼွင်ၼၼ်ႉ။ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ဢဝ်တူဝ်တၢႆ ဢွၵ်ႇၼႂ်းၼွင်သေ သူင်ႇမႃးတီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၸၢႆးတူၼ်ႈၼႆႉ လႆႈဢဝ်မႃးလုမ်းလႃးဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး တေ ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 12 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၶိုင်ႈ။  

ၸၢႆးတူၼ်ႈ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၺုၼ်ႉၼႆႉ မီးဝႆႉၼႃႈႁိူၼ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ 3 ၵေႃႉ၊ ၵေႃႉထူၼ်ႈၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽူႈယိင်း ဢႃယု 11 ၶူပ်ႇ၊ ၵေႃႉထူၼ်ႈသွင် ပဵၼ်ၽူႈယိင်း ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းလဵၵ်ႉသုတ်း ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇပၢႆ။ မၼ်းၸၢႆး ႁဵတ်း ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ လဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်း။ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်းသမ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်မႄႈဝၢၼ်ႈ (ၵၢၼ်ႁိူၼ်းယေး) လႆႈဝၼ်း 200 ဝၢတ်ႇပၢႆ ။

ၸၢႆးတူၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၵူဝ်းယႃးလႄႈ ပႃႈဢူႉ ပဵၼ်ၵူၼ်ၸႃႇတိ မိူင်းၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ယူႇတီႈၵဵင်းမႂ်ႇၼႆႉမူတ်းလႄႈ ၸင်ႇၽွမ်ႉၸႂ်ၵၼ်ဢဝ်တူဝ်တၢႆ ၶိုၼ်ႈမႃးၸတ်းပၢင်ၸႃပၼ တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ။ လုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်းၵေႃႈ မႃးၸွမ်းၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ႁွတ်ႈထိုင်ၵဵင်းမႂ်ႇဝႆႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၸၢႆးၼၼ်ႇတႃႇ ဢႃယု 43 ပီ (ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ) ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ ၼႂ်း ၼမ်ႉႁွင်ႈ (ၶွင်းၼမ်ႉ သႅၼ်သႅပ်ႇ) ဢၼ်မီးႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၼဝမိၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ ၸိုင်ႈထႆး ယွၼ်ႉမဝ်းလဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းတီႈ 31/8/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:10 မူင်း ၸၢႆးပိၼ်ႇတ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးမိၼ်ႉ ဢႃယု 45 ပီ ၼၼ်ႉၵေႃႈ (ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး) ၵႂႃႇပိတ်းမၢၵ်ႇလမ်းယႆး (မၢၵ်ႇၵၢႆးဢၢင်) တၢင်းဝဵင်းၼွင်တွင်း ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇသေ ၺႃးတေႃႇၸီႈၼႂ်းသူၼ် ၊ လုပ်ႇၸီႈပၼ်မၼ်း ၸၢႆး မွၵ်ႈ 30 တူဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ ၸႄႈဝဵင်းႁၢင်ၻူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၊ ႁၢမ်ႈၵွင်ႉတေႃႇ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈလႄႈ ၵႂႃႇတၢႆပႅတ်ႈတီႈႁူင်းယႃၼၼ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း