Thursday, June 1, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းတူၼ်

ႁူဝ်သိူဝ်မိူင်းတူၼ် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် 2 မိုၼ်ႇၶႅပ်းပၢႆ

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် 3 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တၢင်ႇလိၵ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပူတ်းပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တႃႇ 15 ႁူင်း/ႁူဝ်ၵူၼ်း 2 မိုၼ်ႇပၢႆ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း - ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/11/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ...

သၢင်ႇသီႈ USDP လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼမ် တီႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉၵေႃႈ ပႃႇတီႇတႆး ဢမ်ႇလႆႈသေတီႈၼင်ႈ။ ၸွမ်းၼင်ႇၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် လႆႈဢၢၼ်ႇၶႅပ်းမႄးယဝ်ႉသေ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈလႆႈၶေႃႈ ယိုၼ်ယၼ်တီႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈဝဵင်းဝႃႈ တီႈမိူင်းတူၼ်ၼႆႉ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼမ်၊  လႆႈတႃႇ  3 တီႈၼင်ႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပႃႇ တီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝႃႉ WNP လႆႈ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု ပႆႇတဵမ် 18 ပီ ယိပ်းဝႂ်တူင်ႇၵိၼ်ႇ (ဝႂ်ၶိဝ်း) ၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းတင်းၼမ် တီႈမိူင်းတူၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု ပႆႇတဵမ် 18 ပီ ဢွၼ်ၵၼ် ယိပ်းဝႂ်တူဝ်ႇၵိၼ်ႇ (ဝႂ်ၶိဝ်း) ၵႂႃႇ သႂ်ႇၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းၶဵတ်ႇသဵင်လိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 တင်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်း ၼမ်ႉယွၼ်း၊ ႁူင်းႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈ ၾၢႆ...

ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ – မိူင်းတူၼ် တိုၵ်ႉၵူဝ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ယူႇ ပႆႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး

ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ - မိူင်းတူၼ် တိုၵ်ႉၵူဝ် ပႆႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵႂႃႇမႃးထၢင်ႇႁၢင်ႈမိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ဝၢႆးထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 13 ဝၼ်းဢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်မီးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼၼ်ႉမႃးတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ - မိူင်းတူၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း...

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆးမီး 70 ပၢႆ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ MOHS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ပုင်ႈၶိုၼ်ႈၼိုင်ႈဝၼ်း 1000 ပၢႆ ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 70 ပၢႆယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 18 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ MOHS  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီး 1150 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပႃး...

ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းလၢႆဝဵင်း ပႃးၵဵင်းတုင် ပိၵ်ႉတၢင်းၵူတ်ႇထတ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၵေႃႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 3 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း - ၵဵင်းတုင်၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ မိူင်းသၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိၵ်ႉတၢင်း ၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း။  ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး...

UWSA  ဝႃႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်၊မိူင်းသၢတ်ႇ  ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ဝၼ်းယဝ်ႉဝၼ်းထပ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/09/2018 တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇ ထတ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈတၢင်းၶဝ်ႈထမ်ႈမိူင်းႁၢင် လႄႈ တၢင်ႈၽႄၶဝ်ႈမိူင်းၶိတ်ႈ ႁိမ်းလွႆဢလူး ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img