Wednesday, June 19, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် ထုၵ်ႇတဵၵ်းၸႂ်ႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

Must read

ပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်  ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမီး မွၵ်ႈ 600 ပၢႆ ထုၵ်ႇတဵၵ်းၸႂ်ႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈၵႃႈၸၢင်ႈၵေႃႉ သီႇႁႃႈႁဵင်ၵေႃႈမီးဝႃႈၼႆ။

We Love Mongtong/ ပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းတူၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉ 26/10/2021

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/10/2021 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆဝဵင်းႁဵတ်းပၢင်ၵမ်ႉထႅမ်ၶဝ်၊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9:50 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်မွၵ်ႈ 600 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ် ပႆႁွပ်ႈဝဵင်း  တႄႇဢဝ်ပၢင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်သေ ႁွတ်ႈထိုင်ၼႃးႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင်   ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်း သၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း  ။

- Subscription -

ၵူၼ်း  မိူင်းတူၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵႂႃႇ ဢမ်ႇၵႂႃႇဢမ်ႇလႆႈ တိုၼ်း တေလႆႈၵႂႃႇ ၼႆဝႃႇ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉ လႆႈႁပ်ႉၵႃႈၸၢင်ႈ 5,000 ပျႃးၼႆၶႃႈ လွင်ႈၼႆႉၶႃႈၵေႃႈ ပႆႇႁူႉၶေႃႈမုလ်းမၼ်းတႅတ်ႈတေႃးလီ ဢဵၼ် ႁႅင်း ၵူၼ်းတေမီးမွၵ်ႈ 640 ၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉ   ပွတ်းသၢႆဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႃးႁူႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇတဵၵ်းၸႂ်ႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

“ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇတဵၵ်းၸႂ်ႉၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ  ဢမ်ႇပေႃးႁူႉလိၵ်ႈလၢႆး ၵၼ်ၵႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈ ၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင်တၢင်းၼိူဝ်လႄႈ ၵႃႈလႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈၼႄႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တီႈပၢင်ၵမ်ႉထႅမ်ၼၼ်ႉတႄႉ တဵၵ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယိပ်းတုင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ တုင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပူၵ်းတုင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ ယိပ်း/ ပူၵ်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉသႅၼ်ႈဝႃႈ ႁူမ်ၸွမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၵမ်ႉထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈလႄႈ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၊ ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွင်ႇမၢၼ်၊ ႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်း၊ NUG/ CRPH ဢမ်ႇၶဝ်ႈ ပဵၼ်တၢင်း ၵၢၼ်၊ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၸုမ်း PDF ၸႃႇၵႂႃႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸတ်းႁဵတ်းမႃး မီးသွင်ပွၵ်ႈ ပႃးပွၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း