Wednesday, June 19, 2024

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ

Must read

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ် ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ဢၼ်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၵုမ်းၵႅဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းဝႆႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 31/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် ႁူဝ်ၵူၼ်း 1,000 ပၢႆ ၺႃးၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်း ပွၵ်ႉယွမ်ႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၶၢၼ်းႁွင်ႉ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်ႁၼ်လီ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ၊ ယိပ်းပၢႆႉ ယိပ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢွၵ်ႇၼႄ ၵၢင်ၸႂ် ပႆၸွမ်းၵိဝ်ႇ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – ဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တၢင်းၼိူဝ် ၸီႉသင်ႇမႃးလႄႈ လႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇတဵမ်ၸႂ်မႃးၶႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈမႃးၵူၺ်း ငိုၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ၊ ၶဝ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်၊ လႆႈသိုဝ်ႉၵိၼ်ႁင်းၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈၼႆ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ထုၵ်ႇတဵၵ်းၸႂ်ႉမႃး ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် လႃးႁူႇ၊ လီးသေႃး၊ ၶႄႇ၊ ဝႃႉ ပႃၸဵမ် တႆး ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၵေႃႈ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၼႄ ၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ။

ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈမိူင်းၽျၢၵ်ႈၵေႃႈ ႁဵတ်းပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၼ်ၵၼ် ၊  မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈသမ်ႉ ၽႂ်ပိၵ်ႉသႅင်ႇၵေႃႈ တေၺွပ်းၼႆဝႃႇ။ သင်ၽႂ်ၶႂ်ႈပိၵ်ႉ ၵေႃႈ တေလႆႈတၢင်ႇလိၵ်ႈယွၼ်း ပေႃးၶဝ်ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၸင်ႇတေလႆႈပိၵ်ႉၼႆၶႃႈဝႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၶွပ်ႈတဵမ်ပီၼႆႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈ ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းတူၼ်၊ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ၊ မိူင်းသၢတ်ႇ ၵူၼ်းတၢင်းပွတ်း တူၼ်ႈတီး၊ လွႆလႅမ်၊ ပၢင်လူင် ၊လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်း

တင်ႈတႄႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈပီၼႆႉ ၸႂ်ႉလၢႆးမိူၵ်ႈမႂ်ႈႁုၵ်ႉႁၢႆႉၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 1,499 ၵေႃႉ၊ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ 11,801 ၵေႃႉ၊ ႁႃႈလိူင်ႈၸႅင်ႈၵႂၢမ်းၸွႆးတြႃးဝႆႉ 1,967 ၵေႃႉ ၾၢႆႇၸွမ်ႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ AAPP ဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/1/2022 ၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း