Thursday, May 30, 2024

UWSA  ဝႃႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်၊မိူင်းသၢတ်ႇ  ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ဝၼ်းယဝ်ႉဝၼ်းထပ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။


Photo: ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် / လၢၼ်ႇတၢင်းၽႄမိူင်းၶိတ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 13/09/2018 တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇ ထတ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈတၢင်းၶဝ်ႈထမ်ႈမိူင်းႁၢင် လႄႈ တၢင်ႈၽႄၶဝ်ႈမိူင်းၶိတ်ႈ ႁိမ်းလွႆဢလူး ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးလူႇ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းဝႃႉ ပႂ်ႉတီႈတၢင်းၶဝ်ႈထမ်ႈ မိူင်းႁၢင် ၽိူမ်ႉၵူၼ်းထႅင်ႈ  10 ၵေႃႉပၢႆ။ ၶဝ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉၵူၼ်းၶဝ်ပၢႆႈၼမ်လႄႈ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈၶိုၼ်းသဵင်ႈ ပႂ်ႉထတ်းၵူၼ်း ၶဝ်ပၢႆႈ။ ၶဝ်တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းၵႃး၊ ၸွမ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၵႃး ဢၼ်လႅၼ်ႈ တင်းမိူင်းတူၼ် – ပုင်ႇပႃႇၶႅမ် လၢတ်ႈဝႃႈ “  သိုၵ်းဝႃႉတိုၵ်ႉတင်ႈလၢၼ်ႇသေပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းယူႇၵူႈဝၼ်း။  လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် ပၢႆႈ 8 ၵေႃႉၼႆဝႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတၢင်းပၢင်သၢင်းတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၶၢဝ်းတၢင်း သၢမ်ပီႁႂ်ႈမူတ်းသႂ်ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းဝႃႉ UWSA  တႄႇၵူတ်ႇထတ်းတင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 10/09/2018  တေႃႇယၢမ်းလဵဝ် တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈတၢင်းၽႄၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၼႃးပႃႇၵၢဝ်၊ ဝူဝ်ႇလွႆး၊ တၢင်းၽႄၶဝ်ႈမိူင်းၶိတ်ႈလႄႈ တၢင်းၽႄၶဝ်ႈထမ်ႈမိူင်းႁၢင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၵေႃႈၵူတ်ႇထတ်းမိူၼ်ၵၼ်။

ပူၼ်ႉမႃးပႆႇႁိုင် မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ဝၼ်းတီႈ 19 – 26 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 65 ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း RCSS/ SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ တီႈလွႆဢႃႇလူး ၼႂ်း ၵႄႈမိူင်းတူၼ် – ပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈယင်းထတ်းသၢင်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းဝႃႉ ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ယင်းၵူဝ်သွင်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်- ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း