Thursday, June 20, 2024

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင် 2 တပ်ႉသိုၵ်း ယႃႇႁႂ်ႈယုင်ႈၵဵဝ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ

Must read

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင် တပ်ႉသိုၵ်း 2 တပ်ႉဝႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈ ယုင်ႈၵဵဝ်ႇတင်း  ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ။

Photo by- SNDP/ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင် 2 တပ်ႉသိုၵ်း ယႃႇႁႂ်ႈယုင်ႈၵဵဝ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ

 

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 13/09/2018 လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၽူႈတူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ၵေႃပွင် ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇဝႃႈ လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင် 2 တပ်ႉသိုၵ်း မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်  သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ ပေႃးထိုင်မႃးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈၼႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈမီး တပ်ႉသိုၵ်းၸုမ်းလႂ် ၸုမ်းၼိုင်ႈမႃးသုၵ်ႉယုင်ႈၸွမ်း ၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လႆႈ ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် ၶႂ်ႈလိူၵ်ႈၼၼ်ႉ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း   ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေ လိူၵ်ႈလႆႈမႃးၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ႁဵတ်းပၼ်တွၼ်ႈတႃႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ” ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ တေၸတ်း ႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 တေထိုင်မႃး။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 3 တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS /SSA လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ တပ်ႉသိုၵ်းႁဝ်းၼႆႉ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးပေႃႇလသီႇ ယုင်းၵဝ်းၸွမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၊ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈသင် ၊ ႁဝ်းတိုၼ်း ပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းၵူၺ်” ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉလုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015 ၼၼ်ႉၼၢင်းဝႃႇၼု ၵိုင်ႇလီပေႉ ယွၼ်ႉမၼ်းၼၢင်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၵူၼ်းၵမ်ႉထႅမ်မၼ်းၼမ် ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇပေႉမႃး ” ဝႃႈၼႆ။

တီႈၼင်ႈသၽႃးဢၼ်လုတ်ႈႁၢမ်းပဝ်ႇဝႆႉ တင်းမူတ်း မီး 13 တီႈၼင်ႈ။ ၼႂ်း 13 တီႈၼင်ႈၼၼ်ႉ ပႃးၼႂ်းမိူင်းတႆးၼိုင်ႈတီႈၼင်ႈ ပဵၼ်တီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လၢႆးၶႃႈ ဢၼ်တေ ၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆး 3 ၵေႃႉ မိူၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸၢႆးဢူၵ်ႉၵႃႇ(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ၸၢႆးသူၺ်ႇသႅင်းလႄႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD သမ်ႉပဵၼ် ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းလေး ၸိူဝ်းၼႆႉတေၶႅင်ႇၵၼ်။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈယူႇၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဝ်ႇဝႆႉ ၼိုင်ႈတီႈၼင်ႈ။ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ၸၢဝ်းတႆး ၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ် တေမီး ၼၢင်းထူၺ်းမုင်ႇ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၸၢႆးၵျေႃႇဢုင်း ပႃႇတီႇသိူဝ် ၽိူၵ်ႇ၊ ၸၢႆးပၢၼ်းသႅင် (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးထုၼ်းၸိင်ႇ (ဢမ်ႇၼၼ်) ၸၢႆးၵျေႃႇၸိင်ႇ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း၊ ၸၢႆးဢွင်ႇၵျီႇ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈလႄႈ သုၼ်ႇတူဝ် ဢူးဢွင်ႇထေး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း