Saturday, July 13, 2024

မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸၢႆးၵျုၺ်ႉ ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၽွင်းပီ 1980 လူႉသဵင်ႈ တီႈဝဵင်းလွႆလႅမ်

Must read

ၸၢႆးၵျုၺ်ႉ မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ  ၽွင်းပီ 1980 ပၢႆပၢႆၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈ တီႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်လႄႈ တၢင်းပဵၼ်တွင်ႉၸဵပ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo by Nonk : မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸၢႆးၵျုၺ်ႉ ဢၼ်လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/09/2018

ဝၼ်းတီႈ 13/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  ၸၢႆးၵျုၺ်ႉ   55 ပီ လႆႈလူႉသဵင်ႈတီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ပွၵ်ႉ 4 ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉမၼ်းၸၢႆး တေဢွၼ်ၵၼ်ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ႁွပ်ႇႁူဝ်ၶဝ်ႈႁဵတ်ႈ တီႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးၵျုၺ်ႉ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 1984 မိူဝ်ႈၽွင်းၽႃဝ ပၢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးလႆႈပဵၼ် တူဝ်တႅၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး တူၼ်ႈတီး တွၼ်ႈတႃႇတေယုၵ်ႉမုၼ်း လိၵ်ႈလၢႆးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႆသေ လႆႈႁွင်ႉဢတ်းဢွၵ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်းမႃး ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo by Nonk ၶႅပ်းၵႂၢမ်းဢၼ်မေႃၵႂၢမ်းၸၢႆးၵျုၺ်ႉလႆႈႁွင်ႉဝႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ

ၸၢႆးၶိူဝ်းသုင်(သီႇပေႃႉ) တင်း ၸၢႆးသေး ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈၸၢႆးၵျုၺ်ႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ႁူမ်ႈၵၼ် တႅမ်ႈပၼ်ၽဵင်းၵႂၢမ်း ဢၼ် ဝႃႈ မွၵ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆသေ ဢတ်းဢွၵ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်းမႃး  ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉမႃး မၼ်းၸၢႆးလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ၼႂ်းၸုမ်းတွႆႇတိုင်ႈ   The Zero Music Band မၼ်းၸၢႆး တွႆႇ ပဵတ်ႇ၊ လိတ်ႉၵီႉတႃႉ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ် ၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆးယဝ်ႉ ပၢႆလႆႈတွႆႇပၼ် ၽဵင်းၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ၊ ပဢူဝ်းလႄႈ ၵေႃႇလႃးၶႃး ၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးၵျုၺ်ႉ မေႃၵႂၢမ်းတႆး ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ်ႁူႉၸၵ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ မၼ်းၸၢႆးႁွင်ႉၵႂၢမ်းဢတ်းဢွၵ်ႇ ၽဵင်းၵႂၢမ်း မိူၼ် ၼင်ႇ ပၢင်ပွႆးသဵင်ၵွင်တႆး၊ ႁၵ်ႉတေႃႇသၢႆၸႂ်ပေႃးႁၢႆ၊ ပီႈသၢင်ႇႁေႃႈၵႃး၊ ၵႂၢမ်းဝၢၵ်ႇသဵင်ဝၢၼ်သၢမ်ၶၢဝ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈတင်း မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇတင်ႇၵေႃႉသေ  ႁွင်ႉမႃးၵေႃႈမီး ။ လိုၼ်းသုတ်းၼႆႉလႆႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းပၼ် တႃႇလၢႆးၵၢၼ် TV ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တႆး NRC ဢၼ်ဢွၵ်ႇတီႈ MRTV  ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသႅင်ယ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ယၢမ်ႈႁွင်ႉ ၸွမ်း ၸၢႆးလၢဝ်ပိူင်း တင်း ၸၢႆးၺၢၼ်ႇယ။ ၽဵင်းၵႂၢမ်း ဢၼ်ပိူၼ်ႈႁူႉၸၵ်းမၼ်းၸၢႆးမႃးတႄႉ တႄႇမိူဝ်ႈပီ 1980 ၼၼ်ႉမႃး။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢၼ်ၶႅပ်းၵႂၢမ်းၵႅတ်ႊသႅတ်ႊၼၼ်ႉၼႃႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈပၢၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢၼ်လိၵ်ႈတႆး မႃႉ 5 တူဝ် ။တၢင်းပီႈဢၢႆႈၶဝ် ၸၢႆးသေး သေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပူင်သွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈတႆး ဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈမႃး” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၵျုၺ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃတိ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈပီ 1964 ။ ထိုင်မႃး ပီ 1966 သမ်ႉ လႆႈၶၢႆႉၶွပ်ႈၶူပ်း ၵႂႃႇယူႇ လွႆလႅမ် မိူဝ်ႈပီ 1966။ မီးပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈၵၼ် 10 ၵေႃႉ ၸၢႆးၵျုၺ်ႉ ပဵၼ်ၵေႃႉထူၼ်ႈ 5 ။ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်း ၸွမ်း ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် 2 ၵေႃႉ။ လုၵ်ႈၸၢႆး ၸၢႆးပိုၼ်ၶမ်းလႄႈ ၸၢႆးလွၼ်ႉၶမ်း  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း