Thursday, May 30, 2024

သၢင်ႇသီႈ USDP လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼမ် တီႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်

Must read

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉၵေႃႈ ပႃႇတီႇတႆး ဢမ်ႇလႆႈသေတီႈၼင်ႈ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် လႆႈဢၢၼ်ႇၶႅပ်းမႄးယဝ်ႉသေ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈလႆႈၶေႃႈ ယိုၼ်ယၼ်တီႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈဝဵင်းဝႃႈ တီႈမိူင်းတူၼ်ၼႆႉ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼမ်၊  လႆႈတႃႇ  3 တီႈၼင်ႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပႃႇ တီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝႃႉ WNP လႆႈ ၶႅပ်းမႄးသုင်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၺ်းၵႃႈလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။

ဢၼ်လႆႈတီႈၼင်ႈသၽႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ် ဢူးမဵဝ်းၺုၼ်ႉ USDP ၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဵၼ် ဢူးဝုၺ်ႇလ်သိၼ်ႇမူဝ်း USDP ၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း မၢႆ (1) ပဵၼ်ဢူးသေႃးမူးလႃႇ USDP ။ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း မၢႆ (2) ပဵၼ် Dr. ဢႅမ်ႇၸေႃႇလတ်ႉ WNP ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တီႈမိူင်းတူၼ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2010 ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇတႆးယၢမ်ႈလႆႈတီႈၼင်ႈသၽႃး တီႈၼိုင်ႈ။

ၽွင်းဝၼ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွင်ႈတီႈပီႈၼွင်ႉလုၵ်ႈမေးသိုၵ်း UWSA ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်  ၼႂ်းၶဵတ်ႇသဵင်လိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်း ၼမ်ႉယွၼ်း၊ ႁူင်းႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈ ၾၢႆ  ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု ပႆႇတဵမ် 18 ပီ  ယိပ်းဝႂ်တူင်ႇၵိၼ်ႇ (ဝႂ်ၶိဝ်း) ၵႂႃႇ သႂ်ႇၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်  ။   ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယင်းလႆႈၵႂႃႇ သၢၼ်ၶတ်းဝႆႉတီႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းယူႇ။ 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း