Monday, May 29, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၼႂ်းၵႄႈလွၵ်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆလွင်ႈ

ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလူင်လၢႆလၢႆလွင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်  ။ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးတီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇသွၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/4/2023  ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 20/5/2023 ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်  ၊ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/05/2023။ မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆးၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ဢမ်ႇယွမ်း 10 ပၢင် ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လူႉၵၢတ်ႈယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း

သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆး တႆး ၶၢဝ်းမႆႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ပၢင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းမွၵ်ႈ 300 လႆႈႁၢမ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးတႆး။   ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/4/2023 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈမိူင်းယႆ ပီၼႆႉ ပိုတ်ႇသွၼ်ပၼ်ပႃးၵူၼ်းဢႃယုယႂ်ႇ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ႁူမ်ႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ပီၼႆႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၵူၼ်းဢႃယုသုင် လႄႈၼၢင်းယိင်း မႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းပႃး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/4/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ႁူမ်ႈၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ တႄႇပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ပီၼႆႉ ၶိုင်ပွင် ၸတ်းပၼ် တႃႇၵူၼ်းဢႃယုသုင်လႆႈ ႁဵၼ်းပႃး  တေဢၢၼ်းသိုပ်ႇပိုတ်ႇ တႃႇ 12...

ဝဵင်းတွင်ႇဢူႇ လူဝ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းမေႃသွၼ် တႃႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ

ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉပဵင်းဝဵင်းတွင်ႇဢူႇ (တွင်ႁူႇ) တိူင်းပႃႇၵိူဝ် လူဝ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းမေႃသွၼ် တႃႇၸတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ။ တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် တေႃႇထိုင် လိူၼ်မေႊ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးဝဵင်းတွင်ႇဢူႇ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် တေဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီပီ  ပီၼႆႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းမေႃသွၼ်ဝႆႉဝႃႈၼႆ။ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးဝဵင်း တွင်ႇဢူႇ(တွင်ႁူႇ) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ပီၼႆႉတႄႉ တေပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈတွင်ႇဢူႇၼႆႉၵူၺ်းဢေႃႈ မိူဝ်ႈၵၢပ်ႈပၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းလီတႄႉ ႁဵတ်းၸွတ်ႇတိူင်းပႃႇၵိူဝ်ဝႆႉဢေႃႈ။မီးမွၵ်ႈ 12 ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉဢေႃႈ။မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းၼၢႆးႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပိုတ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမလႄႈပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် ၼႃႈ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ပေႃးတေမေႃမႃးတီႈဝတ်ႉၵျွင်းသေ မေႃၼပ်ႉယမ်ရတၼႃႇ သၢမ်ၸဝ်ႈလႄႈ ႁဵၼ်းႁူႉ လွင်ႈထမ်ႇမ ။ ဝၼ်းတီႈ 1-4/3/2023 ၼႆႉ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး တေဢွၼ်ႁူဝ် ပိုတ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ...

ဝတ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တႄႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ပီ 2022

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈဝတ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တေပိုတ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ တေပူင်သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတိတ်ႉ ၵူႈဝူင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 တေထိုင်မႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃႇၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈ ထႆး ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ပိုတ်ႇသွၼ်ၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈလၢႆး မိူၼ်ၼင်ႇ လိၵ်ႈတႆး၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်း၊...

တႃႇပိုတ်ႇ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး လူဝ်ႇပပ်ႉသွၼ်လိၵ်ႈတႆးတင်းၼမ်

တီႈၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  တေပိုတ်ႇ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈၼႆႉ လူဝ်ႇ  ပပ်ႉသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၸၼ်ႉငဝ်ႈ တင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ပိုတ်ႇဝႆႉပၢင်သွၼ် ၾိုၵ်းလိုမ်ႉလမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ်၊ သင်ဝႃႈ ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ယဝ်ႉၵႂႃႈ တေတႄႇပိုတ်ႇ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ လူဝ်ႇပပ်ႉသွၼ်လိၵ်ႈတႆးတင်းၼမ်  - လုင်းလႅင်းႁၢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈတႆး...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပီၼႆႉၵေႃႈလၢႆလၢႆဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပႆႇပဵၼ်ပိုတ်ႇ

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ဢၼ်လႆႈပိၵ်ႉၵိုတ်းမႃးယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 2 ပီၼၼ်ႉ ပီၼႆႉၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇတီႈၵဵင်းတုင်လႄႈ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ဢမ်ႇပႆႇႁတ်းၸတ်း  ။ တီႈၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပီၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်း ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ယွၼ်ႉတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ   သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်ယဵၼ်ၵေႃႈပိူင်ႈၼိုင်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၶူး ၽူႈတူင်ႉၼိုင်...

ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တႄႇပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆၽၢၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/4/2022 ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ တႄႇပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈၵႂႃႇ တီႈႁူင်းႁေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 25 မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း တင်း မူတ်း 4,000 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17/3/2021 တေႃႇထိုင် 18/5/2021 ယူႇတီႈၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ် ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း...

ဝၢၼ်ႈတႆး ပၢႆႈၽေးၵုင်းၵျေႃႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ

ဝၢၼ်ႈတႆး သုၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵုင်းၵျေႃႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 600 ပၢႆ   လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/5/2021 တီႈဝၢၼ်ႈတႆး ပၢႆႈၽေး (ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျေႃႇ) လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ဢိူင်ႇပဵင်းလူင် တူင်ႇဝဵင်း ဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img