Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပီၼႆႉ တီႈမိူင်းယႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလူတ်းယွမ်းၼမ်

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ဝဵင်းမိူင်းယႆ ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလူတ်းယွမ်းၼမ် ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၵပ်ႉၵိၼ်းလၢႆၾၢႆႇ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25/03/2024 တေႃႇထိုင် 10/05/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း 45 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ဢွၼ်ၵၼ် ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၽွင်းပိၵ်ႉဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ပေႃးတေၾိုၵ်းလၢတ်ႈၶိုၼ်းၵႂၢမ်းတႆးလႄႈ ႁူႉလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် 11/03/2024 ၼၼ်ႉမႃး ယူႇတီႈ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး (ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး) တီႈမူႇဝၢၼ်ႈသီဝူဝ်ငိုၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈဝတ်ႉသီဝူဝ်ငိုၼ်း ဢိူင်ႇထသႃလႃး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ပွၵ်ႈၵမ်း...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ပိုတ်ႇသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ပၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ

တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ပေႃးတေဢမ်ႇလိုမ်းၵႂၢမ်းပေႃႈမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၽွင်းၶၢဝ်းဢိုတ်း ႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉ ၸင်ႇဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၼႆႉသေ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးမႃး။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 22/04/2024 ၼႆႉမႃး တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းပဵၼ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈမူႇဝၢၼ်ႈသီႇရိမင်ႇၵလႃႇတႆး မၼ်ႈၵိုမ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး တင်းမူတ်း မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း...

ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၼႆႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁၢမ်းသုၼ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၼမ်

“ႁူင်းႁဵၼ်းဢွၼ်ႇ … ႁူင်းႁဵၼ်းဢွၼ်ႇ … မီးလင်လဵဝ် မီးႁိမ်းပႃႇမႆႉၶဵဝ် မီးလင်လဵဝ်ၵွၺ်း မၼ်းၶၢၼ်ႉ ၼႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၼၢၼ်းၵႂႃႇ မၼ်းဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ယႃႇလုၵ်ႉလႃႈ လုၵ်ႉၸဝ်ႉၸဝ်ႉသေယဝ်ႉ သုၵ်ႈၼႃႈ မႃး လႃႈမႃးတႃႉ ယႃႇပေ ၶၢၼ်ႉလႃးလႃး မႃးၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း မႃး ... မႃး ......

ပီၼႆႉ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ဢမ်ႇပဵၼ်

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ပီၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ် ယွၼ်ႉလွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းၼမ်ႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ၽွင်းၶၢဝ်းဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သၢမ်လိူၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ - လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ၊ လိူၼ်ဢေႊပ ရိူဝ်ႊလႄႈ လိူၼ်မေႊ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ပီ 2024...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈမိူင်းတူၼ် ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလူတ်းယွမ်းၼမ်

ၽွင်းဢိုတ်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶၢဝ်းမႆႈ 3 လိူၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ မိူင်းတူၼ် ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၼႆႉသေ ပူင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸွမ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လူတ်းယွမ်းၼမ် ယွၼ်ႉၶူးသွၼ်ဢေႇ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 3/3/2024 ၼၼ်ႉမႃး သင်ၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝတ်ႉပီႇတၵၢတ်ႇ၊ ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈမႂ်ႇလႄႈ...

ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး တေပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ

ၽွင်းငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉ ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းၸိူင်ႉၼႆ တႃႇတေၶွၼ်ႈတုမ်တီႈလဵဝ်ၵၼ်သေ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈၵႂႃႇၼႆႉ တေဢမ်ႇငၢႆႈလႄႈ ယူႇတီႈ ၽူႈႁၵ်ႉသႃမႅတ်ႇပႅင်း ၾိင်ႈငႄႈလိၵ်ႈလၢႆး သုၼ်ႇတူဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈသေ တေပိုတ်ႇ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 6/3/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ လုင်းၸၢႆးၶုၼ်ထီးလႄႈ ပႃႈၼၢင်းၶမ်းလဵၵ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေပိုတ်ႇပၢင်...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၼႂ်းၵႄႈလွၵ်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆလွင်ႈ

ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလူင်လၢႆလၢႆလွင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်  ။ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးတီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇသွၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/4/2023  ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 20/5/2023 ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်  ၊ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/05/2023။ မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆးၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ဢမ်ႇယွမ်း 10 ပၢင် ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လူႉၵၢတ်ႈယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း

သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆး တႆး ၶၢဝ်းမႆႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ပၢင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းမွၵ်ႈ 300 လႆႈႁၢမ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးတႆး။   ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/4/2023 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈမိူင်းယႆ ပီၼႆႉ ပိုတ်ႇသွၼ်ပၼ်ပႃးၵူၼ်းဢႃယုယႂ်ႇ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ႁူမ်ႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ပီၼႆႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၵူၼ်းဢႃယုသုင် လႄႈၼၢင်းယိင်း မႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းပႃး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/4/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ႁူမ်ႈၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ တႄႇပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ပီၼႆႉ ၶိုင်ပွင် ၸတ်းပၼ် တႃႇၵူၼ်းဢႃယုသုင်လႆႈ ႁဵၼ်းပႃး  တေဢၢၼ်းသိုပ်ႇပိုတ်ႇ တႃႇ 12...

ဝဵင်းတွင်ႇဢူႇ လူဝ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းမေႃသွၼ် တႃႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ

ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉပဵင်းဝဵင်းတွင်ႇဢူႇ (တွင်ႁူႇ) တိူင်းပႃႇၵိူဝ် လူဝ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းမေႃသွၼ် တႃႇၸတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ။ တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် တေႃႇထိုင် လိူၼ်မေႊ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးဝဵင်းတွင်ႇဢူႇ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် တေဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီပီ  ပီၼႆႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းမေႃသွၼ်ဝႆႉဝႃႈၼႆ။ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးဝဵင်း တွင်ႇဢူႇ(တွင်ႁူႇ) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ပီၼႆႉတႄႉ တေပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈတွင်ႇဢူႇၼႆႉၵူၺ်းဢေႃႈ မိူဝ်ႈၵၢပ်ႈပၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းလီတႄႉ ႁဵတ်းၸွတ်ႇတိူင်းပႃႇၵိူဝ်ဝႆႉဢေႃႈ။မီးမွၵ်ႈ 12 ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉဢေႃႈ။မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းၼၢႆးႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပိုတ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမလႄႈပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် ၼႃႈ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ပေႃးတေမေႃမႃးတီႈဝတ်ႉၵျွင်းသေ မေႃၼပ်ႉယမ်ရတၼႃႇ သၢမ်ၸဝ်ႈလႄႈ ႁဵၼ်းႁူႉ လွင်ႈထမ်ႇမ ။ ဝၼ်းတီႈ 1-4/3/2023 ၼႆႉ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး တေဢွၼ်ႁူဝ် ပိုတ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ...

ဝတ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တႄႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ပီ 2022

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈဝတ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တေပိုတ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ တေပူင်သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတိတ်ႉ ၵူႈဝူင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 တေထိုင်မႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃႇၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈ ထႆး ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ပိုတ်ႇသွၼ်ၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈလၢႆး မိူၼ်ၼင်ႇ လိၵ်ႈတႆး၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်း၊...

တႃႇပိုတ်ႇ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး လူဝ်ႇပပ်ႉသွၼ်လိၵ်ႈတႆးတင်းၼမ်

တီႈၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  တေပိုတ်ႇ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈၼႆႉ လူဝ်ႇ  ပပ်ႉသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၸၼ်ႉငဝ်ႈ တင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ပိုတ်ႇဝႆႉပၢင်သွၼ် ၾိုၵ်းလိုမ်ႉလမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ်၊ သင်ဝႃႈ ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ယဝ်ႉၵႂႃႈ တေတႄႇပိုတ်ႇ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ လူဝ်ႇပပ်ႉသွၼ်လိၵ်ႈတႆးတင်းၼမ်  - လုင်းလႅင်းႁၢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈတႆး...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပီၼႆႉၵေႃႈလၢႆလၢႆဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပႆႇပဵၼ်ပိုတ်ႇ

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ဢၼ်လႆႈပိၵ်ႉၵိုတ်းမႃးယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 2 ပီၼၼ်ႉ ပီၼႆႉၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇတီႈၵဵင်းတုင်လႄႈ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ဢမ်ႇပႆႇႁတ်းၸတ်း  ။ တီႈၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပီၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်း ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ယွၼ်ႉတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ   သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်ယဵၼ်ၵေႃႈပိူင်ႈၼိုင်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၶူး ၽူႈတူင်ႉၼိုင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img