Wednesday, June 19, 2024

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ဢမ်ႇယွမ်း 10 ပၢင် ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လူႉၵၢတ်ႈယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း

Must read

သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆး တႆး ၶၢဝ်းမႆႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ပၢင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းမွၵ်ႈ 300 လႆႈႁၢမ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးတႆး။  

သင်ၶၸဝ်ႈ-ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ-2
Photo by – သင်ၶၸဝ်ႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/4/2023 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သူႇၸႂ်း ၸွႆႈ ထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉ/ ၵျွင်းႁေႃၶမ်း၊ ၵျွင်းၶမ်း၊ ၵျွင်းဝႃႇသူဝ်ႇလႄႈ ၵျွင်းၸလၢႆးၶုမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ယွၼ်ႉသိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းၼၼ်ႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵႂႃႇ လၢႆလၢႆပၢင် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တူၼ်ၼိုင်ႈ ၾၢႆႇၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ –လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶဝ်တႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢၼ်ၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇဝႆႉ ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ပၢင် ။ လီၸႂ်လဵၵ်ႉ ၸွမ်းတႄႉတႄႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ သုၼ်ႇလႆႈသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ဢွၼ်ႇႁဝ်း တေႃႉတႄႉမီးၽွင်းၶၢဝ်းမႆႈဢိုတ်းႁဵၼ်းၼႆႉ မွၵ်ႈ 2 လိူၼ်ၵူၺ်း သမ်ႉမႃးၺႃး ပၢင်တိုၵ်းၸိူင်ႉၼႆသေ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်သေဢိတ်း”- ဝႃႈၼႆ။

သင်ၶၸဝ်ႈ-ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ-3
Photo by – သင်ၶၸဝ်ႈ/ သင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လူင်းသူႇၸႂ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဢၼ်လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢင်သွၼ်တီႈ ဝၢၼ်ႈၸိၸေႃႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း 34 ၵေႃႉ၊ ပၢင်သွၼ်တီႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းယိုဝ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း 33 ၵေႃႉ၊ ပၢင်သွၼ်တီႈ ဝၢၼ်ႈၸလၢႆးလွႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်း 15 ၵေႃႉ၊ 4 ပၢင်သွၼ်ဝၢၼ်ႈၵိုၼ်မႂ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း 15 ၵေႃႉ၊ ပၢင်သွၼ်ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵိုၼ်ၵဝ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း 37 ၵေႃႉ၊ ပၢင်သွၼ်ဝၢၼ်ႈၽႃဝွင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း 14 ၵေႃႉ၊ ပၢင် သွၼ်ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၵွၵ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း 38 ၵေႃႉ၊ 8 ပၢင်သွၼ်ဝၢၼ်ႈၵုင်းမႆႉႁႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်း 27 ၵေႃႉ၊ 9 ပၢင်သွၼ်ဝၢၼ်ႈမူင်းသႅမ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း 27 ၵေႃႉလႄႈ ပၢင်သွၼ်ဝၢၼ်ႈထီႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း 34 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

သင်ၶၸဝ်ႈ-ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ-4
Photo by – သင်ၶၸဝ်ႈ/ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵႂႃႇ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝတ်ႉ/ ၵျွင်းႁေႃၶမ်း မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း 14 လင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 43 ၵေႃႉ၊ ၵျွင်းၶမ်း မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း 29 လင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 86 ၵေႃႉ၊ ၵျွင်းဝႃႇသူဝ်ႇ မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း 50 ပၢႆ ႁူဝ်ၵူၼ်း 181 ၵေႃႉ၊ ၵျွင်းၸလၢႆးၶုမ်ႇ မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း 37 လင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 130 ၵေႃႉ တင်းမူတ်း 4 ဢွင်ႈတီႈၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 440 ၵေႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ပၢႆႈ မႃးသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ၽႂ်မၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ မီးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။

ၽွင်းၶၢဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵၢၼ် သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းလႄႈ ၸွမ်း ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသၢင်း၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸေႈ လႄႈ ဢိူင်ႇႁၢႆးသႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၶၢဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူဝ်ႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉ လူဝ်ႇထႆႁႆႈထႆသူၼ် ၵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းၼႆႉသမ်ႉ မီးယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇႁတ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၶႃႈ။ မၢင်ဝၢၼ်ႈမီးၵူၼ်းပႂ်ႉ ဝၢၼ်ႈ မီးသွင်သၢမ်ၵေႃႉ၊ မၢင်ဝၢၼ်ႈဢမ်ႇမီး ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးမူတ်း ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ၊ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ယူႇ ၵူႈဝၼ်းၶႃႈ ၼမ်လႄႈဢေႇ တေပဵၼ်တၢင်းပွတ်းဢိူင်ႇၼႃးပွႆး ဝၢၼ်ႈၸိၸေႃႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11/4/2023 မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်း SSPP တင်း သိုၵ်း RCSS ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းတင်းၼမ်လၢႆ ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁၢမ်းၵၢၼ်ႁၢမ်းငၢၼ်း တႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ လၢမ်းၽႄႈထိုင် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇထႅင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း