Wednesday, July 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပလိၵ်ႈ

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵုမ်းရူတ့်ၵႃးတူၼ်ႈတီး ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆႉရူတ့်ၵႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵုမ်းရူတ်ႉၵႃးၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆႉမၢႆရူတ်ႉၵႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးၼႂ်းဝဵင်း ၵူၼ်းမိူင်း သဵင်ႈငိုၼ်း သဵင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၸွမ်းတင်းၼမ်။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်မေႊၼႆ့မႃး ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵုမ်းထိင်းရူတ့်ၵႃး ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တင်ႈလၢၼ်ႇတင်ႈၵဵတ်ႉသေ ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆ့မၢႆရူတ့်ၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႂႃႇမႃးလႄႈ သဵင်ႈငိုၼ်းသဵင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၸွမ်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ဢေႃႈၶႃႈ ဝၢႆးၼႆ့တႄ့ လႅပ်ႈတေလႆႈပၼ်ၼမ်ထႅင်ႈၼႆတႄ့ၵေႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ။ ၶဝ်တႄႇၵူတ်ႇထတ်းမႃး တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 8 ၼႆ့ မႃးၶႃႈဢေႃႈ။...

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ တၢႆၼဝ်ႈၼႂ်းယုမ်း

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆမူၵ်းယုမ်းၼဝ်ႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁူႉၸၵ်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 14/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆ ၼဝ်ႈလၢၼ်ႈဝႆ့ယူႇၼႂ်းယုမ်း ႁိမ်းၼွင်ၼမ့်မၢႆ 7  ပွၵ့် 5 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မီးၵူၼ်းထူဝ်းမႃးလၢတ်ႈလႄႈ ၸင်ႇၵႂႃႇ တေႃႉသူင်ႇႁူင်းယႃဢေႃႈၼၼ့်။ဢၼ်တၢႆၼၼ့် ဢႃယုမွၵ်ႈ...

ပလိၵ်ႈၵုမ်းရူတ်ႉၵႃး ပႂ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃးယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း

ပလိၵ်ႈၵုမ်းရူတ်ႉၵႃး (မေႃႇတေႃႇပီႇၵေႇ) ပႂ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃး ၵဵပ်းငိုၼ်းတီႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။ ၸုမ်းပလိၵ်ႈၼႆႉ တင်ႈလၢၼ်ႇပႂ်ႉဝႆႉတၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊပူၼ်ႉမႃး။ ၵူတ်ႇထတ်း ဝႂ်ၶပ်းၶီႇရူတ်ႉ၊ ဝႂ်လၢႆႇၸိၼ်ႊရူတ်ႉသေ ၵဵပ်းငိုၼ်းပေႃးပဵၼ်ရူတ်ႉၵႃး ၼိုင်ႈလမ်း 5 မိုၼ်ႇပျႃး၊ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼိုင်ႈလမ်း မိုၼ်ႇႁႃႈ ၵူၼ်းၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း။ “ၶဝ်ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းၵႃးၵူႈလမ်းၼႆႉ လႆႈမွၵ်ႈ 2 လိူၼ်ယဝ်ႉဢေႃႈ။ တလဵဝ်ၼႆ...

ဝၼ်းလဵဝ် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 2 ဢွင်ႈတီႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 2 ဢွင်ႈတီႈ ႁိမ်းလုမ်းၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉ (ယာဉ်ထိန်းရဲ) တီႈၼိုင်ႈလႄႈ ႁိမ်းပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ဢၼ်မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၵ်းယူႇဝႆႉၼၼ်ႉ တီႈၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ႁိမ်းလုမ်းၾၢႆႇၵုမ်းရူတ်ႉ ထိုင် မႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8 မူင်း...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၾၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တၢႆ 2 မၢတ်ႇ 2

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝၼ်းသုၵ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမုတ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ  SYM.UG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁၢင်ႈၵၢင်တေႃႇ ထႅဝ်ၵႃး ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸူဝ်းဝိၼ်း  ဢၼ်တေမႃးၽဝ်ယႃႈတီႈတူၼ်ႈတီး   ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈ။  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/6/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈသီႇယႅၵ်ႈၾႆးလႅင် ၵၢင်ဝဵင်း ႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင်...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်းၵဵၵ်ႉပလိၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း  ပလိၵ်ႈတၢႆ 3 ၵေႃႉ

ၵူၼ်း/ ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်း ၵဵၵ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း  ပလိၵ်ႈတၢႆ 3 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်းပလိၵ်ႈတီႈ  ၵဵၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတီႈ ဝၢၼ်ႈငွၼ်ႈဢႅၼ်ႇ ႁိမ်းပႃႇႁဵဝ်ႈၼမ်ႉၶမ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼမ်ႉၶမ်း - မိူင်းဝီး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉ တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် သွင်ၵေႃႉ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵဵင်းတုင် ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ႁေႃႈၵႃးလမ်းၽႃႇတမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ႇၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ပေႃႉ ထုပ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 11:20 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁေႃႈၵႃးလမ်းတမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ႇၸၢႆး သွင်ၵေႃႉ တီႈတၢင်းလင် ႁူင်းပလိၵ်ႈ ႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ...

KIA ၶဝ်ႈယိုဝ်း ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈမၢၼ်ႈၸေႈ တၢႆ 3 ၵေႃႉပႃးတင်းၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈ

သိုၵ်း KIA  ယိုဝ်း ႁူင်းပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၽူႈၵွၼ်းႁူင်း ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်း တင်း ပလိၵ်ႈလႆႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်ႈၸႂ် ၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်း ႁူင်းပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႈ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ တႄႉဢမ်ႇမီး ၊ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်ယင်းပႆႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ဢွၼ်ၵၼ်ပူတ်းပၢၼ်ႉ သလွင်း PSI

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်း တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ် ၵၼ်ပူတ်းလူင်း သလွင်း PSI   ယွၼ်ႉၵူဝ်ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈႁိူၼ်းမႃးၵူတ်ႇထတ်းပေႃႉထုပ်ႉယႃႉလႅဝ်သေတီႉၺွပ်းပႃးၵူၼ်း။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပူတ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈပေႃႈထုပ်ႉတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ 3 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လႄႈပလိၵ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ  လႃႈသဵဝ်ႈ ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေးၵႂႃႇ3 ၵေႃႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉတႄႉဝႃႈမီးၽူႈပၼ်ၶၢဝ်ႇလႄႈပလိၵ်ႈ/သိုၵ်းၸင်ႇၶဝ်ႈၺွပ်းထိုင်ႁိူၼ်း ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်း ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇထိုင် ၼႂ်းႁိူၼ်း/ ႁွင်ႈၶၢတ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉ 7 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽႃၵၢၼ်ႉၺႃးယိုဝ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈသေတႃႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵူႈဝၼ်း

ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ပွႆႇမၢၵ်ႇၵႅတ်ႉသ် ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇ ၼႂ်းၽုင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ပၢႆ သေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵူႈဝၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ယဝ်ႉ ဢမ်ႇလၢႆဝၼ်း ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်၊ ၸိူင်ႉၼၼ် ၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵူႈဝၼ်း တေႃႇထိုင်...

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ႁေႃႈၵႃးလူင်ၽႃႇတမ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈလႄႈၵူၼ်း တၢႆ 1 ၵေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း ႁႅင်းပလိၵ်ႈ ႁေႃႈၵႃးလူင် လေႃႇတမ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈ(သၢႆႇၵႄႇ) လႄႈ ၵူၼ်း ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ရူတ်ႉၶိူင်ႈ လူႉၵွႆလၢႆၵၼ်း၊ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလၢႆၵေႃႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 17/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ႁေႃႈၵႃးလူင်ၽႃႇတၢမ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ လေႃႇတမ်ပႃးၵူၼ်း လႄႈ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၾၢႆႇမေႃယႃ ၵူၼ်းၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၵူတ်ႉၶၢႆ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆတီႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

မွင်ႇၶၢၼ်ႉၺႃးႁဵင်း (ဢႃႇၵႃႇၸေႃႇ) ဢႃယု 18 ပီ ၸၢႆးၼုမ်ႇဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လူႉတၢႆယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း ၽွင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/3/2021။ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၾၢႆႇပၢႆးမေႃယႃ ပီ 1။ ပေႃႈမႄႈမၼ်းၸၢႆးၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ။ ပႃးၵၼ်ၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈသေ မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ လႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ။ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ...

ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ၽဵဝ်ႈၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈမူႇၸေႊ

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမူႇၸေႊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တႄႇၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈ မၢၵ်ႇယၢင် ပွႆႇမၢၵ်ႇၵႅတ်ႉသ် ၼမ်ႉတႃ တေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်   ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/3/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ထႅင်ႈ။ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်းမီးၼမ်လိူဝ်တၢင်ႇဝၼ်း။  ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်း မၢၼ်ႈ တႄႇၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img