Friday, June 14, 2024

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ တၢႆၼဝ်ႈၼႂ်းယုမ်း

Must read

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆမူၵ်းယုမ်းၼဝ်ႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁူႉၸၵ်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 14/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆ ၼဝ်ႈလၢၼ်ႈဝႆ့ယူႇၼႂ်းယုမ်း ႁိမ်းၼွင်ၼမ့်မၢႆ 7  ပွၵ့် 5 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မီးၵူၼ်းထူဝ်းမႃးလၢတ်ႈလႄႈ ၸင်ႇၵႂႃႇ တေႃႉသူင်ႇႁူင်းယႃဢေႃႈၼၼ့်။ဢၼ်တၢႆၼၼ့် ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ၼႆ့ယဝ့်။တၢႆမႃးမွၵ်ႈ သၢမ်သီႇဝၼ်းယဝ့်ၵႂႃႈ။တီႈယူႇတီႈၵိၼ်မၼ်းတႄ့ ႁဝ်းပႆႇႁူ့ ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၾၢႆႇၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ ၸွႆႈတေႃႉၶၢပ်ႇတူဝ်သူင်ထိုင်ႁူင်းယႃ ၵူတ်ႇထတ်းသေ ပူၼ့်ၶၢပ်ႈတူဝ်ယဝ့်လီငၢမ်း။

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ မၼ်းတၢႆယွၼ့်သင်ၼႆတႄ့ၵေႃႈ လၢမ်းယၢပ်ႇဝႆ့ဢေႃႈ။မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ တၢႆယွၼ့်ၸပ်းၵတ်း ၶၢတ်ႇဢႃးႁၢၼ် ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်တၢင်းၵိၼ် ၸိူဝ်းၼႆ့ဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆ့ ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ လူ့တၢႆၼမ်ႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်၊ ဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၊ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့ လႆႈဝႃႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼမ်လိူဝ်သေၵူႈဝဵင်း။

ၼႂ်းလိူၼ် ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ၼႆ့ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၼ် တူဝ်တၢႆၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းတူင်ႈၼႃး ႁိမ်းပွၵ့်5 ဝၢၼ်ႈၼွင်လဵၵ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လူၺ်ႈဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တၢႆယွၼ့်သင်။

ပလိၵ်ႈတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွင်းငမ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်ထိုင်တီႈလႄႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉႁၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်သင်သေပွၵ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း