Monday, June 17, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၾၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တၢႆ 2 မၢတ်ႇ 2

Must read

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝၼ်းသုၵ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမုတ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ  SYM.UG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁၢင်ႈၵၢင်တေႃႇ ထႅဝ်ၵႃး ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸူဝ်းဝိၼ်း  ဢၼ်တေမႃးၽဝ်ယႃႈတီႈတူၼ်ႈတီး   ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈ။

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈပီ 2021

 မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/6/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈသီႇယႅၵ်ႈၾႆးလႅင် ၵၢင်ဝဵင်း ႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင် ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်း     ။

- Subscription -

ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ  SYM.UG   ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶမ်ႈၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်ဝႃႈ ၶဝ်ႁၢင်ႈၵၢင်ထႅဝ်ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းၸူဝ်းဝိၼ်း ၊   ၵူၺ်းၵႃႈ မၢၵ်ႇသမ်ႉတႅၵ်ႇၸဝ်ႉ ၵႂႃႇဢိတ်းၼိုင်ႈၼႆဝႃႇ။    မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇယႄး/ မၢၼ်ႈတၢႆ 2 ၵေႃႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ မေႃႇတေႃႇပီႇၵေႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇ ထုၼ်း ၼႆဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၵၢင်ၶိုၼ်း ၸဵမ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၶီႇၵႃးပၼ်ႇလႅပ်ႈတႂ်ႈလႅပ်ႈၼိူဝ် ၸွမ်းၵၢင်ဝဵင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်တူၵ်းလႃႈတူၵ်းလိုၼ်း ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈ။

ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇၵူၼ်း တူၼ်ႈတီး သိုပ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – “   ၼွင်ႉယိင်းၶႃႈ ၺႃးၵူတ်ႇထတ်း  ၊ ၸဵမ်ၾူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ပိုတ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၵမ်းလဵဝ်။ တႂ်ႈၵွပ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈၶဝ်ပိုတ်ႇတူၺ်းပႃးဢေႃႈ။”- ဝႃႈၼႆ။

  ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ပၢင်ႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢဝေႇယႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် လၢႆလၢႆတီႈ၊  ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႆ ဢမ်ႇဝႃႈယိင်း/ ၸၢႆး ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းထူင်ၼႂ်းထွင်းသွၵ်ႈမူတ်း။

“ဝၢႆးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇဝၼ်းသွင်ဝၼ်းသမ်ႉမီးပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းပၢင်ႁူင်းၾႆးမိၼ်ဢဝေႇယႃႇ ။ တူဝ်ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸူဝ်းဝိၼ်းၵေႃႉမႃးၽဝ်။ ၵွပ်ႈၼႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ သႂ်ႇၸႂ်ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ။ ပေႃးပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ယိင်ႈၶႅၼ်းၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ။  တီႈပၢင်ၽဝ်ယႃႈၼႂ်းပၢင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈၶဝ်ႈၶႃႈလူင်ပီၼႆႉ။ ”-  ၽူႈၸၢႆး ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းၼႆႉသေ  ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ  SYM.UG   ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယွၼ်းၼွမ်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တီႈဢၼ်လႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်။ မိူဝ်းၼႃႈမႃးၵေႃႈ ပေႃးမီးတိုဝ်ႉတၢင်း တေတိုၵ်းတေႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း။ ၵွပ်ႈၼႆၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈယူႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသေၵမ်းဝႃႈၼႆ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း