Wednesday, March 22, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ထုင်ႉမၢဝ်း

လၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ ၸၢႆႇၵႃႈဢွႆႈပၼ်ၸဝ်ႈသူၼ်ထုင်ႉမၢဝ်း တေသိုပ်ႇဢဝ်ဢွႆႈၸိူဝ်းၵိုတ်းၼႂ်းသူၼ် ဢွၵ်ႇၶၢႆမူတ်း

လၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ တႄႇၸၢႆႇၵႃႈဢွႆႈပၼ် ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈထုင်ႉမၢဝ်းမီးႁႅင်းၸႂ် တေဢဝ်ဢွႆႈဢၼ်ၵိုတ်းၼႂ်းသူၼ်ဢွၵ်ႇၶၢႆမူတ်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/1/2023 ၼႆႉမႃး တၢင်ႇၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပိုတ်ႇၽၵ်းတူမိူင်း ၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽၵ်းတူလူင် ႁေႃၶမ်းလူင်(သူၺ်ႇၼၢၼ်းတေႃႇ)၊ ၽၵ်းတူမၢၼ်ႈဝဵင်းလႄႈ ၽၵ်းတူၸၢင်ႉ ၽိူၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ လၢဝ်းပၢၼ်ႇၶႄႇ...

ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈထုင်ႉမၢဝ်းပႆႇလႆႈ ၵႃႈဢွႆႈတီႈလၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ ႁိုင်လိူၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်

ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ သူင်ဢွႆႈၶၢႆၸူးမိူင်းၶႄႇလႆႈလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ပႆႇလႆႈၵႃႈဢွႆႈ ၊ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း မၢင်ၵေႃႉပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ ယွၼ်ႉလႆႈၵူႈႁိမ်ငိုၼ်းပီႈၼွင်ႉ မႃးလူင်းတိုၼ်းလၢင်းဝႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတႅၼ်းၶိုၼ်း ပဵၼ်ၼီႈပဵၼ်ၶွတ်ႇ ။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆႉ မီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 1...

ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ထုင်ႉမၢဝ်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇႁႅင်း မၢင်ၸိူဝ်းပဵၼ်ၼီႈၼမ်

ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ထုင်ႉမၢဝ်း  တႅပ်းဢွႆႈသူင်ႇၶၢႆၸူးမိူင်းၶႄႇမႃးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃႈလဵင်ႉၶႄႇ ပႆႇပၼ်ၵႃႈဢွႆႈ၊ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈတေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈယၢပ်ႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပဵၼ်ၼီႈပဵၼ်ၶွတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸမ်တေတဵမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ထုင်ႉမၢဝ်း တၢင်းထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈမိူင်းၶၢင်လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်မွင်းပႂ်ႉ တၢင်ႇၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ဢူၼ်းငိုၼ်း သူင်ႇၵႃႈဢွႆႈမႃးပၼ် ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈႁပ်ႉလႄႈ...

သူၼ်ဢွႆႈ တၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ဢၼ်လူႉသုမ်း/ ႁၢမ်းပႅတ်ႈမီး ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ဢေႊၶိူဝ်ႊ

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီမႃးပၢႆၼႆႉ သူၼ်ဢွႆႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ၼႂ်းထုင်ႉမၢဝ်း တၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႆးၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတေႃႉသူင်ႇၶၢႆၸူး ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢမ်ႇၽုၵ်ႇ ပွႆႇႁၢမ်းပႅတ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ဢေႊၶိူဝ်ႊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ သင်ႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇဝႆႉ ပႆႇပိုတ်ႇ။ တႄႇဢဝ် 1/4/2020 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူမိူင်း ၸွမ်းလႅၼ်တႆး...

ၶႄႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူမိူင်းမႃး ၸမ် 2 ပီ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးတင်းၼမ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

မိူင်းၶႄႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်မႃး ၸမ်သွင်ပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းလႅၼ်ၶႄႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶၢႆၶူဝ်းႁႆႈၶူဝ်းသူၼ်၊ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း မၢင် ၸိူဝ်းပဵၼ်ၼီႈပဵၼ်ၶွတ်ႇ ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/4/2020 မႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸမ်သွင်ပီယဝ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ တင်းမူတ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်လႄႈသင်၊ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၼ်လႄႈသင်...

ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်းယွၼ်း SSPP ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်း

 ၶိင်းသၢင်ႇၶမ်းဢၢႆႈ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈသွၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်သိုၵ်း  SSPP တီႉၺွပ်းႁွင်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်မေႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၸုမ်းသိုၵ်းၸုမ်းလႂ်လႄႈၼႆသေ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း တုၵ်းယွၼ်း  ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း။  ၶိင်းသၢင်ႇၶမ်းဢၢႆႈ ဢႃယု 50 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈသွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ   SSPP ဝႃႈ  မၼ်းၸၢႆး...

ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်းမုင်ႈမွင်း SSPP ၵႄႈပၼ်ႁႃ ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ လွင်ႈသိုၵ်းလွႆ တင်း သိုၵ်းၶၢင်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ

သၢပ်ႇၵူင်ထုင်ႉမၢဝ်း မူႇၸေႊ ၼမ်ႉၶမ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၶဝ်ႈၵႅဝ်ၵုမ်းၵမ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ် ပၼ်ႁႃ သွင်လွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/6/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉ တေမီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်။ လွင်ႈထီႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး ၵႄႈလိတ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးတီႉ ၺႃးၶႃႈတၢႆ ဝူင်ႈၵၢင် သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်

ႁၢင်လိူၼ်မေႊၼႆႉ ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးၶႃႈတၢႆ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း ၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ 3 – 4 ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵွပ်ႈပၼ်ႁႃ သိုၵ်း SSPP တင်း သိုၵ်း RCSS ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်/ႁိမ်တီႈယူႇ ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/5/2021 လုင်းပႃႉၸိင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်...

ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၵေႃႇမတီႇတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႃႇၵႄႈပၼ်ႁႃသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်းၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်   ၼႂ်းပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ သင်ၶၸဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼႆလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၵေႃႇမတီႇ တၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/5/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ထိုင် 5 မူင်း သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း  ႁူမ်ႈၵၼ်...

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်းတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ SSPP တင်း RCSS ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် တင်းသွင်တပ်ႉသိုၵ်း ႁႂ်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃတၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း သင်ဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ် ၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈယိုဝ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ၊ ပေႃႈထဝ်ႈမႄႈမိူင်း၊ သမႃႇထိ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပွၵ်ႉယွမ်ႇ ဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ပႃးၸဵမ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ...

သိုၵ်းတႆးၼင်ႇၵၼ်ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ပွတ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ တုၵ်းယွၼ်းထိုင်သိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်းဝႃႈ သင်ပဵၼ်လႆႈ  ႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း  မေႃယူႇၸွမ်းၵၼ် တႆးတေႃႇတႆး ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း  ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းမၢၼ်ႈ သေးၶုၼ်ႇ...

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၶၼ်ဝႆး

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃတၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း ၶၼ်ဝႆး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/4/2021 ၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈထိုင် ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် တပ်ႉ သိုၵ်ႈတႆး သွင်ၸုမ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA...

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း မၢၼ်ႈႁဵဝ်း (ၼႂ်းဢိူင်ႇ 19 မၢၼ်ႈ) ထုင်ႉမၢဝ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် သိုၵ်းတႆးတင်းသွင်ၸုမ်း ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်မူႇလဵဝ် ၸုမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 7/4/2021 ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ၊ သမ်ႇမႃႇထိ၊ ပူႇၵႄႇ၊ ႁူဝ်မၢဝ်ႇ၊ ၵူၼ်းထဝ်း၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႆႈၸႂ်ၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် သိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း...

သိုၵ်းၶႄႇ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မူႇၸေႊ ၼမ်ႉၶမ်း ၼႅၼ်ႈၼႃ

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၵူႈႁူး ၵူႈလၢႆႇ ၼႅၼ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃၼႃ  ၵုမ်းၵမ် ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိုၼ်းဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ် ။ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈ ၵူၼ်းၸပ်း မီးၵႂႃႇ...

မိူင်းမၢဝ်းပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးသေတႃႉ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တိုၵ်ႉမိူၼ်ၵဝ်ႇ

ဝဵင်းၸေႊၵဝ်ႇ၊ မိူင်းမၢဝ်း (ႁူၺ်ႈလီႈ/သူၺ်ႇလီႇ) ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇတႆး တႂ်ႈၶူင်း ၾင်ႇၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ဢိုတ်းဝဵင်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇႁိူၼ်း/ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်းယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃး မိူၼ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်း သေတႃႉ လႅၼ်လိၼ်တႄႉ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉယူႇ။ ဝၼ်းတီႈ 21/9/2020 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႄႇဝၼ်းတီႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img