Friday, July 19, 2024

ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်းယွၼ်း SSPP ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်း

Must read

 ၶိင်းသၢင်ႇၶမ်းဢၢႆႈ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈသွၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်သိုၵ်း  SSPP တီႉၺွပ်းႁွင်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်မေႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၸုမ်းသိုၵ်းၸုမ်းလႂ်လႄႈၼႆသေ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း တုၵ်းယွၼ်း  ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း။

မၢၼ်ႈႁဵဝ်း (ဢိူင်ႇ 19 မၢၼ်ႈ) ထုင်ႉမၢဝ်း

 ၶိင်းသၢင်ႇၶမ်းဢၢႆႈ ဢႃယု 50 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈသွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ   SSPP ဝႃႈ  မၼ်းၸၢႆး ပဵၼ်ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်လႄႈ ၵဵပ်း ၶွၼ်ႇ ၼႂ်းၸုမ်း RCSS 701  ၼႆသေ ႁွင်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ   ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်း ထုင်ႉမၢဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ ယိုၼ်ယၼ် ၵမ်ႉထႅမ်ဝႃႈ ၶိင်းသၢင်ႇၶမ်းဢၢႆႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၸွမ်းၸုမ်းလႂ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်း 701 မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇၵူၺ်း။ ပဵၼ်ၵူၼ်းယူႇၵၢင် ၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလၢႆဝၼ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 40-50  လႆႈၵႂႃႇတုၵ်းယွၼ်းတီႈ SSPP မႃးယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ ပႆႇပွႆႇ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/6/2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈသွၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ သူင်ႇလိၵ်ႈ ယိုၼ်ႈထိုင် တီႈၽူႈၵွၼ်းသၢႆသိုၵ်း SSPP တၢင်းထုင်ႉမၢဝ်းဝႃႈ   ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ႁပ်ႉပၢၵ်ႇၵမ်ႉထႅမ် ဝႃႈ ၶိင်းသၢင်ႈၶမ်းဢၢႆႈၼႆႉ   ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ တင်း RCSS 701  လႃးလႃး။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၶႅၼ်းတေႃႈၶိုၼ်းပွႆႇပၼ် လုၵ်ႈမၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်မၢၼ်ႈသွၼ်း ၶၼ် ၶၼ် ၽႂ်းၽႂ်းသေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် မၢၼ်ႈသွၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇၸူး  ၵေႃႇမတီႇတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း ႁႂ်ႈၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၵေႃႇမတီႇ တၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁပ်ႉၽိုၼ်လိၵ်ႈယဝ်ႉ ယူႇတီႈၵေႃႇမတီႇႁဝ်းၶႃႈသေ တွင်ႈထၢမ် ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းၶိူဝ်း မၼ်းၸၢႆး။ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇ ၶွင်ႈၸွမ်းသိုၵ်းၸုမ်းလႂ်။ ၵမ်းၼႆႉ ၵေႃႇမတီႇႁဝ်းၵႂႃႇထူပ်း တင်း 701 ၶဝ်ၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇသင် တင်းႁဝ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းႁဝ်းသေဢိတ်း”-  ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၵေႃႇမတီႇတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်းၵေႃႈ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇ တင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP သေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ။

“ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတၢင်း SSPP ၶဝ်ၵေႃႈ တွပ်ႇလၢတ်ႈမႃး တီႈၵေႃႇမတီႇဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်း 701 ၊ယဝ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈပၼ်ႁႃ SSPP ၸိူဝ်းပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ  မၼ်းၸၢႆးၵဵဝ်ႇၶွင်ႈပႃး ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ တေၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈ ထၢမ်တူၺ်းၵွၼ်ႇ- ဝႃႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ ”- ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၵေႃႇမတီႇ တၢင်တူဝ် ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၶိင်းသၢင်ႇၶမ်းဢၢႆႈၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ထုင်ႉမၢဝ်း၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/5/2021 ၼၼ်ႉ သိုၵ်း SSPP တီႉၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်းၵႂႃႇ 4 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃး မၼ်းၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 3/6/2021 ၼၼ်ႉသမ်ႉ ယူႇတီႈ SSPP ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း 3 ၵေႃႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶိင်းသၢင်ႇၶမ်းဢၢႆႈတႄႉ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇ- ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၶတ်းၸႂ်တႃႇလႆႈတီႈၵပ်းသိုပ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်းယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတွင်ႈထၢမ်ဢဝ်ၶေႃႈယိုၼ်ယၼ်။

ၵူၺ်းၵႃႈၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတီႉၺွပ်းႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇၽွင်းၶၢဝ်းၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈၼႆႉသေ ၸဝ်ႈႁၢၼ် တၢၼ်းဢွင်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP ယၢမ်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးႁဝ်း သွင်မူႇၸုမ်း တႃႇ တေဢုပ်ႇၵၼ်ၵေႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈ ၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ။ ………သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပၼ်ႁႃၵတ်းယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းယူႇ ။  ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢႆးသေ သိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း မႃးတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ႁွင်ႇၼႆႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵႆႉၺႃးၸၢၵ်ႇတီႉၺွပ်း။ ၵူၼ်းၸွႆႈ SSPP သမ်ႉၺႃး RCSS   တီႉၺွပ်း  ။  ၵူၼ်းၸွႆႈ RCSS သမ်ႉၺႃး SSPP  တီႉၺွပ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းလႂ်မႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်တွပ်ႇထဵင်။ ၵႃႈတေလႆႈၸွႆႈၵူႈၸုမ်းယဝ်ႉလႄႈ သင်ဝႃႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈသမ်ႉ ႁဵတ်းၶဵၼ်တေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်းၸိုင်   ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ဢၼ်ယူႇယၢပ်ႇတူၵ်းၵိၼ်းတႄႉယဝ်ႉ – ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း