Friday, July 19, 2024

လၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ ၸၢႆႇၵႃႈဢွႆႈပၼ်ၸဝ်ႈသူၼ်ထုင်ႉမၢဝ်း တေသိုပ်ႇဢဝ်ဢွႆႈၸိူဝ်းၵိုတ်းၼႂ်းသူၼ် ဢွၵ်ႇၶၢႆမူတ်း

Must read

လၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ တႄႇၸၢႆႇၵႃႈဢွႆႈပၼ် ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈထုင်ႉမၢဝ်းမီးႁႅင်းၸႂ် တေဢဝ်ဢွႆႈဢၼ်ၵိုတ်းၼႂ်းသူၼ်ဢွၵ်ႇၶၢႆမူတ်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ/ ၵႃးတၢင်ႇဢွႆႈတၢင်းမိူင်းမၢဝ်ႊ

တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/1/2023 ၼႆႉမႃး တၢင်ႇၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပိုတ်ႇၽၵ်းတူမိူင်း ၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽၵ်းတူလူင် ႁေႃၶမ်းလူင်(သူၺ်ႇၼၢၼ်းတေႃႇ)၊ ၽၵ်းတူမၢၼ်ႈဝဵင်းလႄႈ ၽၵ်းတူၸၢင်ႉ ၽိူၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ လၢဝ်းပၢၼ်ႇၶႄႇ ၸိူဝ်းႁပ်ႉသိုဝ်ႉဢွႆႈၼၼ်ႉ တႄႇၸၢႆႇပၼ်ငိုၼ်းၵႃႈဢွႆႈမႃးတၢင်း ၼႆႉယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ထုင်ႉမၢဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ လၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇၶဝ် တႄႇၸႅၵ်ႇငိုၼ်း ၵႃႈဢွႆႈ ပၼ်ၸဝ်ႈသူၼ်မႃးယဝ်ႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ထၢင်ႇတႄႉ ၶဝ်ႁဵတ်းၸွမ်းလွင်ႈၶဝ်ပိုတ်ႇမိူင်းၽၵ်းတူမိူင်းၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶဝ်လူဝ်ႇ ပၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမၼ်းၶဝ်ႈပဵၼ်ပိူင်ၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇၶဝ် ပိုတ်ႇၽၵ်းတူမိူင်းၼႆႉ။ သင်ဝႃႈ ၶဝ်ပၼ်ငိုၼ်းမႃးၸိူင်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ၸဝ်ႈသူၼ် တေႁတ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈတၢင်းၼႃႈ၊ တေတႄႇတႅပ်းဢွႆႈၵႂႃႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇႁတ်းတႅပ်း ၵူဝ် သုမ်းဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ တႄႇၸၢႆႇငိုၼ်းၵႃႈဢွႆႈမႃးၼႆႉ 1 တၼ်ႊလႂ် တေပၼ် 390 ယႂၼ်ႊ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေႁၢၵ်းၵႃႈ ၾုၼ်ႇ၊ ၵႃႈတၢင်ႇဢွႆႈ လုၵ်ႉတီႈၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီမႃးၼႆႉ ၸဝ်ႈသူၼ် လႆႈတႅပ်းပႅတ်ႈဢွႆႈတင်းၼမ် မၢင်ၵေႃႉ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈထွၵ်ႇတူၵ်းၼမ်ႉမၢဝ်းတင်းၼမ်လၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်ႈႁႅင်းလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈ 1/4/2020 ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ် ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်ႉၶယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လူႉသုမ်း။

“ဢၼ်ၶဝ်တႄႇပၼ်မႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ငိၼ်းၸူမ်းတႄႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီမႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ တၢင်းထုင်ႉ မၢဝ်းၼႆႉ 3 ပုၼ်ႈ 1 ပုၼ်ႈ လႆႈတႅပ်းပႅတ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် သုမ်းတႄႉသုမ်းဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်လႆႈမႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ ပႆႇငၢမ်ႈ ၶႃႈ။ ပေႃးၵႂႃႇၶၢတ်ႈၼႃး/ သူၼ်ပိူၼ်ႈႁဵတ်းတႄႉ ၶႅၼ်းပႆႇငၢမ်ႈသေဢိတ်းၶႃႈ”– ၸဝ်ႈသူၼ် ထုင်ႉမၢဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

သူၼ်ဢွႆႈ ဢၼ်ၽုၵ်ႇၼႂ်းပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်းၼႆႉပဵၼ်သူၼ်ဢွႆႈ တၢင်းထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးဢဝ်ဢေႊၶိူဝ်ႊဝႃႈၼႆၸိုင် ဢမ်ႇယွမ်း ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ ဢၼ်ၽုၵ်ႇဢွႆႈသေ သူင်ႇၸူးတၢင်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ။

ဢၼ်လူင်းတိုၼ်းလၢင်းပၼ်သမ်ႉ တေပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊလၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ တေလူင်းပၼ် ၵႃႈၸိူဝ်ႉၽၼ်း၊ ၵႃႈၽုၼ်ႇထၢတ်ႈ၊ ၵႃႈ ထႆ/ ၽိူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်း 1 ဢေႊၶိူဝ်ႊ တေတူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းၶႄႇ မွၵ်ႈ 4,800 ယႂၼ်ၼႆႉ။

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ တႄႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉဢွႆႈတၢင်းၾင်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မႃးၶိူဝ်းယႂ်း သေ ၵူၺ်းၵႃႈ ငိုၼ်းၵႃႈဢွႆႈသမ်ႉ ဢမ်ႇၸၢႆႇမႃးၸွမ်းၵမ်းလဵဝ်လႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်မၢင်ၵေႃႉ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်လူမ်ႇၼီႈ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ လၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ ၼတ်းမၢႆ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈမႃး လွင်ႈတေၸၢႆႇပၼ် ၵႃႈဢွႆႈၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 3 ပွၵ်ႈ ယဝ်ႉ လႆႈၶၢႆႉဝၼ်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/11/2022 ၼၼ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ၊ ဝၼ်းတီႈ 15/12/2022 ၼၼ်ႉ ၵမ်ႉၼိုင်ႈ၊ ဝၼ်းတီႈ 20/12/2022 ၵမ်ႉၼိုင်ႈလႄႈ လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉ ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။

ဢွႆႈဢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ၶၢႆၸူးတၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇၼႆႉ တေဢဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်း ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် – ပၢင်ႇၶမ်းလႄႈ တၢင်းၽၵ်းတူ ပၢင်ႇသၢႆး ၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း