Sunday, May 26, 2024

ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၵေႃႇမတီႇတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႃႇၵႄႈပၼ်ႁႃသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း

Must read

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်းၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်   ၼႂ်းပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ သင်ၶၸဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼႆလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၵေႃႇမတီႇ တၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း  ။

Photo CJ / ပၢင်ၵုမ် တီႈထုင်ႉမၢဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/5/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ထိုင် 5 မူင်း သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း  ႁူမ်ႈၵၼ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ  ၵေႃႇမတီႇတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႂ်းၵေႃႇမတီႇ တင်းမူတ်း မီး 29 တူၼ်/ ၵေႃႉ။ ၽူႈၶဝ်ႈ ၸုမ်း တင်းမူတ်းသမ်ႉ မီး 80 တူၼ်/ ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၵေႃႇမတီႇတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်လႆႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၵေႃႇမတီႇၼႆႉ တႃႇတေၵႄႈလိၵ်ႈပၼ်ႁႃၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉသိုၵ်းတႆးသွင် တပ်ႉ သိုၵ်း ၸၢင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ တႃႇ တေ ႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ ႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၼႃႈတီႈထုင်ႉမၢဝ်း လႆႈယူႇငၢႆႈလူမ်ၸႂ်ၼႆသေ ၸင်ႇလႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၵေႃႇမတီႇၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေပဵၼ်မႃး လွင်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵေႃႇမတီႇတၢင်တူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်းၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် တီႈဝတ်ႉၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/4/2021 သေ   ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 15/5/2021 ၼႆႉ ၸင်ႇမႃးမၵ်းမၼ်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈ မႃး ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

TungMaoKham
Photo CJ / ပၢင်ၵုမ် တီႈထုင်ႉမၢဝ်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ယႃႇႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး သွင် ၸုမ်း မႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းထုင်ႉၼႆႉ။ တၢင်းထုင်ႉႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸွႆႈၵၢၼ် သိုၵ်းတင်းသွင်ၸုမ်းလႄႈ ပေႃးမီးပၼ်ႁႃႁိမ်တီႈယူႇၵၼ်မႃးၼႆ ၵမ်ႉမႃး ၵဝ်ႁႅမ်ၵူၼ်းၸွႆႈမႂ်း မႂ်းႁႅမ်ၵူၼ်းၸွႆႈၵဝ် တေပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈ။ သိုၵ်းတႆး တင်းသွင်ၸုမ်းၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်တႆးႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်တင်းမူတ်း။ၽႂ်သုမ်းၵေႃႈပဵၼ်တႆးၵူၺ်းလႄႈ    ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းလႆႈပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေၶွတ်ႇၽွတ်ႈ  ၶွမ်ႊမတီႊတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႇၸႄႈဝဵင်း/ဢိူင်ႇလႂ် လႆႈသူင်ႇမႃးတူဝ် တႅၼ်း ၼိုင်ႈၸႄႈဝဵင်း/ ဢိူင်ႇလႂ် 15 ၵေႃႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း 15 တူၼ်/ ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ 15 တူၼ်/ ၵေႃႉ၊ ပၢင်ႇသၢႆး 15 တူၼ်/ ၵေႃႉ၊ ဢိူင်ႇ 19 မၢၼ်ႈ15 တူၼ်/ ၵေႃႉလႄႈ ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် 15 တူၼ်/ ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း တူင်ႉၼိုင် တၢင်းပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်း မိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းသူင်ႇထိုင် ႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ငဝ်ႈငုၼ်း/ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ တင်းသွင် ၾၢႆႇမႃး လၢႆလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ ႁႂ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၼ် လွင်ႈပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း