Sunday, May 26, 2024

ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်းမုင်ႈမွင်း SSPP ၵႄႈပၼ်ႁႃ ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ လွင်ႈသိုၵ်းလွႆ တင်း သိုၵ်းၶၢင်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ

Must read

သၢပ်ႇၵူင်ထုင်ႉမၢဝ်း မူႇၸေႊ ၼမ်ႉၶမ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၶဝ်ႈၵႅဝ်ၵုမ်းၵမ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ် ပၼ်ႁႃ သွင်လွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 10/6/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉ တေမီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်။ လွင်ႈထီႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး ၵႄႈလိတ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ – ဢၼ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်။ ထႅင်ႈဢၼ် ၼိုင်ႈသမ်ႉ ႁႂ်ႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ပၼ်ႁႃ ယႃႇႁႂ်ႈသိုၵ်းလွႆ တင်း သိုၵ်းၶၢင် ၶဝ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵူၼ်းတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉၶမ်း တင်း ပၢင်ႇသၢႆး ။

- Subscription -

“ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP တႅမ်ႈလိၵ်ႈမွၵ်ႇမႃး ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ႁူဝ်ၼႃႈ ဝၢၼ်ႈ  ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၼႆဢေႃႈ။ တေႃႈ လဵဝ်ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ၵမ်ႈၼမ် ၵမ်ႉထႅမ် RCSS/SSA ၵူၺ်းၵႃႈ ႁႅင်းသမ်ႉဢေႇ ၊ ပေႃးၶိုၼ်ႈမႃးၵေႃႈ ၽေး သိုၵ်းသိူဝ်ၼမ် ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ထုင်ႉမၢဝ်းတေလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ် SSPP ဢေႃႈ။ ပေႃးၶဝ် ၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ပၼ်ႁႃ ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ပၼ်ႁႃ သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈ တႆးၼႆႉ လႆႈ ၼႆ ၵူၼ်းမိူင်း တေ ၸၢင်ႈၵမ်ႉထႅမ် ၶဝ်မႃးၼမ်လိူဝ်ၼႆႉယူႇ” – ၼႆ ပေႃႈသမႃထိ ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉ ဝဵင်း မူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼိုင်ႈ SSPP မီးၽႅၼ်တေၽဵဝ်ႈလၢင်ႉ ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်ထုင်ႉမၢဝ်း။ သွင်သမ်ႉ သိုၵ်းလွႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းလွႆ၊ သိုၵ်းၶၢင်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇ တီႈၵူၼ်းၶၢင်၊ သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵဵပ်းႁိူၼ်းၶႄႇ ၵူဝ်းၵၢင်ႉၼႆ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ႁၢင်လိူၼ်မေႊ ၼႆႉ တင်း 4 ၸုမ်း ဢုပ်ႇၵၼ် တီႈထုင်ႉမၢဝ်းတီႈၼိုင်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းထုင်ႉမၢဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

“ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တေႁူပ်ႉၵၼ် ၵမ်းၼႆႉ လွင်ႈတၢင်းမီး 2 လွင်ႈ 1 လွင်ႈငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ၊ သွင်ၵေႃႈ လွင်ႈ ၵမ်ႉထႅမ် ၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ” – ၼႆ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ 701 RCSS  ယၢမ်ႈ ၵုမ်းၵမ် တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇ ၵေးၼမ်ႉမၢဝ်း ဢိူင်ႇ 19 ဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် SSPP သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသေ လႆႈဝႃႈ ၵုမ်းၵမ် ငဝ်းလၢႆး ပိုၼ်ႉတီႈ ဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ ၼႆ ၵူၼ်းၼႂ်း ဢိူင်ႇ 19 ဝၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄ။

ပေႃးပဵၼ် – ႁူင်းႁႅမ်း (ႁေႃႇတႄႇ) ၊ ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၵႃး၊ ၶွမ်ႊပၼီႊယႂ်ႇ၊ ပၢင်လွင်း၊ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ 22 လေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸုမ်းၸိူဝ်း ၼင်ႇလၢတ်ႈမႃး ပႃႈၼိူဝ် ႁႂ်ႈၵဵပ်း ဢဝ်ၸွမ်းလၢႆးၽႂ်လၢႆးမၼ်းသေတႃႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁိူၼ်းယေး၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇၵိုၵ်းႁိူၼ်း၊ ႁၢၼ်ႉၶဝ်သဵၼ်ႈၶဝ်ႈသွႆး သႅင်ႇပူႉ ၸိူဝ်းၼႆႉႁႂ်ႈၵဵပ်းၵူၼ်းၶိူဝ်းၽႂ် ၶိူဝ်းမၼ်းၵူၺ်း လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း