SSPP ဢဝ်ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ 4 ၵေႃႉ သူင်ႇငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး

0
402

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ 4 ၵေႃႉ ၺႃး SSPP ႁွင်ႉၵႂႃႇ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်းမႆႈၸႂ် ။

သၢႆသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/6/2021 သိုၵ်း SSPP ႁွင်ႉၵူၼ်းမၢၼ်ႈလီႈ 3 ၵေႃႉလႄႈ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆးမွၼ် 1 ၵေႃႉ ၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်း။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ SSPP ႁွင်ႉၵႂႃႇ 4 ၵေႃႉၶႃႈ။ ယွၼ်ႉသင် လႄႈ ႁွင်ႉၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈ ႁူႉလွင်ႈတၢင်းမၼ်းလီ။ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်းၸိူင်ႉၼႆ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းႁိူၼ်းဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပၼ်ႁႃ သိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်းၼႆႉသေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တင်းသွင်ၾၢႆႇ ပႆႇမီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် လႆႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ တႅၵ်ႇပဵၼ်ၵႂႃႇ လၢႆၾၢႆႇ လၢႆၵိူင်း ပဵၼ်ၸႂ်ၸုမ်းႁွင်ႇၸုမ်းၸၢၼ်း၊ တႃႇတေလူတ်းယွမ်းပၼ်ႁႃလွင်ႈတႅၵ်ႇငၢၵ်ႈၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ SSPP တေႁွင်ႉဝႆႉၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸုမ်းသိုၵ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် တၢၼ်းဢွင်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးႁဝ်း သွင်မူႇၸုမ်း တႃႇ တေဢုပ်ႇၵၼ်ၵေႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈ ၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၼႆႉ မၢင်တီႈၼႆႉ မၼ်းၵႂႃႇပဵၼ်ၵိူင်းၵဝ် ၵိူင်းမၼ်းပႅတ်ႈ  ။ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းပႆႇၵတ်းယဵၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇ ၸုမ်းသိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းတေႁွင်ႉထိင်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။  သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မၼ်းၵတ်းယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းယူႇ ။ ၽွင်းယၢမ်းၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းသုၵ်ႉယုင်ႈယူႇၼႆႉ သင်ဝႃႈၶဝ်  ဢမ်ႇပၼ်လွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းသေ သမ်ႉပၢႆႈပၼ်ႁႃၼႆ  ၸၢင်ႈတေဢဝ်ဢယေးၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃယူႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇ SSPP ႁွင်ႉၵႂႃႇ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉပဵၼ် ၸၢႆးပီးဢွၼ်ႇ၊ ၼၢင်းႁွမ်ငိုၼ်း၊ လုင်းသေႃး၊ ပႃႈမျႃႉဢုင်ႇ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/6/2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် လုင်းၶိူဝ်းလိူၼ်ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်း SSPP ႁွင်ႉတူဝ်ၵႂႃႇ ဝႆႉတီႈငဝ်ႈငုၼ်း မိူၼ်ၵၼ် ။ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်တႃႇတွင်ႈထၢမ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃတီႈလိၼ်ဝႃႈၼႆ ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပၼ်ႁႃ သိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်းၼႆႉသေ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်း မိူင်း 1,000 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီး ႁူမ်ႈၵၼ် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈ ၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ယူႇၶိူဝ်းယႂ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ