Thursday, July 18, 2024

ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈထုင်ႉမၢဝ်းပႆႇလႆႈ ၵႃႈဢွႆႈတီႈလၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ ႁိုင်လိူၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်

Must read

ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ သူင်ဢွႆႈၶၢႆၸူးမိူင်းၶႄႇလႆႈလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ပႆႇလႆႈၵႃႈဢွႆႈ ၊ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း မၢင်ၵေႃႉပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ ယွၼ်ႉလႆႈၵူႈႁိမ်ငိုၼ်းပီႈၼွင်ႉ မႃးလူင်းတိုၼ်းလၢင်းဝႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတႅၼ်းၶိုၼ်း ပဵၼ်ၼီႈပဵၼ်ၶွတ်ႇ ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဢွႆႈတၢင်းထုင်ႉမၢဝ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လႆႈဢဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်သေ တေႃႉသူင်ႇၸူး တၢင်းမိူင်းၶႄႇ

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆႉ မီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်ယဝ်ႉ လၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ပႆႇဢူၼ်းငိုၼ်းၵႃႈဢွႆႈ ပၼ်ၸဝ်ႈသူၼ်တၢင်းပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ထုင်ႉလွႆ ႁူဝ်သိူဝ်၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း မုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈၶဝ် ၸဵဝ်း ဢူၼ်းပၼ် ၶၼ်ၽႂ်း။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသူၼ် ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢွႆႈၼႆႉ တႅပ်းသေ သူင်ႇပၼ်တၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၼၼ်ႉ ၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ပႆႇလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းသေၵေႃႉၶႃႈ။ ၵမ်ႉဝႃႈ တေဢူၼ်းပၼ် လၢတ်ႈမႃးၸိူင်ႉၼႆ လၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇဢူၼ်းမႃးပၼ်သေပွၵ်ႈ။ ၸဝ်ႈသူၼ်မၢင်ၵေႃႉ ႁိမ်ငိုၼ်ႈပိူၼ်ႈမႃးႁဵတ်းဝႆႉဢွၼ်တၢင်းလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပဵၼ်ၼီႈမီးၼမ်။ မၢင်ၵေႃႉ ပေႃးႁႆႈဢေႃႈ။ ၵူၼ်းယူႇၵၢင်မၼ်းၵေႃႈ ပေႃးပိူၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်ငိုၼ်းမႃးၼႆ ၶဝ် ၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ပၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

လၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇဝႃႈ တေဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ်ၵႃႈဢွႆႈ တီႈၸဝ်ႈသူၼ်တၢင်းထုင်းမၢဝ်းၼႆႉ မီးမႃး 4 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/11/2022 ၼၼ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 15/12/2022 ၼၼ်ႉ ထႅင်ႈၵမ်ႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 20 ထႅင်ႈၵမ်ႉၼိုင်ႈလႄႈ လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉသဵင်ႈထႅင်ႈၵမ်ႈၼိုင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်း လဵဝ်ၵေႃႈ ပႆႇဢူၼ်း ပၼ်။

“ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ဢူၼ်းပၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ၶဝ်ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈၵတိဝႆႉၼၼ်ႉဢေႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်သိုဝ်ႉ ၵၢၼ်ၶၢႆတေႃႇၵၼ်လူး။ ၾၢႆႇၼႆႉ မၼ်းလႆႈဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်း လူင်းတိုၼ်းလၢင်းၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ပွင်ႇၸႂ်သေ ႁဵတ်းၸွမ်းၵႂၢမ်းမၼ်ႈၶဝ်ပၼ်ႁဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ”- ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ဢွႆႈဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း တေႃႉသူင်ႇၸူးမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ မီးယူႇၵူႈဝၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈ တေပဵၼ်ၵႃးတၢင်းၾင်ႇမိူင်း ၶႄႇ မႃးႁပ်ႉတၢင်ႇၵႂႃႇ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 20/12/2022 ၼၼ်ႉမႃး ၸဝ်ႈသူၼ် တင်းၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ယင်ႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈ ႁပ်ႉငိုၼ်းၵႃႈဢွႆႈလႄႈ လႆႈၵိုတ်ႉယင်ႉၵႂႃႇမီး 3 ပုၼ်ႉယဝ်ႉ ဢၼ်ႁဵတ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ တေမီး 1 ပုၼ်ႉ ၼႆႉၵူၺ်း။ ပေႃးဢဝ် တၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း တင်းမူတ်းဝႃႈၸိုင် ၵူၼ်းၽုၵ်ႈဢွႆႈၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 1 မိုၼ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢွႆႈဢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ၶၢႆၸူးတၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇၼႆႉ တေဢဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်း ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် – ပၢင်ႇၶမ်းလႄႈ တၢင်းၽၵ်းတူပၢင်ႇသၢႆး ၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/12/2022 ၼႆႉမႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ လူတ်းယွမ်းပၼ် ၵၢၼ်လွၵ်ႊၻွင်ႊ ၼႂ်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်း ငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇမႃးယဝ်ႉ။ ႁူင်းၸၢၵ်ႈဢိတ်ႇဢွႆႈၼႂ်းမိူင်းမၢဝ်း ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ပိုတ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉ ဢွႆႈတၢင်းၾင်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်းလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း