Wednesday, July 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၵႃးပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းႁွင်ႈၶၢင်ႈတၢင်း မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း

ၵႃးပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၼ်ႇလဵပ်ႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸွမ်းယႃႉၾုင်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼၼ်ႉ ပလၢပ်ႈ တူၵ်းႁွင်ႈ ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းသေ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်း ၵႃးပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃႈဝႆးသေ လၼ်တူၵ်းႁွင်ႈႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၽူၺ်းႁူင်း ပွၵ်ႉတူဝ်ႇယွတ်ႈ...

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆလၢႆဝဵင်း မီးလွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ တီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်မေႊၼႆႉ  မီးၵူၼ်းဝၢင်းမၢၵ်ႇၼႂ်းလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး၊ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းသိုၼ်း မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ လၵ်ႉႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ  ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉၼဵင်ႈၸဵမ်းလႄႈ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈတင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူင်ႉ တိုၼ်ႇၵူဝ်ႁႄ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တီႈတၢင်းၼႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆ...

ၵွပ်ႈသင်လႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ပႆႇၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်း NUG

တွၼ်ႈတႃႇလၢႆးၵၢၼ်ႁဝ်းဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လိူၵ်ႈဝႆႉႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈ ၵွပ်ႈသင်ၸုမ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇပႆႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းၼႂ်း NUG ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၶႃႈ။ NUG ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးအ စိုးရ) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ CRPH ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢေႊၿရိူဝ်ႊ 16 ဝၼ်း ၼၼ်ႉ။ ပေႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်းလုၵ်ႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မီးယူႇ...

တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ယိုဝ်းၺႃးႁိူဝ်းမိၼ် ၵူၼ်းလူင်မၢၼ်ႈ

ႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ႇလဵပ်ႈဝၢၼ်ႈႁႆး လၢႆႁွပ်ႈ/လၢႆၵမ်းသေ ထုၵ်ႇတပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ဢဝ်ၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးၶႃ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁေႃႈႁိူဝ်းမိၼ်ပၼ်ႇလဵပ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆး လၢႆ ႁွပ်ႈလၢႆၵမ်းသေ ယူႇတီႈတပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈဝၢၼ်ႈႁႆး လၢၵ်ႈၵွင်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးၶႃၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်း...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းတပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢႆ 4 ပဵၼ်တပ်ႉဢၼ်ႁူမ်ႈ ႁႅင်းၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၵမ်ႉၵေႃႇ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈလႃႈ သဵဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တိုၵ်ႉၶွၼ်ႇတုမ် တေဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး...

ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈလႃႈသဵဝ်ႈထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလိူၵ်ႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇပႃးၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈမီး ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း၊   ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ   3 ၵေႃႉ  ။ ဝၼ်းတီႈ 10/3/2021 ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လိူၵ်ႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ 11 တီႈၼမ်ႉပႃၶီး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။  ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢမ်ႇလႆႈၸႂ်သေ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ။  ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ...

ႁူင်းယႃလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း တူၼ်ႈတီး ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ

ၾၢႆႇမေႃယႃ တီႈႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း တင်း ႁူင်းယႃမႄႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/2/2021 ယူႇတီႈၸုမ်းမေႃယႃ တီႈႁူင်းယႃလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း တင်း ႁူင်းယႃလူင် မႄႈလႄႈလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းတဵင်...

ၽွင်းပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းတေႃႇ RCSS ပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၽွင်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းတေႃး တပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း- ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၼင်ႇၼႆ။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/10/2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး (SHRF) ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်း ငဝ်းလၢႆးဝႃႈ- တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 30/9/2020 မႃး တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇ...

ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း ယိုၼ်ယၼ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၼ်ၶိုၼ်း လိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၸွမ်ႁၢၼ်မျိၼ်ႉၼွႆႇ ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ၽွင်းတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လၢတ်ႈတီႈ ပၢင်ၵုမ်သၽႃး ဝၼ်းတီႈ 15 ၼၼ်ႉဝႃႈ တီႈလိၼ်ပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽႅၼ်တေပၼ်ၶိုၼ်း ယွၼ်ႉၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလၵ်းထၢၼ်ဝႃႈၼႆ။  ၸၢႆးမွင်ႇပုၼ်ႉ ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းယိုတ်းဢဝ်ၵႂႃႇ တီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈ 20 ပီၼၼ်ႉ  ၾၢႆႇၵေႃႇမတီႇ ၵူတ်ႇထတ်းၼႃႈလိၼ် တႅပ်းတတ်းမိူဝ်ႈပီ...

တူဝ်တႅၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း ၼႂ်းသၽႃး ၼပ်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ႁိမ်း 2 သႅၼ်လၢၼ်ႉ

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တုၵ်းယွၼ်း ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႂ်းသိုၵ်း  190,000 လၢၼ်ႉၵျၢတ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 27/5/2020 ၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းၸဵင်ႇဝိၼ်း ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ယိုၼ်ႈယွၼ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈ -  "ၽွင်းၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းတႄႉ...

ၽွင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း RCSS/SSA ဝၼ်းလဵဝ် 3 တီႈ

ၽွင်းတပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉၾၢႆႇလဵဝ်ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း RCSS/SSA ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် 3 တီႈ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းၶွင် RCSS/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 13/02/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 2 မူင်း 40 မိၼိတ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉတီႈၼမ်ႉမႄႈၵုၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ယိုဝ်းလႄႈမၢၵ်ႇ လူင် 120 MM တူၵ်းသႂ်ႇတီႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img