Sunday, July 21, 2024

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း

ၶိူင်ႈမိၼ် မိူင်း ၼီႊပေႃႊတူၵ်း ၵူၼ်းတၢႆ ႁိမ်းၸမ် 70

ဝၼ်းတီႈ 15/01/2023 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၶိူင်ႈမိၼ် ATR 72 သၢႆၵၢၼ်မိၼ် Yeti Airlenes ၶွင်မိူင်းၼီႊပေႃႊ တူၵ်းတီႈဝဵင်းပေႃႉၶ်ႁႃႊရႃႊ မိူင်းၼီႊပေႃႊ ၵူၼ်းၼိူဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပႃးမႃး 72 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉတၢႆ 68 ၵေႃႉ လွတ်ႈ 4 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူဝ်းမိၼ် 72 ၵေႃႉၼၼ်ႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ...

ထႆးတီႉၶႄႇ ၸိူဝ်းဢၢၼ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တေၶဝ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ 16 ၵေႃ့ ဢၢၼ်းတေၶဝ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၵၢၼ် ထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီ့ၺွပ်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတၢတ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ် Dec ၼႆ ဢူးမူဝ်းၵျဵဝ်း ၽူႈတူင့်ၼိုင်ၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ တွပ်ႇဝႆ့တီႈ သိုဝ်ႇ VOA။ ၵူၼ်းၶႄႇ 13 ၵေႃ့ၼႆ့ ဝီႊသႃႊတႃႇယူႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး...

Time Magazine  လိူၵ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ယူႇၶရဵၼ်း ပဵၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇတူဝ်ယၢင်ႇလီပီ 2022 (Person of the year 2022)

ၸွမ်ၸိုင်ႈ ယူႇၶရဵၼ်ႊ ဝူဝ်ႊလွတ်ႊတီႊမီႊယႃႊ ၸႅၼ်ႊလႅၼ်ႊသၵီႊ ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ်ၽူႈၵူၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ တူဝ်ယၢင်ႇလီၼႂ်းပီ 2022 (Person of the year 2022)။ Time Magazine ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းပုတ်ႉ 7/12/2022 ၵၢင်ၶမ်ႈဝႃႈ လိူၵ်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ယူႇၶရဵၼ်း ၸႅၼ်ႊလႅၼ်ႊသၵီႊ ပဵၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇတူဝ်ယၢင်ႇလီၼႂ်းပီ 2022...

ၸဝ်ႈၸၢႆး Charles ဢႃယု 73 ပီ  ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ပၢင်ၸႃႇပၼ ၼၢင်းႁေႃၶမ်း တေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19/9/2022

ၼၢင်းႁေႃၶမ်းလူင်မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ဢႄႊလိသပႅတ်ႉ ဢႃယု 96 ပီ ၼင်ႈႁေႃမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီ လူႉသဵင် ၼွၼ်းၽေးၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ (ဝၼ်းတီႈ 9 မိူင်းတႆး) ။ ဝၢႆးလင်မၼ်းၼၢင်းၼွၼ်းၽေး ၵႂႃႇယဝ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၼၢင်း ၸဝ်ႈၸၢႆး Charles ဢႃယု 73 ပီၼၼ်ႉ...

လုမ်းတြႃးပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်းမိူင်းထႆး သင်ႇႁႂ်ႈၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး ၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်းဝႆႉ

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး ပရႃႇယုတ်ႉၵျၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃး ဢႃယုႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင် တဵမ် 8 ပီယဝ်ႉလႄႈ လုမ်းတြႃးပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်းမိူင်းထႆး သင်ႇႁႂ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 24/8/2022 ၼႆႉၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။  ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး ပရႃႇယုတ်ႉၵျၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 8 ပီတဵမ်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 23/8/2022 ယဝ်ႉလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်၊ ၸုမ်းၽွင်းတႅၼ်း ၾၢႆႇသၢၼ်ၶတ်းၶဝ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈဝႆႉတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃး။ ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၵေႃႈ  သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ထိုင်...

ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၼိူဝ် ၺႃးသိုၵ်း ၶႄႇ ပေႃႉထုပ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်

ပူႇၵႄႇ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၼိူဝ် ၼွင်တဝ်း မိူင်းမၢဝ်း ၺႃးသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶႄႇ ပေႃႉထုပ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း လႆႈသူင်  ႁူင်းယႃမိူင်းမၢဝ်း သေ ယူတ်းယႃတူဝ် ၊ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်  ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း။ ဝၼ်းတီႈ 28/11/2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵုၼ်ၼိူဝ် ၼွင်တဝ်း ဢွၵ်ႇၼႄ...

ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇထႅင်ႈ တုၵ်းယွၼ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃပၢၵ်ႇတွင်ႉ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ် ၵမ်းၼႆႉ ႁိုင်မႃးႁိမ်း 7 လိူၼ်၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်ႈသူၼ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸူဝ်းၵၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/11/2021 ပီႈၼွင်ႉမၢၼ်ႈဢၢႆႈလူင် ဢိူင်ႇၼွင်တဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်း တူဝ်ၵဝ်ႇ တႂ်ႈၶူင်း/မိူင်းၶႄႇ ဢၼ်တေႃႇၼႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ

ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ် တုၵ်းယွၼ်း ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ယွၼ်ႉပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown မႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 7 လိူၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/11/2021 ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ  လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇၼၼ်ႉ  ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တုၵ်းယွၼ်း ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင် ၸႂ် တေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ...

ၶႄႇတႄႇလႅၼ်ႈရူတ်ႉၾႆးဢၼ်လုၵ်ႉလႅၼ်လိၼ်တႆး ၶဝ်ႈထိုင်ဝဵင်းယုၼ်ႊၼၼ်ႊ

သဵၼ်ႈတၢင်း ရူတ်ႉၾႆးမႂ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆးၶေႇ ဢၼ်တေႃႇၼႃႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်ႊသူၺ်ႊႁေႃႇ) သေလႅၼ်ႈထိုင်ဝဵင်းလၢင်ႊၶျၢၼ်ႊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယုၼ်ႊၼၼ်ႊမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၶႄႇတႄႇပိုတ်ႇလႅၼ်ႈ တေႃႉၶူဝ်းၵႂႃႇမႃး။ သဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆးၼႆႉ ပႃးၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ် သဵၼ်ႈတၢင်းႁွပ်ႈလူၵ်ႈ BRI ၶွင်ၶႄႇ။ တႄႇပိုတ်ႇလႅၼ်ႈတူၺ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/8/2021 ။  တေဢၢၼ်းတေႃႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်ၶႄႇသင်သိုဝ်ႉတီႈတၢင်ႇမိူင်းသေ သူင်ႇမႃးသိူၵ်ႈတီႈပၢၵ်ႇၼမ်ႉတႃႈႁိူဝ်းဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ၊ လုၵ်ႉတႃႈၵုင်ႈသေ တၢင်ႇရူတ်ႉၵႃးၶိုၼ်ႈထိုင်ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ ၊ ၸင်ႇဢဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်လႄႇ...

ၸုမ်းသိုၵ်း တႃႊလီႊပၢၼ်ႊလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိုတ်းလႆႈမိူင်း ဢႅပ်ႊၾ်ၵၢၼ်ႊၼိတ်ႉသ်တၢၼ်ႊ

ၸုမ်းသိုၵ်းတႃႊလီႊပၢၼ်ႊ  ၸၢဝ်းမုတ်ႊသလိမ်ႊလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢၼ်ပႆသဵၼ်ႈတၢင်းပႅၼ်ပႄႈသေ တိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢႅပ်ႊၾ်ၵၢၼ်ႊ ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 27 ပီၼၼ်ႉ  ဝၼ်းတိတ်ႉမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယိုတ်းလႆႈၸိူင်ႈမိူင်း ဢႅပ်ႊၾ်ၵၢၼ်ႊၼိတ်ႉသ်တၢၼ်ႊ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ 15/8/2021  ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢႅပ်ႊၾ်ၵၢၼ်ႊၼိတ်ႉသ်တၢၼ်ႊ ဢၼ်ပဵၼ် ဢသျရႅပ်ႉ ၵႃႊၼီႊ လႄႈ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႊရူႊလႃႊ ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢိူၵ်ႇလိူတ်ႈၵူဝ်ႈယၢင်လႄႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းသူပ်းမိူၺ်း ၾင်ႇမိူင်းထႆး ယိုၼ်ႈယွၼ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၶၢႆႉပၼ်ထူင်ၶဝ်ႈသၢၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 23/3/2021 ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈသူပ်းမိူၺ်း ဢၼ်ယူႇႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၶူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မႄႈသရဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် မိူင်းထႆး လူင်းၵႂႃႇတူၺ်းၵွင်ၶဝ်ႈသၢၼ် တီႈႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၶူင်း(ၾၢႆႇထႆး) ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မီးၾၢႆႇတူၵ်းၶူင်း ယိုဝ်း ၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ႁႃတၢင်းပၢႆႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းသူပ်းမိူၺ်းလူင်းၵႂႃႇတူၺ်းၵွင်ထူင်ၶဝ်ႈသၢၼ် 700 ထူင် ဢၼ်ဢမ်ႇမီၸဝ်ႈၶွင် ႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၶူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မီးတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၾၢႆႇတူၵ်းၶူင်း...

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယႃႉၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 25/2/2021 ၼႆႉၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊသျိူဝ်ႊ ၼၢင်းရတ်ႉၼူဝ်ႊမႃႊသူႊၻီႊ ဢၢၼ်းတေၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႊသီႊသိုၵ်း ဢၼ်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းဝႆႉ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမၼ်းၼၢင်း သူၼ်းၾႆးႁႂ်ႈမိူင်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ၶဝ်ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ တေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်း ၼႆၼၼ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း၊  မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႃႈလုမ်းတၢင် ဢိၼ်ႊတူဝ်ႊ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈလႄႈ ထိုင်မႃးၼႂ်ၼႆႉ မၼ်းၼၢင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယႃႉၶၢဝ်းတၢင်းတေၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇပႅတ်ႈ။ ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ၽွင်းတၢင်ဢၼ်ၼင်ႈလုမ်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊတီႈတႃႈၵုင်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ တေဝႆႉၼၵ်း...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဢမေႊရိၵႃႊႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းပဵၼ်လူၼ်ႉႁူင်းယႃ

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဢမေႊရိၵႃႊတိူဝ်းႁၢႆႉႁႅင်း ၵူၼ်းပဵၼ်လူၼ်ႉႁူင်းယႃ၊ မေႃယႃလႅပ်ႈတေလႆႈ သူင်ႇၵူၼ်းပဵၼ်ႁၢႆႉႁႅင်း ပွၵ်ႈမိူဝ်းလူႉတၢႆတီႈႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း-ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်း 27/07/2020 ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊၼႆႉ တိူဝ်းႁၢႆႉႁႅင်းမႃး၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈလီမႆႈၸႂ်တႄႉတႄႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈမုလ်းၶွင် ၸၼ်ႉၸွမ် ၵျွၼ်ႊ ႁွပ်ႊၵိၼ်ႊ လၢတ်ႈဝႃႈ- မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

ၶႄႇသူင်ႇလႅင်လၢဝ် ထဵၼ်းဝိူၼ်-1 ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၵူတ်ႇထတ်း လၢဝ်ဢင်းၵၢၼ်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ သူင်ႇလႅင်လၢဝ် / လႅင်ဝိၼ် ထဵၼ်းဝိူၼ်-1 ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၵူတ်ႇထတ်း ၼိူဝ်လၢဝ် ဢင်းၵၢၼ်း၊ ပၢၵ်ႈၼႄၼမ်ႉၵတ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းလူင်မိူင်းၶႄႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/07/2020 မွၵ်ႈယၢမ်း 11:11 မူင်း မိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇၵၢင်ႁၢဝ်ၶႄႇ ပွႆႇယိုဝ်းၼူၾႆးလူင် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ Long March 5 ၊  ပိူဝ်ႈတႃႇသူင်ႇ...

ၸွမ်ၸိုင်ႈဝႃႈ ၸၢဝ်းဢီႊရၢၼ်ႊ ဢၼ်ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸၢင်ႈမီးထိုင် 25 လၢၼ်ႉၵေႃႉ

ၸွမ်ၸိုင်ႈဢီႊရၢၼ်ႊ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၸၢဝ်းဢီႊရၢၼ်ႊ ၸၢင်ႈၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးထိုင် 25 လၢၼ်ႉၵေႃႉ၊ တေၼမ်သုတ်းၼႂ်းတႃဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင်။ ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇရွႆႊတိူဝ်ႊ (Reuters) ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ- ၸွမ်ၸိုင်ႈႁတ်ႉသၼ်ႊ ရႆႊႁႃႊၼိ မိူင်းဢီႊရၢၼ်ႊ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ-ငဝ်းလၢႆးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းဢီႊရၢၼ်ႊ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၸၢဝ်းဢီႊရၢၼ်ႊ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ယဝ်ႉ 25 လၢၼ်ႉၵေႃႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢီႊရၢၼ်ႊ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း