Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉသူင်ႇငိုၼ်းပၼ်တၢင်းႁိူၼ်း

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၶိုင်ပွင်ႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈသင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ် ၸႂ်ႉသူင်ႇငိုၼ်းပၼ်တၢင်းႁိူၼ်း ၼိုင်ႈလိူၼ်လႂ် 25 % ။ ဝၼ်းတီႈ 24/9/2023 ၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၶိုင်ၸႂ်ႉသူင်ႇငိုၼ်းပၼ်တၢင်းႁိူၼ်း ၾၢႆႇၼႃႈလုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း (ၵူၼ်းၶၢႆႉပၢႆႈဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်း)

ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမၼ်ႈၼိမ် ၵေႃႈလမ်ႇလွင်ႈတေႃႇ လွင်ႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ႁိုဝ် လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း။ ၵွပ်ႈဝႃႈႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ၊ လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်တဵင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ၻွၵ်ႉတိူဝ်ႊဢၽိၶျၢတ်ႉ ၻမ်ႊရသ်ႉလိတ်ႉထိရူင်ႊၶ် တီႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸုမ်းထတ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း လၢတ်ႈတီႈပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ “ႁႅင်းၵၢၼ်ထႆးႁၢႆၵႂႃႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈၸၢတ်ႈၶဝ်ႈမႃးပုတ်ႈတႅၼ်း လႆႈယူႇႁိုဝ်” ဢၼ်ၸတ်းမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဢမ်ႇပေႃးႁိုင်ၼႆႉဝႃႈ - ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း တူင်ႇဝူင်းထႆး...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၶိုၼ်ႈၵႃႈႁႅင်းပၼ်ၵူၼ်းထႆး တႃႇႁႅင်းၵၢၼ်တႄႉဢမ်ႇပႃး

ပေႃးပီ 2023 ၼႆႉသဵင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၶိုၼ်ႈၵႃႈႁႅင်းပၼ်ၵူၼ်းထႆး  ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် တီႈဢေႇသုတ်း 400 ဝၢတ်ႇၼႆလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈငိုၼ်းလိူၼ်ပၼ်။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၸိုင်ႈထႆး(အလုပ်သမားဝန်ကြီး)ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႆႉ ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ဝႆႉဝႃႈ - “ ပေႃးထိုင်မႃး လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႈၼႆႉ  တေတႄႇၶိုၼ်ႈငိုၼ်းလိူၼ်ပၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်။ၵူၺ်းၼႃႇ တႃႇၵူၼ်းထႆးၵူၺ်း  ဢမ်ႇပႃးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ” -...

ထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေဢဝ်လိူင်ႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်ႁေႃႈရူတ်ႉၵႃး

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵုမ်းရူတ်ႉၵႃးၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းဢဝ်လိူင်ႈ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ  ၵူၼ်းၶပ်းၶီႇရူတ်ႉၵႃး ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢမ်ႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၵၢၼ်ၶပ်းရူတ်ႉ ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိူၼ် သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2023 ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵုမ်းရူတ်ႉၵႃးၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၵ်းပိူင်မႂ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁေႃရူတ်ႉၵႃးသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႂ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉ/ၵႃး ဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်  ၼၼ်ႉၵႂႃႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၵၼ်းမဵတ်းရူတ်ႉၶရဵၼ်ႊ(ရူတ်ႉယူၵ်ႉ) လူမ်ႉၽတ်ႉတဵင်ၵူၼ်းထႆး တၢႆ 1 ႁႅင်းၵၢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း 2

ရူတ်ႉၶရဵၼ်ႊလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉ ႁိမ်းတိုၵ်းလူင် ဢၼ်တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈမႂ်ႇၼၼ်ႉ သၢႆၸိူၵ်ႈၵၼ်းလဵၵ်းၶၢတ်ႇသေ တူၵ်းၽတ်ႉတဵင်ၵူၼ်းတၢႆ 1 ႁႅင်းၵၢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/9/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၶရဵၼ်ႊလူင်လမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်းႁိမ်းတိုၵ်းဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈမႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းၸၼ်ႉၸွမ်သီႊၼၶရိၼ်ႊဝိရူတ်ႊ(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၶွင်ႊတိူၺ်ႊၼိူဝ် (แขวงคลองเตยเหนือ) မိူင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ ၼၼ်ႉ သၢႆၸိူၵ်ႈၵၼ်းလဵၵ်းမၼ်းၶၢတ်ႇသေ တူၵ်းၽတ်ႉတဵင်သႂ်ႇ...

ၵႃးတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၽႃႇၺႃးၵႃးတၢင်ႇမႆႉ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ၵႃးတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၽႃႇၺႃးၵႃး 10 လေႃႉ လမ်းၼိုင်ႈ လႄႈ မီးၵူၼ်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၵၢၼ်ႊၶျၼပူႊရီႊ မိူင်းထႆး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼႃႈလုမ်းတေႃႉသူင်ႇ(ၶူၼ်သူင်ႇ) ဝဵင်းၵၢၼ်ႊၶျၼပူႊရီႊ ၵႃးတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ၽႃႇၺႃးရူတ်ႉၵႃး 10 လေႃႉလမ်းၼိုင်ႈသေ ၵႃးတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ပိၼ်ႈၶွမ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ “ၽိူဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇႁၼ် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းမီး...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် MOU သူင်ႇငိုၼ်းပၼ်တၢင်းႁိူၼ်းၵူႈလိူၼ်

 ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇ ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၼွၵ်ႈမိူင်း လူၺ်ႈ ပိူင်ဢႅမ်ႊဢူဝ်ႊယူႊ (MOU)ၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈသူင်ႇငိုၼ်းပၼ်တၢင်းႁိူၼ်းၶိုၼ်းၵူႈလိူၼ်   25 % ၶွင်ငိုၼ်းလိူၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူၺ်ႈလတ်းၽၢၼ်ႇယေးငိုၼ်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈၼႆ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ - “ ပိူင်ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း MOU သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း ပဵၼ်တၢင်း...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႄႇပိုတ်ႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းပႆႇမီးဝတ်းဝႂ်သင်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တႄႇပိုတ်ႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸွမ်း ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ 4 ၸိုင်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈလူင်းသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈၵၼ် ယဝ်ႉၼႂ်းလိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼႆႉ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/7/2023 ယူႇတီႈ ၽွင်းလူင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၵူၼ်း မိူင်းလၢဝ်း၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ၊ မိူင်းၵမ်ႇပူးၶျႃး လႄႈ မိူင်းဝႅတ်ႇၼၢမ်း...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ပၢႆးၸႂ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇယူတ်းယႃ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ပၢႆးၸႂ် ထိုင်တီႈဢမ်ႇယူႇလီႁႅင်းသေ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇယူတ်းယႃ။ ႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ပၢႆးၸႂ်တူၵ်း/ငဝ် ( ရူၵ်ႉသိုမ်ႊသဝ်ႉ โรคซึมเศร้า) သေ ထိုင်တီႈ ဢမ်ႇ လုၵ်ႉလႆႈ ဢမ်ႇတူင်ႉတူဝ်လႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်း သၢမ်လိူၼ်။ မီးၼႃႈႁိူၼ်းယူႇသေတႃႉ ယွၼ်ႉလူဝ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်  ဢမ်ႇၸၢင်ႈလုမ်းလႃးၵၼ်လႆႈထိုင်တီႈ ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သမ်ႉမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉဝႆႉထႅင်ႈလႄႈ တူၵ်းၵိၼ်း လိူဝ်ႁႅင်း...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢႆး ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶႃႈတူဝ်တၢႆတီႈဝဵင်းၵုင်းထဵပ်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 9/3/2023 ၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ  ႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢႆးၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶႃႈတူဝ်တၢႆၶိုၼ်း တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ ၸိုင်ႈထႆး။ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်လူလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ တူၺ်းမၼ်းၵေႃႈ လႅပ်ႈတေမီးလွင်ႈသုၵ်ႉၸႂ် ၵွပ်ႈၼႃႈႁိူၼ်းၽွင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းၵေႃႈ မီးလွင်ႈၶမ်ၸႂ်။ ၵွပ်ႈမၼ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်တဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ ၵုမ်ႇလႆႈပၢႆႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လီလီ။ လွင်ႈၸႂ်သုၵ်ႉသၵ်ႉ ၼမ်မႃးတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ထိုင်ၶႃႈတူဝ်တၢႆၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈၵႂႃႈ ”...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်တုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ့်တၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်တုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၸင်ႊဝတ်ႊၼၶွၼ်ႊပထူမ် ၸိုင်ႈထႆး ၸူမ်ၼမ့်တၢႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 11 မူင်းၼၼ့် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းၼမ့်ႁွင်ႈၼမ့်ပရႃႊပႃႊ( คลองประปา )ဢမ်ႇၼၼ် ႁွင်ႈၶင်ၼမ့်ပၢင်လဵၼ်း(คลองส่งน้ำดิบบางเลน) ဢၼ်မီၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်လဵၼ်း ဝဵင်းပၢင်လဵၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၼၶွၼ်ႊပထူမ် ၸိုင်ႈထႆး ။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၵူၼ်းၸၢႆးဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈတိုၵ်ႉသၢင်ႈမႂ်ႇၵူၼ်ႇပင်း ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ

ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈဢၼ်တိုၵ့်ၵေႃႇသၢင်ႈယူႇတီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၵူၼ်ႇပင်း  ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မၢတ်ႇ ၸဵပ်း 5 ၵေႃ့။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/2/2023 ႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းၼၼ့် တိူၵ်ႈႁိူၼ်းဢၼ်တိုၵ့်ၵေႃႇသၢင်ႈမႂ်ႇ တီႈ ႁိမ်း ဝတ့်ဢုထႆႊထႃႊရၢမ်ႊ ၶဵတ်ႇႁူၺ်ႈၶႂၢင် ဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈၸိုင်ႈထႆးၼၼ့် ၵူၼ်ႇပင်းလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃ့ ၼႆ...

လူင်ပွင်ထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး လွင်ႈသုတ်ႉၶၢႆႉပၼ် ဝၼ်းတေႃႇဢႃယု ဝတ်းဝႂ်ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် တေႃႇထိုင်ၵၢင်လိူၼ်မေႊ

ၵွၼ်ႇဝၼ်းတီႈ 13/2/2023 ၼႆႉ ႁႂ်ႈပေႃႈ/မႄႈလဵင်ႉတင်း ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူႈၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇယိုၼ်ႈယွၼ်း(တၢင်ႇဝႆႉ) ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈလုမ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း တႃႇတေႃႇဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်(Work permit) လႄႈ ဝီႊသႃႊ (Visa) ၵၼ် တေႃႇထိုင်ၵၢင်လိူၼ်မေႊ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း (ႁႅင်းၵၢၼ်) မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယုၶူပ်ႇပၢႆ တူၵ်းမေႃႇၼမ်ႉလိုၵ့် ႁိုင် 18 ၸူဝ်ႈမူင်း လွတ်ႈတၢင်းတၢႆ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢႃယု ၶူပ်ႇပၢႆ တူၵ်းတေႃႈမေႃႇၼမ့်လိုၵ့် ႁိုင် 18 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၶႄၽေး ၸွႆႈဢဝ်ဢွၵ်ႇ မႃးလႆႈလွတ်ႈၽေး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/2/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 4 မူင်းပၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 1 ပီပၢႆ 7 လိူၼ်  တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းတေႃႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၺႃးၾႃႉၽႃႇ ၽွင်းတိုၵ့်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတီႈၵုင်းထဵပ်ႈ

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃ့ၼိုင်ႈ တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ၾႃႉၽႃႇလူ့တၢႆထင်ႈတီႈ ၽွင်းတိုၵ့်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/2/2023 ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆၼၼ့် ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၾႃႉၽႃႇ တၢႆထင်တီႈ ၽွင်းတိုၵ့်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၽႁူလ်ႊယူဝ်ႊထိၼ်ႊ( ถนนพหลโยธิน ) ဢိူင်ႇလူင်ၶႂႅင်ႊၸွမ်ႊၽူၼ်ႊ( แขวงจอมพล ) ၶဵတ်ႇၸတုၸၵ်ႊ( เขตจตุจักร ) တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img