Friday, June 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ

ယေးငိုၼ်းငဝ်ႈငုၼ်းဝႃႈ လႆႈၶၢႆငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ 10 လၢၼ့်ပၼ်တီႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ ၼမ့်မၼ်းၸၢၵ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 18 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼၼ့် ယေးငိုၼ်းငဝ်ႈငုၼ်း ပႁူဝ်ႇပၢၼ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လႆႈၶၢႆငိုၼ်း တေႃႇလႃႇ ပၼ်တီႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ သိုဝ့်ၶၢႆၼမ့်မၼ်း တႃႇ 9.21 လၢၼ့်တေႃႇလႃႇ - ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈပူၼ့်မႃး လၢႆဝၼ်းၼႆ့ တီႈၼႂ်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ပတ်းပိုၼ့် ပႃးၸဵမ်ဝဵင်းလူင်...

ယွၼ့်သင် လႄႈ ၼမ့်မၼ်းၸၢၵ်ႈ / ၼမ့်မၼ်းၸိူဝ့်ၾႆး ႁႃသိုဝ့်ယၢပ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇမႃး ၸမ်ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီၼႆ့ လွင်ႈပၼ်ႁႃ ၼမ့်မၼ်းၸၢၵ်ႈ ၵႃႈၶၼ်သုင်- ႁႃ သိုဝ့်ယၢပ်ႇ ၊ ၼမ့်မၼ်းၸၢၵ်ႈၶၢတ်ႇၼႆ့ ပေႃးၼပ့်ပႃး လိူၼ်တီႊသိၼ်ႊပိူဝ်ႊ ၼႆ့ၸိုင် ဢမ်ႇယွမ်း 20 ပွၵ်ႈ ယဝ့် ။ ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းလွင်ႈသိုဝ့်ၶၢႆ / လွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ...

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး တီႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် 1 လိတ်ႊလႂ် 35,000 ပျႃး

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး (ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ) တီႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် 1 လိတ်ႊလႂ် 35,000 ပျႃးယဝ်ႉ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယိုဝ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်းၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်းယဝ်ႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၵဝ်းၵၢင်ႉ...

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း  ပႆႇယွမ်း ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

ၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ (ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး) တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ပႆႇယွမ်း  1 လိတ်ႊလႂ်တိုၵ်ႉမီးယူႇ 3,600 ပျႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းတိုၵ်ႉသုင်ယူႇ၊ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ သႅၼ်း 92 (1) လိတ်ႊလႂ် 3,350...

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆး  မၢင်ဝဵင်း 1 လိတ်ႊၶိုၼ်ႈထိုင် 4,000 ပျႃး

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 လိတ်ႊလႂ် 3,500 ပျႃး ထိုင် 4,000 ပျႃး မၢင်တီႈႁႃ သိုဝ်ႉယၢပ်ႇ ၊ မၢင်တီႈ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉမၼ်းၶၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉမႃး ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး တၢင်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ (92) 1 လိတ်ႊ 4,000...

တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ဢမ်ႇမီးတႃႇၶၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ႁၢၼ်ႉယႂ်ႇလူင် ဢၼ်ပိုတ်ႇၶၢႆ လုၵ်ႉလႃႈသဵဝ်ႈ ၵႂႃႇသီႇပေႃႉ မွၵ်ႈ 15 ပၢမ်ႉၼႆႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမူတ်း လိူဝ်ပၢမ်ႉလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တီႈတၢင်းလုၵ်ႉဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵႂႃႇတၢင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ တေမီးပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း မွၵ်ႈ 15 ပၢမ်ႉၼႆႉ။ မီးပၢမ်ႉလဵဝ်ၵူၺ်း...

ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း ႁႃသိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈယၢပ်ႇ မၢင်တီႈၶၼ်သုင်  

ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈႁႃသိုဝ်ႉယၢပ်ႇ မၢင်တီႈမၢင်လၢၼ်ႉ ၶိုၼ်းၶိုၼ်ႈၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၶိုၼ်း   1 လိတ်ႊထိုင် 3,000 ပျႃး ၊ ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း မၢင်ဝဵင်း ပေႃးလႆႈပိၵ်ႉ ၵေႃႈမီး ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ - ၵဵင်းတွင်း - မိူင်းပၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ 1 လိတ်ႊ 2,700 –...

ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၶၢတ်ႇ ႁႃသိုဝ်ႉယၢပ်ႇ  

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၶၢတ်ႇၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈသေ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်း ၵမ်ႈၼမ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ ၵၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၶၢတ်ႇ ႁႃသိုဝ်ႉယၢပ်ႇ  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မၢင်ၵေႃႉ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၵႂႃႇသႂ်ႇၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉ  ဢၼ်မီတၢင်းၼွၵ်ႈဝဵင်း ပုၼ်ႉ။ ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ တီႈသီႇပေႃႉၼႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇမီးဝႂ်လၢႆႊသိၼ်ႊၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းတူင်ႉၼိုင်ႁႅင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  သင်ႇပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးဝႂ်မၢႆၾၢင်(လၢႆႊသိၼ်ႊ) ၼႂ်းဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး၊ ယိင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈလွၵ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈတူင်ႉတိုၼ်ႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈတႃႇၸႂ်ႉ။  ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလၢႆႊသိၼ်ႊ၊ ဢၼ်သႂ်ႇတဝ်ႈသႂ်ႇပုင်းၶၢႆ   ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း၊   ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆပူႉ၊  ၶၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ၸႂ်ႉပိၵ်ႉဢေႃႈ။ ပေႃးပဵၼ်ႁၢၼ်ႉဢၼ်မီးဝႂ် လုပ်ငန်းလိုင်စင် လၢႆႊသိၼ်ႊၶၢႆတႄႉ ၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႉပိၵ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။...

ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး သီႇပေႃႉၶၢၼ်ၸႂ် ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၶိုၼ်ႈႁႅင်း

ပီၼႆႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၶၢင်း ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ၊ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း မၢင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇမီး တိုၼ်းလၢင်း လႆႈပွႆႇတိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃးႁၢမ်းပႅတ်ႈလၢႆလၢႆ။ ပီၼႆႉ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်ႉၽၼ်းထူဝ်ႇ/ ၶဝ်ႈ ၾုၼ်ႇလႄႈ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 2 ပုၼ်ႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉ...

ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈမူတ်း

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈသုင် ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း ၊  တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း တီႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈလႄႈ တီႈမီးႁႅင်းၸၢၵ်ႈၾႆးၾႃႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼမ်ႉမၼ်းၶိုၼ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃးမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၼမ်ႉမၼ်းမူတ်း၊  ၵူဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈထႆသူၼ်ထႆၼႃး။ ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်း ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 လိတ်ႊထိုင် 3,000 ပၢႆ   ။ ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈသုင် တုမ်ႉယွၼ်ႈတႃႇႁပ်ႉ/ သူင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း  သင်ႇႁႂ်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်း  ၊  ၶၢဝ်းၼႆႉၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်း ၸၢၵ်ႈသမ်ႉသုင်ႁႅင်း  ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁပ်ႉ/သူင်ႇလုၵ်ႈၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း။ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈ လူဝ်ႇၵႂႃႇႁပ်ႉ/ သူင်ႇ ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း။  ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ ၸွမ်းႁၢၼ်ႉ ၶၢႆ...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၼႂ်းဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်ႁိမ်ၵၼ်သိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉပႅတ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၼႂ်းဝဵင်းလူင်မိူၼ်ၼင်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး ၊ ၼွင်ၶဵဝ် ၶဝ်ႈထႅဝ်ပႂ်ႉသိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ထိုင်တီႈ မၢင်ႁၢၼ်ႉ လႆႈပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉပႅတ်ႈ။ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၼႂ်ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁိမ်ၵၼ်သိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈသေ ၵႃႈၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၵေႃႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် 300-400 ၵျၢတ်ႉ တေႃႇၼိုင်ႈလိတ်ႉ။ “ၵွၼ်ႇၼႃႈသွၼ်းၼမ်ႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈယင်းလီၸႂ်ဝႃႈ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းလူင်းမႃးယဝ်ႉၼႆ။ ၼႂ်ၼႆႉၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၶိုၼ်းၶိုၼ်ႈ ဢေႃႈ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img