Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

တိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ၾႆးၾႃႉမွတ်ႇ ႁူဝ်ၶမ်ႈထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလဵပ်ႈတဝ်ၼႂ်းဝဵင်း

ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၾႆးမွတ်ႈ တွၼ်ႈႁူဝ်ၶမ်ႈ ထပ်းၵၼ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 ဝၼ်း  ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈၶွင်ႇ သီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လဵပ်ႈဝဵင်း လူင်းၵူတ်ႇထတ်း လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 ဝၼ်းၼႆႉမႃး ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈ တွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၾႆး...

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉ ၵူၼ်းၶူဝ်လမ် ႁိူၼ်းလဵဝ်တၢႆ 3 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းၶူဝ်လမ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လူႉတၢႆထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်း ႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ် တၢႆ  3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸၢႆးဢွင်ႇ ဢႃယု 38 ပီ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ လႆႈ လူႉတၢႆၵႂႃႇ...

ဝဵင်းၶူဝ်လမ် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 21 ၵေႃႉလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းမီး 21 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ ပဵၼ်တၢင်း ၵၢၼ် 3 ၵေႃႉ   ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/9/2021 ၼႂ်းဝၼ်းၵၢတ်ႇၽိတ်ႈ/ ၵၢတ်ႇၸၢႆႇ/ ဝၼ်းတုမ်းၵၢတ်ႇ ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ...

ၵႃးတၢင်ႇသၢႆး/ လိၼ် ၽႃႇႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈၼမ်ႉၸၢင်

ၵႃးတၢင်ႇသၢႆး/ လိၼ် လမ်းၼိုင်ႈ လေႃႈတမ်သႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸဝ်ႈရူတ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိုမ်းတူဝ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်ပၢႆ ၵႃးတၢင်ႇသၢႆး/ လိၼ်  ၽႃႇသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈ ပွၵ်ႉ 4...

ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ပိၵ်ႉဢိုတ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ဢမ်ႇပၼ် ရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး

ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉသေ ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်း တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ဢမ်ႇပၼ်ရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး ၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။  တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ၼႆႉမႃး ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်း ၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉ ၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ဢမ်ႇပၼ် ရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဝဵင်း ယွၼ်ႉ...

ၶၼ်မၢၵ်ႇၵဵင်တူၵ်း ၶၢႆဢမ်ႇၶၢတ်ႇလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆဢမ်ႇပဵၼ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သမ်ႉၽႄႈ လႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇၵဵင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉၶၼ်မၢၵ်ႇၵဵင်တူၵ်း၊ ၶၢႆဢမ်ႇၶၢတ်ႇ လႄႈ သုမ်းၵေးလၢင်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ။ ၸဝ်ႈသူၼ် မၢၵ်ႇၵဵင် ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“မိူဝ်ႈၵူႈပီပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈတေႃႉၶၢႆတၢင်ႇဝဵင်း ၼိုင်းဝၼ်းလႂ် ၵႃးလူင် 12 လေႃႉ...

ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် ဝဵင်းၶူဝ်လမ် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွင်ႈယေႃး သင်ၶတႆး ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉထမ်မၸရိယ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

မၢႆတွင်း ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈ တေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၵေႃႇသၢင်ႈမႃး ၶွပ်ႈတဵမ် 1 ပီသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေယွင်ႈယေႃး သင်ၶတႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉ ၸၼ်ႉထမ်မၸရိယ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ 38 တူၼ်။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 25/5/2021 တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း ပဵၼ်ဝၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈ ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်...

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆလၢႆဝဵင်း မီးလွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ တီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်မေႊၼႆႉ  မီးၵူၼ်းဝၢင်းမၢၵ်ႇၼႂ်းလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး၊ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းသိုၼ်း မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ လၵ်ႉႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ  ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉၼဵင်ႈၸဵမ်းလႄႈ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈတင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူင်ႉ တိုၼ်ႇၵူဝ်ႁႄ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တီႈတၢင်းၼႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း RCSS ယိုဝ်းၵၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS  ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆလၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ်၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း 2 ဢွင်ႈတီႈ။...

ပၢင်လူႇတၢၼ်းၼုင်ႈၸဝ်ႈၶၢဝ် 90 တူၼ် တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ

ၸဝ်ႈၶူး သီႇရိထမ်ႇမ ဝဵင်းဢိၼ်း ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဢိၵ်ႇတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၸတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းၼုင်ႈၸဝ်ႈၶၢဝ် 90 တူၼ် တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ  ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈ တွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ ဢၼ်ၼုင်ႈၸဝ်ႈၶၢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25/1/2021မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 9 ၶူပ်ႇ...

ဝတ်ႉလွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် တေႁပ်ႉၼၢင်းယိင်း ၼုင်ႈၶၢဝ် တႃႇ 100 ၸဝ်ႈ

ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၼုင်ႈၶၢဝ် ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်း  တေႁပ်ႉၼၢင်းယိင်း တႃႇ 100 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2021 ၼႆႉ တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈ တွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၼုင်ႈၸဝ်ႈၶၢဝ်   100 ၸဝ်ႈ၊...

လူမ်းလႅင်ႉလူင်ၽတ်ႉပဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် လူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ်

လူမ်းလႅင်ႉလူင်ၽတ်ႉပဝ်ႇ သႂ်ႇဝၢၼ်ႈဢၼ်မီး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်    ႁိူၼ်း ဝတ်ႉဝႃး ႁူင်းႁဵၼ်း လူႉၵွႆပၢၵ်ႇပၢႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/5/2020 ၊ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆ၊  ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း လူမ်းၽတ်ႉႁႅင်း တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢိူင်ႇႁၢႆးၽၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလင်ၶႃးမုင်းႁိူၼ်း၊ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၸလွပ်ႈ၊ ႁူၼ်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ လင်ၶႃးမုင်းၵွၵ်းပိဝ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img