Thursday, July 18, 2024

လူမ်းလႅင်ႉလူင်ၽတ်ႉပဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် လူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ်

Must read

လူမ်းလႅင်ႉလူင်ၽတ်ႉပဝ်ႇ သႂ်ႇဝၢၼ်ႈဢၼ်မီး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်    ႁိူၼ်း ဝတ်ႉဝႃး ႁူင်းႁဵၼ်း လူႉၵွႆပၢၵ်ႇပၢႆ။

Photo: ၸၢႆးဢမ် /လင်ၶႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၵွၵ်းပိဝ်ၸွမ်းလူမ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/5/2020 ၊ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆ၊  ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း လူမ်းၽတ်ႉႁႅင်း တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢိူင်ႇႁၢႆးၽၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလင်ၶႃးမုင်းႁိူၼ်း၊ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၸလွပ်ႈ၊ ႁူၼ်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ လင်ၶႃးမုင်းၵွၵ်းပိဝ် ၼပ်ႉပၢၵ်ႇလင်ပၢႆ။ မၢင်ႁိူၼ်းၵေႃႈ လိူဝ်သေလင်ၶႃးပိဝ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်ႇပင်းပႃးထႅင်ႈ-ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးငႄး ၵူၼ်းလူင်ဝၢႈၼ် ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “တင်းမၢၵ်ႇႁဵပ်းတင်းၾူၼ် ၽတ်ႉပဝ်ႇမႃးႁႅင်းသေ ဝတ်ႉဝႃး မုၼ်ၸဝ်ႈ၊ ၸလွပ်ႈ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ လင်ၶႃးၵွၵ်းပိဝ်၊ ပေႃးပႃး တင်းႁိူၼ်း ၸိူဝ်းလူႉၵွႆ ဢိတ်းဢွတ်းတင်းမူတ်း 110 လင်ပၢႆ”-ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၸၢႆးဢမ် / လင်ၶႃးဝတ်ႉဝႃး လူႉၵွႆၵွၵ်းပိဝ်ၸွမ်းလူမ်း

ပိူင်လူင်မၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃးၶိုၼ်း ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ တင်းႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ တုၵ်းယွၼ်းထိုင်ၽူႈမီး တေႇတၼႃႇၽွမ်ႉၵၼ်လူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ်မႃးယူႇ- ၸၢႆးငႄး တူၵ်ႇလၢတ်ႈပႃးၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ- လႆႈမႃးလၢႆသိပ်းပီယဝ်ႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈၺႃးလူမ်းႁႅင်းၸိူင်ႉၼႆသေပွၵ်ႈ၊ ၵူႈပီပူၼ်ႉမႃး ဢမ်ႇႁႅင်းပဵင်းၼႆႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် လၢႆဝၢၼ်ႈလၢႆဢိူင်ႇ ထူပ်းၽေး ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းလူင်ၽတ်ႉပဝ်ႇပွၵ်ႈၼႆႉၵၼ်ယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသုတ်း ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ။ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၼႆႉ မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းမွၵ်ႈ 1 လၵ်းၶိုင်ႈ။

ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉ မိူဝ်ႈ 29/4/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင် ၽတ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆး ဢိူင်ႇၵဵင်းၶမ်းဢွၼ်ႇ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်။ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်း လႆႈလူႉၵွႆ 20 လင်ပၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း