Friday, July 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶႃႈႁႅမ်

လုၵ်ႈလဵင်ႉၶႃႈႁႅမ်ပေႃႈလဵင်ႉတၢႆသေၸၵ်ႉငိုၼ်းၶမ်းပၢႆႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

လုၵ်ႈလဵင်ႉၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆ  ၾုၼ်ႇထၢတ်ႈ မျေႇဢေႃးၸႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၶႃႈႁႅမ်ပေႃႈလဵင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆသေ  သွၵ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းယဝ်ႉလႅၼ်ႈပၢႆႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/9/2023   ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈ  တီႈပွၵ်ႉဢွင်ႇမဵတ်ႉတႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၶႃႈႁႅမ်ပေႃႈလဵင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆသေ လၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းငိုၼ်းၶူဝ်းၶမ်းယဝ်ႉပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇတီႉၺွပ်းလႆႈ  ။ ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးၶႃႈႁႅမ်ႈတၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် ႁၢၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် ၊ လႅပ်ႈတေၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း။ ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉလုၵ်ႈမေးလူႉတၢႆသေပၢႆႈပႅတ်ႈ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းလမ်းပုၼ်း ၸိုင်ႈထႆး ပေႃႉထုပ်ႉလုၵ်ႈမေးတၢႆသေ ဢွၵ်ႇပၢႆႈပႅတ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/4/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ် 2 မူင်း ၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၾၢႆ ဢိူင်ႇၼွင်ၸၢင်ႉၶိုၼ်ႊ ၸႄႈဝဵင်းလမ်းပုၼ်း ၸိုင်ႈထႆး ပေႃႉထုပ်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ထိုင်တီႈလူႉတၢႆသေ ဢွၵ်ႇပၢႆႈပႅတ်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းယူႇၸမ်တီႈၵိူတ်ႇႁဵတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းသဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉဢေႃႈၼၼ်ႉ။ မၼ်းႁႅမ်လုၵ်ႈမေးမၼ်းသေယဝ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ရူတ်ႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇမွၵ်ႈ...

ၽူဝ်မဝ်းယႃႈသေ ပၢတ်ႇၶေႃးမေးၼၢင်းတၢႆထင်တီႈ တီႈမူႇၸေႊ

သွင်ၽူဝ်မေး ၵူၼ်းပွၵ်ႉႁူဝ်မူၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် ပၢတ်ႇၶေႃးၶႃႈႁႅမ် မေးၼၢင်း တၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်းယေးယဝ်ႉသေပၢႆႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်း  ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် မဝ်းယႃႈသေ ၽိတ်းပေႃႉမေးၼၢင်း   ပၢတ်ႇၶေႃးၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်။    ၵူၼ်းပွၵ်ႉႁူဝ်မူၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

တပ်ႉၶၢင် KIA ယိုၼ်ႁပ်ႉ/သၢႆႈတႅၼ်းငိုၼ်း ဢၼ်လႆႈၶႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးလႅင် 2 ၵေႃႉတၢႆ

ဢၼ်ၶႃႈႁႅမ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးလႅင် 2 ၵေႃႉ တၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၶၢင် KIA ပူၼ်ႉပႅၼ် မႅၼ်ႈတေႉလႄႈ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵၢၼ်တၢႆ သေ သၢႆႈပၼ်ငိုၼ်း ထိုင် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း ၸိူဝ်း ၵိုတ်း တင်းလင်။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးလႅင် သွင်ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းလိူတ်ႇမႆႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထုၵ်ႇလႆႈၵႄႈလူၺ်ႈလၢႆးငမ်းယဵၼ်

ဢိင်ၼိူဝ် ထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်တဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ်လူလၢႆ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၼၼ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးႁူဝ်မူမ်ႈပိူၼ်ႈတဵၵ်း- ႁူဝ်လဵၵ်းပိူၼ်ႈဝႄႈ သေတႃႉၵေႃႈ ယိုင်ႈတဵၵ်းယိုင်ႈမႅၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇၽိတ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/07/2020 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လၢႆဝၢၼ်ႈလၢႆဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇမႃးတူင်ႉၼိုင် ဢဝ်လၢႆးၵတ်းယဵၼ်...

SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး (SHRF) ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ  ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၽွင်းပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇ RCSS/SSA ႁိမ်းဢွင်ႈတီႈၾၢႆယေးယႂႃႇ တွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 09/07/2020 ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး (SHRF) ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်း ငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉၶႃတူဝ်ၶႃၸႂ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆလၢႆလၢႆ ၽွင်းပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းယိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး...

ၽူႈၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်း 4 ၵေႃႉ တိူၵ်ႈယႃႈယႃတႆးတီႈတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ပၢႆႈတၢင်းၽိတ်းဝႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ပလိၵ်ႈပႆႇတိလႆႈ

လုမ်းတြႃးၸေႈတွၼ်ႈ တူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ  ၽူႈၶႃႈႁႅမ် ၸဝ်ႈၶွင် တိူၵ်ႈယႃႈယႃ မႃႉၽိူၵ်ႇ 2 တူဝ် လႄႈၵူၼ်းၸွႆႈတူၺ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉပၢႆႈတၢင်းၽိတ်းဝႆႉလႄႈ တေႁႃတူဝ်ႁႂ်ႈႁၼ် တႃႇဢဝ်မႃး ၵူတ်ႇထတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇဝႃႈၼႆ။ ပလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ  ၽူႈၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်း 4 ၵေႃႉတိူၵ်ႈယႃႈယႃမႃႉၽိူၵ်ႇ 2 တူဝ်ၼၼ်ႉ ၵိုတ်းထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ။ ပဵၼ် ဢၢႆႈၸု...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈတိလႆႈ ၽူႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်း 4 ၵေႃႉ တီႈတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉယဝ်ႉ

ပလိၵ်ႈၸေႈမိူင်း မိူင်းတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တိလႆႈၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢၼ်ၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်း 4 ၵေႃႉ  ၼၼ်ႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ပလိၵ်ႈမိူင်းတႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်သေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ  ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း ၵုမ်းၶင် လုင်းတိၼ်ႇဢူင်း (ႁိုဝ်) ဢၢႆႈဢူင်း ဢႃယု 60 ပီ  ၽူႈဢၼ်လီထၢင်ႇထိူမ် ၼႂ်းၵၢၼ်ၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်း 4...

Latest news

- Advertisement -spot_img