Thursday, July 25, 2024

လုၵ်ႈလဵင်ႉၶႃႈႁႅမ်ပေႃႈလဵင်ႉတၢႆသေၸၵ်ႉငိုၼ်းၶမ်းပၢႆႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

Must read

လုၵ်ႈလဵင်ႉၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆ  ၾုၼ်ႇထၢတ်ႈ မျေႇဢေႃးၸႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၶႃႈႁႅမ်ပေႃႈလဵင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆသေ  သွၵ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းယဝ်ႉလႅၼ်ႈပၢႆႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/9/2023   ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈ  တီႈပွၵ်ႉဢွင်ႇမဵတ်ႉတႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၶႃႈႁႅမ်ပေႃႈလဵင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆသေ လၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းငိုၼ်းၶူဝ်းၶမ်းယဝ်ႉပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇတီႉၺွပ်းလႆႈ  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးၶႃႈႁႅမ်ႈတၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် ႁၢၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် ၊ လႅပ်ႈတေၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း။  လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း သိုပ်ႇၾူၼ်းၸူး မၼ်းဢမ်ႇယိပ်းလႄႈ ၸင်ႇမိူဝ်းၸွမ်းၶႆႈ။ မိူဝ်ႈပိုတ်ႇၽၵ်းတူတူၺ်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇ လႆႈႁၼ်လူမ်ႉၼွၼ်းလူႉတၢႆဢၢပ်ႇလိူတ်ႈဝႆႉယူႇ ၼႆဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႉဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႆႉ ဢႃယု မီးမွၵ်ႈ 30 ပၢႆ ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈထုင်ႉပဵင်း ၊ ပေႃႈလဵင်ႉၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉ ဢၼ်ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼႆႉၸိုဝ်ႈ လုင်းဢွင်ႇတဵင်း ဢႃယု 50 ပၢႆ၊  မီးႁွႆးမၢတ်ႇၸဵပ်းဝႆႉ ၸွမ်း ၶေႃး ၊ ၵွၵ်းႁူဝ် လႄႈ ၵွင်ႇၵေႃႈ  ။လႅပ်ႈပဵၼ်ႁွႆးမိတ်ႈ ႁွႆးဢၼ်မီးၶူမ်းပၢႆလႅမ်တႅင်းဝႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆယဝ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်ၵေႃႈႁၢႆဝႆႉ။ ဢိင်ၼိူဝ်ႁိူၼ်းပေႃႈလဵင်ႉၼႆႉ မီးယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈ ပိူၼ်ႈဝႆႉလႄႈ လွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵၼ် ၽိတ်းမေႃးတႅင်းၵၼ်တၢႆၼႆႉ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းၸွမ်း။  

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ႁိူၼ်းပေႃႈလဵင်ႉၼႆႉ တေမီးဝႆႉ 2 လင်။ ႁိူၼ်းမၼ်းယူႇတႄႉ မီးၼႂ်းပွၵ်ႉၵူၼ်းၵိုၼ်းယူႇသေတႃႉ တီႈဢၼ်ၶဝ်ပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း တီႈဢၼ် ပေႃႈလဵင်ႉၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼႆႉတႄႉ မီးႁိမ်းပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း၊ ၾၢႆႇပုၼ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်၊ တီႈယွမ်ႇၼၼ်ႉ မီးႁိူၼ်း 4-5 လင်ၵူၺ်း။ တီႈႁၢၼ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉ မီးပေႃႈလဵင်ႉလႄႈလုၵ်ႈၼွင်ႉယူႇလူၺ်ႈၵၼ်သွင်ၵေႃႉၵူၺ်းလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈ ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်ၵေႃႈ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇငိၼ်းၸွမ်း ႁၼ်ၸွမ်း။  ၽိူဝ်ႇမိူဝ်းႁၼ်ၵေႃႈ တူဝ်တၢႆပေႃးၶႅင်ယဝ်ႉ ။   ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းၵေႃႈ ပႃးၵႂႃႇၸွမ်းတင်းၼမ် ။ ၵႃႈၶၼ်တႄႉ ပႆႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး ” – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ လုၵ်ႈလဵင်ႉ ၵေႃႉဢၼ်ၶႃႈႁႅမ်ပေႃႈလဵင်ႉတၢႆၼၼ်ႉႁၢႆဝႆႉလႄႈ ပလိၵ်ႈဢိၵ်ႇလုၵ်ႈလၢင်း ပီႈၼွင်ႉပေႃႈလဵင်ႉလၢမ်းၶၢတ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းလုၵ်ႈလဵင်ႉ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ- ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် မႃးယူႇထင်သဝ်းၼမ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၵေႃႈလိူင်ႇၼမ်ႁႅင်းလႄႈ လွင်ႈႁိမ်ၸူၼ်ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵေႃႈ မီးမႃးၶိူဝ်းယႂ်း။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵေႃႈ တူင်ႉၼိုင်ႈၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်းလႄႈ လွင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်သိူဝ်ၵေႃႈ ၵႆႉမီးပၼ်ႁႃ ၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း