Friday, July 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶိူင်ႈမိၼ်

ၶိူင်ႈမိၼ် Singapore Airline ထူပ်းၽေးလူမ်းလႅင်ႉတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် လႆႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉလူင်းၸွတ်ႇတီႈမိူင်းထႆး ၵူၼ်းၶီႇမႃးၸွမ်း တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ဢိင်ၼိူဝ်လူမ်းႁႅင်း ႁႅင်းလူမ်းဢမ်ႇၼိမ်သေ ၶိူင်ႈမိၼ်ၶိူင်ႈမိၼ် Singapore Airline ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ႁိတ်ႊတရူဝ်ႊ ဝဵင်းလၼ်ႊတၼ်ႊ မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈမႃး ဢၢၼ်းတေမိူဝ်းမိူင်းသိင်ႊၵပူဝ်ႊၼၼ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆႈလူင်းၸွတ်ႇတီႈ ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် သုဝၼ်ၼၽုမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈ သမုတ်ႇပရႃႊၵၢၼ်း - ဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈမိူင်းထႆး ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူဝ်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 21 -05-2023 မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသႂ်ႇႁူင်းယႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ။ ဝၼ်းတီႈ 22/03/2024 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႅၼ်း 500 ပွင်ႊ တီႈဝၢၼ်ႈလဢိ ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် 4 ၵမ်း။ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇပဵၼ်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် လၢမ်းလိမ်းပွႆႇမၢၵ်ႇ တူၵ်းသႂ်ႇႁူင်းယႃဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ - ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇယၢင်းလႅင်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။ ၶုၼ်ႇပၺႃးဢွင်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၽွင်း UN ပိၵ်ႉၽၵ်းတူဢုပ်ႇလွင်ႈပၼ်ႁႃမိူင်းမၢၼ်ႈ

 ၶွင်ႇသီႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ UN ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လိုၵ်ႉလမ်ႇ ပိၵ်ႉၽၵ်းတူဢုပ်ႇလွင်ႈပၼ်ႁႃမိူင်းမၢၼ်ႈ ။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉၸတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 ။  ဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ  တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ 5 ၶေႃႈ ။ လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႉသေ ႁႂ်ႈသူၼ်းဢီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၵိုတ်းလွင်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇသႂ်ႇဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႄႈလိတ်ႈလွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတုၵ်ႉၶ ၵိၼ်းၸႂ်ၼၼ်ႉ ဝႆးဝႆး၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃး 3 ပီၼႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းတၢႆ 5 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/12/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပၼ်လဵပ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 3 လမ်းသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈတီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၵူၼ်းမိူင်း လူႉၵွႆၼမ် သေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းတၢႆ 5 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးၵေႃႈ ႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈတီႈၸေႊလၢၼ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 31/8/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်  သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃး ပၼ်ႇလဵပ်ႈ တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄ ဢွၼ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၺႃးမၢၵ်ႇ  ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉလမ်းလဵဝ်ၵူၺ်း၊ ငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇလူင် လၢႆၵမ်းယူႇ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇႁႃႉ သိုၵ်းတၢင်းတႂ်ႈယိုဝ်းႁႃႉ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းၵႆဝၢၼ်ႈႁဝ်းယူႇ ။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 3 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅဝ်း 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 6/5/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ် 3 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သင်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ် ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝၢႆးလင် NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႄႇဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ဝၢႆးလင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၵၢင် NUG ဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၊ တႄႇပၢင်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတူဝ်ႈမိူင်း ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တူင်ႉတိုၼ်ႇ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်။ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးမိူၼ်ၼင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊လွႆလႅမ်၊ ပၢင်လူင်၊ၶူဝ်လမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈ လဵပ်ႈပၼ်ႇၶိုၼ်ႈလူင်းယူႇတၢင်းဝၼ်း။ ၼႂ်းဝဵင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ပႅၵ်ႇလၢၵ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။ မိူၼ်ၼင်ႇဝဵင်း မူႇၸေႊ ၊ သႅၼ်ဝီ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် MNA ႁပ်ႉဢဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ  မိူဝ်းတႃႈၵုင်ႈ ၵမ်းထူၼ်ႈသွင်

ဝၼ်းတီႈ 12/5/2020 မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၼႆႉ ၶိူင်ႈမိၼ် Myanmar National Airlines တၢင်ႇဢဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 67 ၵေႃႉ ဢၼ်မီးတီႈ ဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ ၸိူဝ်းလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်တႄႉတႄႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသၢႆၵၢၼ်မိၼ်တၢင်ႇမိူင်း ၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶၢင်ႉၶမ်ဝႆႉတီႈ ဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇပွၵ်ႈႁိူၼ်း ။...

ၶိူင်ႈမိၼ်ပလၢတ်ႈဢွၵ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း တီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တႃႈၵုင်ႈ   ၵူၼ်းၶပ်းၶိူင်ႈမိၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း ၵူၼ်းၶီႇမႃးၸွမ်း ဢမ်ႇပဵၼ်သင်

ၶိူင်ႈမိၼ်မိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသျ်လမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်တၢင်ႇၵူၼ်းမႃး မွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပလၢတ်ႈတူၵ်းတၢင်း တီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ၽွင်းတေလူင်းၸွတ်ႇ ။ တူဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ႁၵ်းပဵၼ် သၢမ်တွၼ်ႈ ၵူၼ်းၶီႇမႃးၸွမ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလုတၢႆ။ ၵူၼ်းၶပ်းၶိူင်ႈမိၼ် ၵေႃႉလဵဝ် ႁူဝ်တႅၵ်ႇ ။ ၵူၼ်းတေဢွၵ်ႇတၢင်းၵႂႃႇၵုင်းထဵပ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶိူင်ႈမိၼ်ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၸိူင်ႉၼၼ်သေ ၵူၼ်းဢၼ်တေလုၵ်ႉၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တႃႈၵုင်ႈသေ ၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇမိူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸႂ်ႉၶၢႆႉသုတ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းပႅတ်ႈ။  ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈၼင်ႈၼိူဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယူႇယဝ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈၶဝ်ႁွင်ႉလူင်းၶိုၼ်းမူတ်း။...

ၾႆးမႆႈၶိူင်ႈမိၼ်မိူင်း ရတ်ႉသျိူဝ်း ၵူၼ်းတၢႆ 40 ပၢႆ

ၾႆးမႆႈ ၶိူင်ႈမိၼ်မိူင်း ရတ်ႉသျိူဝ်း လမ်းၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈၽွင်းမိၼ်ယူႇၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်ၼၼ်ႉသေ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆႈလူင်း ။ ၵူၼ်းလုတၢႆထိုင် 40 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 5 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း မိူင်းမေႃႇသၵူဝ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းရတ်ႉသျိူဝ်း ၶိူင်ႈမိၼ် SSJ 100 လုၵ်ႉတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် သျိူဝ်ႊရိူဝ်ႊမေႇတီႇဝိူဝ်ႇ   မိၼ်ၶိုၼ်ႈၵၢင်ႁၢဝ်ၵႂႃႇ။ ၽွင်းမိၼ်ၶိုၼ်ႈလႆႈ 40...

Latest news

- Advertisement -spot_img