Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ရူတ်ႉၵႃးပႆႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းၵိၼ်ယမ်ႉၶၢတ်ႇႁိုင်

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းဢၼ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း 1027 သေ ၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလၢႆတီႈမႃးတေႃႇယၢမ်းလဵဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉၵႃး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ- လႃႈသဵဝ်ႈ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ မူႇၸေႊ တိုၵ်ႉၵိုတ်းၶၢတ်ႇဝႆႉပႆႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈယူႇၵိၼ်လႄႈ လွင်ႈလွတ်ႈၽေး။   ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸွမ်းႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢႆမီႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆဢွၼ်ႊလၢႆႊ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆဢွၼ်ႊလၢႆႊသႂ်ႇၶွၼ်ႇ လႄႈ တၢင်ႇမၢႆၾၢင်။ ႁၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ပီ 2023 ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢႆမီႈမႂ်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ သႂ်ႇၶွၼ်ႇလႄႈ တၢင်ႇမၢႆၾၢင်ၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တူင်ႉတိုၼ်ႇၵၼ်။ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆတၢင်း online ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ယၢပ်ႇယဝ်ႉ ပေႃးမိူၼ်ၼႆ။မိူၼ်ႁဝ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းၵႃႉဢွၼ်ႊလၢႆႊတၢင်းပိုၵ်း တေႃႉတႄႉတၢင်ႇ...

ၶႄႇဝႃႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢမ်ႇၶူပ်းငၢမ်ႇတင်းမၢႆမီႈမိူင်းၶႄႇၼႆသေ တီႉရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇဢၼ်လုၵ်ႉၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈမိူင်းတႆးၵႂႃႇ တင်းၼမ်တီႈလႅၼ်လိၼ်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႈ တီႉၺွပ်းရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်လုၵ်ႉဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၵႂႃႇဝၼ်းတဵင်ႈ ၼႄးဝႃႈ ၼမ်ႉၼၵ်းၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢမ်ႇၵိုင်ႇမႅၼ်ႈတၢင်းဢၼ်တမ်းဝၢင်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16 လိူၼ်မေႊၼႆႉ ၵႃးတၢင်ႇထူဝ်ႇၶဵဝ် လုၵ်ႉၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႉ (ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ) ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵႂႃႇဝၼ်းတဵင်ႈ မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉၺႃးၾၢႆႇၶႄႇ တီႉၺွပ်းယိုတ်းဝႆႉတင်းရူတ်ႉလႄႈထူဝ်ႇၶဵဝ်တင်းမူတ်း ၵူၼ်းၵႃႉတင်းဝဵင်းမူႇၸေႊလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ “ၾၢႆႇၶႄႇတႄႉၼႄးဝႃႈ ၼမ်ႉၼၵ်းၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢမ်ႇငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၼႆၵူၺ်း ။ ယိုတ်းရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇဝႆႉသေဢမ်ႇပေႃး ရူတ်ႉၵႃးဢၼ်တၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ပႂ်ႉဝႆႉတႃႇၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် တင်းၼမ်ၵေႃႈ ထုၵ်ႇသင်ႇၵိုတ်းဝႆႉသမ်ႉပေႃးပဵၼ်ထႅဝ်လူင်ဝႆႉ တင်း...

ၶၼ်ၵုၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ လၢႆပုၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵပ်ႉၵိၼ်းယူႇယၢပ်ႇ

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ပဵၼ်သွင်သၢမ်ပုၼ်ႈ၊ ႁႃငိုၼ်းၵႃႉၶၢႆသမ်ႉယၢပ်ႇလႄႈ  ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်။   တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ်(ထူဝ်ႇ) 1 ပုင်း 155,000 ပျႃး။ ၶဝ်ႈမၢၼ်ႈပေႃႇသၢၼ်းမူၺ်း 1 ထူင်  105,000 ပျႃး။ ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းၵွၵ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးလွၵ်ႇလႅၼ် သုမ်းငိုၼ်းထႆးၼပ်ႉမိုၼ်ႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ႁွတ်ႈမိူင်းၵွၵ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ သႂ်ႇငိုၼ်းၼပ်ႉမိုၼ်ႇသေ ႁူမ်ႈလူင်းၵေးလၢင်းၵႃႉၶၢႆ တၢင်း ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်းငိုၼ်းသေပႅၵ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 16-17/8/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယိင်းတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် တူၺ်းလူလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈဝဵင်း ၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ) ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ႁၼ်ၼိူဝ်ၽဵတ်ႉပုၵ်ႉ ပိူၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈႁူမ်ႈၵေးလၢင်းတႃႇၶၢႆၶူဝ်း ဢွၼ်ႊလၢႆႊ၊ မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ  ၶဝ်ႈလူင်း ၵေးလၢင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ ႁႂ်ႈၸႂ်ႉငိုၼ်းတေႃႇလႃႇတႅၼ်းငိုၼ်းၶႄႇ

ဝၼ်းတီႈ 5/7/2022 မိူဝ်ႈၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵႃႉၶၢႆမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၸႂ်ႉငိုၼ်းတေႃႇလႃႇတႅၼ်းတၢင် ငိုၼ်းၶႄႇ ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆတီႈလႅၼ်လိၼ် ၶႄႇ တႆး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ လွင်ႈၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/6/2022 သေ တႄႇမၵ်းမၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇဝၼ်းတီႈ 1/7/2022။ ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉသေယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ် လႆႈၵိုတ်းဝႆႉတႃႇသူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းၶႄႇ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ ၾၢႆႇၵႃႉၶၢႆၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလူတ်းယွၼ်ႇပၼ် ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၶဝ်ႈသၢၼ်လႄႈၶဝ်ႈပဵမ်တႄႉ ပၼ်ၸႂ်ႉၸၢႆႇၵၼ်တင်းငိုၼ်းၶႄႇယူႇဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၵႃႉတီႈမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

တႃႇတေႃႉသူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ တေလႆႈသႂၢင်းၶွၼ်ႇ ၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆး၊ မိူင်းမၢၼ်ႈ တေတေႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ တေလႆႈသႂၢင်းၶွၼ်ႇ တင်းၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2022 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၸိူင်ႉၼၼ်ႉသေ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7 ၼႆႉၵႂႃႇ ၶူဝ်း ၵုၼ်ႇဢၼ်တေလုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆး၊ မိူင်းမၢၼ်ႈ တေတေႃႉသူင်ႇ ၶဝ်ႈၸူးမိူင်းၶႄႇ တီႈၽၵ်းတူလႅၼ် လိၼ်တႆး -...

ၽၵ်းတူမိူင်း သၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း မူႇၸေႊ တႄႇလႅၵ်ႈၵုၼ်ႇၶၢႆၸူးၵၼ် ၾၢႆႇမိူင်းလႂ် 5 တိူၵ်ႈ Container

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/11/2021 ၽၵ်းတူမိူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ သၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း (ၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႉ) ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်ႇပၼ် ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၼိုင်ႈၾၢႆႇ/မိူင်းလႂ် 5 တိူၵ်ႈ Container ။   ရူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး  မိူဝ်ႈၼႆႉ ၼိုင်ႈၾၢႆႇလႂ် 5 လမ်း၊...

ၽၵ်းတူမိူင်း ၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႊ တီႈပၢင်ႇသၢႆး လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၸၢမ်းပိုတ်ႇတူၺ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၽၵ်းတူမိူင်း ၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႊ လႅၼ်လိၼ်တး - ၶႄႇ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႄႇၸၢမ်းပိုတ်ႇတူၺ်း ပၼ်ၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ (ၶွၼ်ႊထဵၼ်ႊၼိူဝ်ႊ) လုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇၶဝ်ႈမႃး 5 လမ်း ဝႃႈၼႆ။   ၸဝ်ႈၵႃး...

ၶၼ်တႅင်လူတ်းလူင်း ၵူၼ်းၵႃႉတႅင်လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇယၢပ်ႇၸႂ်

ၵႃႈၶၼ်တႅင်ၸမ်ႇပူႇ/ တႅင်ၾၢင် တီႈလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇလူတ်းယွမ်း၊ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉတူၵ်းထိုင် 1 တၼ်ႊ 1500 ယႂၼ်ၵူၺ်းလႄႈ ၵူၼ်းၵႃႉတႅင် ယၢပ်ႇၸႂ်ပွင်ႉၶၢင်း။  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်း ၵၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2021 မႃးၼႆႉ တႅင်ၸမ်ႇပူႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆး တေႃႉသူင်ႇ ၶဝ်ႈ ၸူးတၢင်းမိူင်းၶႄႇ တီႈပၢင်ၵၢတ်ႇမၢၵ်ႇမႆႉ 105 ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img