Thursday, July 25, 2024

ၽၵ်းတူမိူင်း သၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း မူႇၸေႊ တႄႇလႅၵ်ႈၵုၼ်ႇၶၢႆၸူးၵၼ် ၾၢႆႇမိူင်းလႂ် 5 တိူၵ်ႈ Container

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/11/2021 ၽၵ်းတူမိူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ သၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း (ၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႉ) ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်ႇပၼ် ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၼိုင်ႈၾၢႆႇ/မိူင်းလႂ် 5 တိူၵ်ႈ Container ။  

Image: SHAN/ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ တီႈၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် ၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႊ သၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း

ရူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး  မိူဝ်ႈၼႆႉ ၼိုင်ႈၾၢႆႇလႂ် 5 လမ်း၊ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း မိူင်းတႆး ၶဝ်ႈၵႂႃႇ ပဵၼ်ၵႃးတၢင်ႇ ၶဝ်ႈသၢၼ် 2 လမ်း၊ ၵႃးတၢင်ႇယၢင်(ရႃႇပႃႇ) 2 လမ်း၊   ၵႃးတၢင်ႇထူဝ်ႇ 1 လမ်း။ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်း ၶႄႇၶဝ်ႈ မႃးသမ်ႉ ပဵၼ်ၵႃးတၢင်ႇ ၶိူင်ႈမေးလူတ်ႉၶိူင်ႈ 2 လမ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉထႅင်ႈ 3 လမ်းတႄႉ ပဵၼ်ၵုၼ်ႇသင် ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ၸဝ်ႈၵႃးလူင် ဢၼ်ႁၼ်တႂ်ႈတႃ တီႈၼၼ်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆထႅင်ႈ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်လၢတ်ႈမဵဝ်းၼိုင်ႈ ႁဵတ်းမဵဝ်းၼိုင်ႈၶႃႈ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ။ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ်သမ်ႉ ႁႂ်ႈတေႃႉ ဢွၵ်ႇမႃးတၢင်းၼႆႉ။ ၵမ်းၼႆႉ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇတၢင်းၼႆႉသမ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁပ်ႉ။ ဢၼ်ၶဝ်ႁပ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇၶဝ် မႃးလူင်းတိုၼ်းလၢင်း သေ မႃးၽုၵ်ႇသွမ်ႈဝႆႉတၢင်းၼႆႉၵူၺ်း  ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်မိူင်းၶႄႇၶဝ်လူဝ်ႇၸႂ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈၵူၺ်း  ။ ဢၼ်ၶဝ်ပိုတ်ႇၽၵ်းတူမိူင်းၼႆႉၵေႃႈ ပိုတ်ႇဢဝ်ႁၢင်ႈမၼ်းၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ မိူင်းၶႄႇ ဢၼ်မႃးၶမ်ဝႆႉ တၢင်းမိူင်းတႆး/ မိူင်းမၢၼ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 9 လိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ပွၵ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၶိုၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇမိူင်းတႆး ဢၼ်ၶမ်ဝႆႉတၢင်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇႁၼ်ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးၶိုၼ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ ။

Image: SHAN/ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ တီႈၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် ၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႊ သၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလၢႆဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵႃးၵုၼ်ႇ ဢၼ်ထိုင် 105 လၵ်း မီးၵႃးလူင် 30-40 လမ်း ယွၼ်ႉငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈၶႄႇ တေပိုတ်ႇ ၽၵ်းတူမိူင်းၼႆလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးပႂ်ႉ။ ၵႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇလႆႈၶဝ်ႈ။ ၵႃးတၢင်ႇတႅင်တႄႉ  တႅင်ၼဝ်ႈၽွင်ႈလႄႈ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ၼႆႉ ၶႄႇ ပိၵ်ႉၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် သွင်ၾင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း ဢမ်ႇလႆႈ ၵႃႉၶၢႆ တေႃႇ ၵၼ် မီးမႃး 7 လိူၼ်ပၢႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်တႄႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ 1/4/2020။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း