Wednesday, July 17, 2024

ၶၼ်ၵုၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ လၢႆပုၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵပ်ႉၵိၼ်းယူႇယၢပ်ႇ

Must read

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ပဵၼ်သွင်သၢမ်ပုၼ်ႈ၊ ႁႃငိုၼ်းၵႃႉၶၢႆသမ်ႉယၢပ်ႇလႄႈ  ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်။  

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ်(ထူဝ်ႇ) 1 ပုင်း 155,000 ပျႃး။ ၶဝ်ႈမၢၼ်ႈပေႃႇသၢၼ်းမူၺ်း 1 ထူင်  105,000 ပျႃး။ ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး 1 လိတ်ႊ 3,000 ပၢႆ  ။  ၵူၺ်းၵႃႈ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းသူၼ်သမ်ႉ ၶၢႆလႆႈၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇထုၵ်ႇၵူၺ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼၼ်ႉ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ် 1 ပုင်း (1 ပုင်း 10 ၸွႆႉ) 90,000 ပၢႆ။ တေႃႈလဵဝ် 155,000 ယဝ်ႉ။ ၶဝ်ႈသၢၼ်ပေႃႇသၢၼ်းမူၺ်း 1 ထူင် (1 ထူင် 20 ပေႇ) 105,000 ။  ၵႃႈၶၼ်ၶိုၼ်ႈၵူႈမဵဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ၵိၼ်းၸႂ်တႄႉဢေႃႈ။ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တူၵ်းႁႅင်းၼႃႇ တေႃႈလဵဝ် 1,000 ပျႃး လႅၵ်ႈလႆႈငိုၼ်းၶႄႇ 2 ယႂၼ်ပၢႆၵူၺ်းယဝ်ႉ။   မိူဝ်ႈပႆႇယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၼၼ်ႉ 1,000 ပျႃးလႆႈ 4-5 ယႂၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

 ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး လွင်ႈၵႂႃႇမႃးတေႃႉသူင်ႇၶူဝ်းၶွင်ၵေႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ တၢင်းပွတ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၶိုၼ်းၸႂ်ႉလေႃႉဝူဝ်းတႅၼ်းတၢင် ၸၢၵ်ႈၵႃးလူးၵွၼ်ႇဝႃႈၼႆ။  

“ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ် ပႆ ၊ ၶီႇလႅင်  ၾႆးၾႃႉ(ပႅတ်ႊထီႊ)ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ၵႃးလႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးႁတ်းဢဝ်ဢွၵ်ႇၸႂ်ႉ။  ”- ၵူၼ်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵေႃႈ ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ်လႄႈ ၶႆႇၵႆႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈၵူႈမဵဝ်း။

ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃး ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ် 1 ပုင်း 150,000 ပျႃး။ ၶဝ်ႈသၢၼ် 1 ထူင် (2 ၶႂၢႆး 4 ပေႇ) 45,000 ပျႃး။ ၶႆႇၵႆႇၼႆႉ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ 10 လုၵ်ႈ 1,500 ပျႃး တေႃႈလဵဝ် 2,000 ပျႃးယဝ်ႉ။ ယႃႈယႃတႆး (ယႃယဵဝ်ႈဝၢၼ်) 1 ထူင် မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ 3,000 ပျႃး တေႃႈလဵဝ် 3,600 ပျႃး။ ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆးၼႆႉ ၶႃႈၵႂႃႇသႂ်ႇလိတ်ႊပၢႆဢိတ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း 5,000 ပျႃး ၶိုၼ်ႈၵူႈမဵဝ်းၶူဝ်းၵုၼ်ႇၸႂ်ႉ ၶူဝ်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယၢပ်ႇၸႂ်တႄႉဢေႃႈ။ ငိုၼ်းသမ်ႉ ႁႃယၢပ်ႇ ၸၢႆႇငၢႆႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸဝ်ႈရူတ်ႉၸဝ်ႈၵႃး တၢင်ႇၵုၼ်ႇ တၢင်ႇၵူၼ်းလႅၼ်ႈတူၼ်ႈတီးလႄႈ ဝဵင်းဢွၼ်ႇၼႂ်းပွတ်းၵၢင်ပွတ်းၸၢၼ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ လႆႈၵႃႈတၢင်ႇၶူဝ်းလႄႈ ၸၢႆႇၵႃႈၼမ်ႉမၼ်း သမ်ႉပေႃးၶႂ်ႈပဵင်းၵၼ် ၊ တွၼ်ႈတႃႇၸဝ်ႈရူတ်ႉၸဝ်ႈၵႃး ဢမ်ႇၵိုတ်းသင်။ ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈၵိုတ်းၵၢၼ်လႅၼ်ႈရူတ်ႉသေ လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇမဵဝ်း တႅၼ်းတၢင်ဝႆႉ – လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23 ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၼႂ်း 10 ၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊၼႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ် တီႈသွင်။ မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ ပဵၼ်ထီႉၼိုင်ႈ၊ မိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီးသျုး ထီႉသၢမ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽိလိပ်ပိင်း၊ လၢဝ်း၊ ၵမ်ႇပူးၶျႃး၊ ဝႅတ်ႉ ၼၢမ်း၊ ထႆး၊ မလေးသျႃးလႄႈ ပူဝ်ႇၼၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးရၢတ်ႉ (Thairath) ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း