Tuesday, May 21, 2024

ၶႄႇဝႃႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢမ်ႇၶူပ်းငၢမ်ႇတင်းမၢႆမီႈမိူင်းၶႄႇၼႆသေ တီႉရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇဢၼ်လုၵ်ႉၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈမိူင်းတႆးၵႂႃႇ တင်းၼမ်တီႈလႅၼ်လိၼ်

Must read

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႈ တီႉၺွပ်းရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်လုၵ်ႉဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၵႂႃႇဝၼ်းတဵင်ႈ ၼႄးဝႃႈ ၼမ်ႉၼၵ်းၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢမ်ႇၵိုင်ႇမႅၼ်ႈတၢင်းဢၼ်တမ်းဝၢင်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 16 လိူၼ်မေႊၼႆႉ ၵႃးတၢင်ႇထူဝ်ႇၶဵဝ် လုၵ်ႉၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႉ (ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ) ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵႂႃႇဝၼ်းတဵင်ႈ မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉၺႃးၾၢႆႇၶႄႇ တီႉၺွပ်းယိုတ်းဝႆႉတင်းရူတ်ႉလႄႈထူဝ်ႇၶဵဝ်တင်းမူတ်း ၵူၼ်းၵႃႉတင်းဝဵင်းမူႇၸေႊလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

“ၾၢႆႇၶႄႇတႄႉၼႄးဝႃႈ ၼမ်ႉၼၵ်းၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢမ်ႇငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၼႆၵူၺ်း ။ ယိုတ်းရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇဝႆႉသေဢမ်ႇပေႃး ရူတ်ႉၵႃးဢၼ်တၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ပႂ်ႉဝႆႉတႃႇၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် တင်းၼမ်ၵေႃႈ ထုၵ်ႇသင်ႇၵိုတ်းဝႆႉသမ်ႉပေႃးပဵၼ်ထႅဝ်လူင်ဝႆႉ တင်း 2 ၾင်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ တေပိုတ်ႇလႅၼ်လိၼ်ၶိုၼ်းမိူဝ်ႈလႂ်ပႆႇႁူႉၶႃႈ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ရူတ်ႉၵႃး ဢၼ်လုၵ်ႉၾင်ႇတၢင်းမိူင်းတႆးတေၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၵႂႃႇမိူင်းၶႄႇ တၢင်ႇဝႆႉထူဝ်ႇၼမ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇတၼ်ႊ ။ ၵႃႈၶၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇႁူဝ်သႅၼ်ယွၼ်ႊ။ သင်ဝႃႈၼၢၼ်းပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ၶိုၼ်းတႄႉ ထူဝ်ႇတေလူႉသုမ်းၼမ်ၵူၼ်းၵႃႉတေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႃႈၼႆ။

လၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ် ၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႉ မူႇၸေႊ လႄႈ ဝၼ်းတဵင်ႈ မိူင်းၶႄႇ

ထူဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ တေသူင်ႇၶဝ်ႈထိုင် ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇလူင်ပုၼ်ႉဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ၾၢႆႇၶႄႇ ၸႂ်ႉသႂ်ႇၶွၼ်ႇႁင်းၶေႃသေ ပၼ်ဢဝ်ၶဝ်ႈၶၢႆၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ။ ဝၢႆးလင်ၼႆႉ ၵူၼ်းၵႃႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈၵႃႈၶွၼ်ႇၼမ်ၼႃႇလႄႈ ၾၢႆႇၶႄႇလူတ်းယွမ်းပၼ် ဝႃႈပဵၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၼႆသေပၼ်သူင်ႇၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ။ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် ၾၢႆႇၶႄႇလႆႈၶွၼ်ႇဢႄႇၼႃႇ။ ၵွပ်ႈၼႆ ယၢမ်းလဵဝ်ၶဝ်သမ်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉလူၺ်ႈပိူင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉလႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇႁႃတၢင်းၽိတ်းမဵဝ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉမဵဝ်းၼိုင်ႈသေ ႁၢမ်ႈၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ” ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းၵႃႉလႅၼ်လိၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၼ်ၶႄႇတီႉၺွပ်းၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တီႈလႅၼ်လိၼ်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇတီႉၺွပ်းဢဝ် ၵူၼ်းၵႃႉမိူင်းမၢၼ်ႈ ပႃးၸဵမ်မိူင်းၶႄႇ ၵႂႃႇပႃးတင်းၼမ်။
ၵူၺ်းၵႃႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ပၢႆႈၶွၼ်ႇ တႄႉ ၾၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ငိုၼ်းယဵတ်ႈမွၼ်သေ ပၼ်ဢဝ်ၶဝ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈယူႇတႃႇသေႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶၢင်းပွင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း