Wednesday, April 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵဵပ်းသိုၵ်း

ၸၵၸ ၵဵပ်းသိုၵ်းၼႆႉ မီးၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉ ၼမ်လိူဝ်ၽွၼ်းလီ တႃႇမိူဝ်းၼႃႈဝၢၼ်ႈမိူင်း

ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇတႂ်ႈမိုဝ်းၸၵၸ(စကစ) တၢင်းပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇဝဵင်းၼႆႉ တႄႇလူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းယူႇသေ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ်မၢတ်ႉသ်ၼႆႉ ဝႆႉပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းသေ တေလႆႈသႂ်ႇပၼ် သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၸၵၸလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇၼိုင်ႈၸုပ်ႈၼႆႉ တေၵဵပ်းၼိုင်ႈဢိူင်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႉ ဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈ 2-3 ၵေႃႉၼႆသေတႃႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉ ၼိုင်ႈဢိူင်ႇလႂ် တေလႆႈသႂ်ႇပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ 150 တေႃႇထိုင် 170...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵေႃႇမတီႇ ၸုမ်းၵဵပ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း

ဝၢႆးလင်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မၢႆမီႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၵ်းလႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ထိုင်မႃးဝၼ်းထီ့ 13 လိူၼ် February  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်း ၵဵပ်း သိုၵ်း ထႅင်ႈ ။ ၼႂ်းၸုမ်းငဝ်ႈငုၼ်ႈ ၵဵပ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ့် ႁူဝ်ပဝ်ႈပဵၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်/ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း ၸူဝ်းဝိၼ်း ။ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပဵၼ် ၵႅမ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မွင်ႇမွင်ႇဢေး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ မၢႆမီႈၵဵပ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း

ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းႁိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသုမ်းသိုၵ်းယူႇၵူႈၾၢႆႇဢဵၼ်ႁႅင်းယွမ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢႃယုတဵမ် 18 ၶူပ်ႇၵူႈၵေႃႉ တၵ်းလႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။ မၢႆမီႈၼႆႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢၼ်းသူၺ်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2010 ပုၼ်ႉသေ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၸင်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဝႃႈတႄႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ။ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇ - ၽူႈၸၢႆး...

MNDAA  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵဵပ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇယိင်းၸၢႆး ပႃးၸဵမ်သင်ၶၸဝ်ႈ

 သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လၢတ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ ၽႂ်ယူႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵဝ်ႈၵၢင်ႉၵုမ်းၵမ် တၵ်းလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တႄႇၽႅၼ်သိုၵ်း 1027 သေ လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၼႆႉ တင်းသွင်ၾၢႆႇ မီးလွင်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉလူႉသုမ်း ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၽႂ်ယူႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵုမ်းၵမ်ၵေႃႈ တၵ်းလႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။ လီႇၵျႃးဝိၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ -...

သိုၵ်း TNLA ၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 28/8/2022 မႃး သိုၵ်း TNLA ဢႅဝ်ႇႁႃၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇႁိမ်းႁွမ်း ဝဵင်းသီႇပေႃႉၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။  “ဢမ်ႇၵဵပ်းထိုင်ၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။ ၵဵပ်းႁိမ်းႁွမ်းဝဵင်းၵူၺ်း။ ပဵၼ်သိုၵ်းလွႆ TNLA ၵေႃႉၵဵပ်း ။ ၵဵပ်းတႄႉၵဵပ်းပီႈၼွင်ႉလွႆၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵဵပ်းၸမ်ဝဵင်းၼႃႇၶႃႈ”- ၵူၼ်းသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။  သိုၵ်း TNLA ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈၺွင်ႇၵဝ်ႈတူၼ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ၊ ၵျွင်းၸု၊ ၼႃးမုင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၵႂႃႇၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇမွၵ်ႈ 70...

ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်း  ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆလၢႆၸုမ်း ၵဵပ်းသိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼမ် ယွၼ်ႉမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈ လၢႆမူႇၸုမ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵဵပ်းသိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်မေႊ 2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢႆမူႇၸုမ်း ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

PNO ၶၢၼ်းၵူၼ်းသီႇသႅင်ႇ ႁႂ်ႈၵဵပ်းငိုၼ်းပၼ်ၵူႈလင်ၶႃးႁိူၼ်း ဢမ်ႇသႂ်ႇဢမ်ႇလႆႈ

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈသီႇသႅင်ႇ ႁႂ်ႈၵဵပ်းငိုၼ်းပၼ်ၶဝ် ၵူႈလင်ၶႃးႁိူၼ်း ၼိုင်ႈႁိူၼ်း 3 မိုၼ်ႇပျႃး ဢမ်ႇသႂ်ႇဢမ်ႇလႆႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵဵပ်းပၼ်ၵူၼ်း တႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းထႅင်ႈ ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈလႂ် 20 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/5/2022 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း  PNO ႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈလႂ် 2-3...

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းသိုၵ်း ႁိူၼ်းၵေႃႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းဢမ်ႇလႆႈ

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၵုမ်းၵမ်  ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ယွၼ်းငိုၼ်း/ ၶဝ်ႈသၢၼ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထုင်ႉပူင်း ဢမ်ႇသႂ်ႇဢမ်ႇလႆႈ တေလႆႈသႂ်ႇၵူႈလင်ၶႃးႁိူၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ။ ဝၼ်းတီႈ 25/5/2022 ၼႆႉ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNO ႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းမိတ်ႈပၢႆႈ ယွၼ်ႉမီးၶၢဝ်ႇဝႃႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈတေၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တေၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼႆလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းမိတ်ႈ  ပၢႆႈၵႂႃႇ မိူင်းထႆးမိူင်းၶႄႇ ၊ ၵိုတ်းၵူၼ်းထဝ်ႈ ပႂ်ႉႁိူၼ်းၵူၺ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊတင်း လိူၼ်မေႊ 2022 ၼႆႉ SSPP, TNLA ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁွင်ႉၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ/ ဢိူင်ႇ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၼႃး ပၢင်ႇ သၢပ်ႇဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ

ၵူၼ်းပွၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း ယွၼ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႈ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ တီႈႁိူၼ်းၵိုတ်းလုၵ်ႈၸၢႆးလၢႆၵေႃႉၵေႃႈယဝ်ႉ သင်ဝႃႈမီးလုၵ်ႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈၼိူဝ် တၵ်းလႆႈပၼ် 1 ၵေႃႉ ၊ လဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈၵေႃႈတၵ်းလႆႈသူင်ႇပၼ် ဝႃႈၼႆလႄႈ ၵူၼ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈ ဢဝ်လုၵ်ႈၸၢႆးၸဝ်ႈၵဝ်ႇပၢႆႈ ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼုင်ႈသၢင်ႇၵၢၼ်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈသူင်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်/ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈမိူင်းႁိမ်းႁွမ်း (မိူင်းထႆး...

RCSS ၵဵပ်းသိုၵ်းတၢင်းၵဵင်းတွင်း SSPP ၵဵပ်းသိုၵ်းတၢင်းမိူင်းသူႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵဵၼ်ၶူဝ်းပၢႆႈ

သိုၵ်း RCSS ၵဵပ်းသိုၵ်းတၢင်းၵဵင်းတွင်း၊ SSPP သမ်ႉ ၵဵပ်းသိုၵ်းမိူင်းသူႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵဵၼ်ၶူဝ်းပၢႆႈ မၢင်ၸိူဝ်းပၢႆႈၵႂႃႇ တၢင်းလွႆလႅမ် တူၼ်ႈတီး၊ မၢင်ၸိူဝ်းပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၵမ်ႈၼမ် ပၢႆႈၸူးလႅၼ်လိၼ်ထႆး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဵမ်ၽွင်းမိူင်းပႆႇလႅင်း တေႃႇထိုင် ၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းပၢႆ သိုၵ်း SSPP...

Latest news

- Advertisement -spot_img