Saturday, June 22, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းသိုၵ်း ဢၼ်မႃးၾိုၵ်း ၵၢၼ်သိုၵ်း တီႈ PDF မီးႁိမ်းႁဵင်

Must read

PDF ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းပွတ်းၸၢၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မၢႆမီႈၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းသိုၵ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပၢႆႈၶဝ်ႈထိူၼ်ႇမႃးယွၼ်းၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း မီး 959 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ PDF ပွတ်းၸၢၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သေ တၢင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၵူၼ်းၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊသေ ဝႃႈသိုၵ်း PDF ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ယူႇတႂ်ႈ NUG ၵုမ်းၵမ် ၵမ်းသိုဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၢႆးလင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵဵပ်းသိုၵ်းယဝ်ႉၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၶႂ်ႈၶဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸိူဝ်းပၢႆႈဢွၵ်ႇ ၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈ မီးၼမ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢမ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းထႅင်ႈ။

တႄႇၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းၶဝ်တီႉလိပ်းဢဝ်လႅင်မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီး 2 ၸုပ်ႈယဝ်ႉသေ ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉၾိုၵ်းယူႇၸုပ်ႈထီႉ 3 – ၸုမ်း Burma Affairs and Conflict Study – BACS လဵပ်ႈ ႁဵၼ်းလွင်ႈပၼ်ႁႃမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – ပၢင်သွၼ်ၸုပ်ႈ 1 လႄႈ 2 ၼႆႉ မီးႁူင်းႁဵၼ်းၾိုၵ်းသွၼ် 21 တီႈ။ ၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇတႄႉ ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းမီးမွၵ်ႈ 9,000 ၵေႃႉယဝ်ႉ – သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း