Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၵျႃးၽႅၼ်ႉ မွပ်ႈပၼ်ၶႄႇ

ႁူဝ်ၼႃႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉၵဝ်ႈၵၢင်ႉ(ၵဝ်ႇ) လႄႈ ၸၢဝ်းၶႄႇ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် လႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ 10 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းမွပ်ႈပၼ်ၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 30/1/2024 ၼႆႉ တၢမ်တူဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ မႃးႁပ်ႉဢဝ် ၸုမ်းလႅၼ်လိၼ်ငိုၼ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ (ၵျႃး ၽႅၼ်ႉ) 10 ၵေႃႉ တီႈဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ် ၼေႇပျီႇတေႃႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းယေႃ တၢႆ 4 မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ႁိူၼ်းၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 20 လင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်း မႃးပိုတ်း ယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယေႃ မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 4 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 8/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းပၢႆ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်းမႃးယိုဝ်း။ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁိူၼ်းယေး လူႉၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 20 လင်...

သိုၵ်ႈၵဝ်ႈၵၢင့်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႄႇၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း တီႈဝဵင်း ပၢင်ႇသၢႆး  

ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ဢၼ်မီးႁိမ်း လႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶႄႇ - မိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ့် တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီ့ 30 ၼႆ့ၵႂႃႇ  လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ပိူင်ဢုပ့်ပိူင်ႇ ၽွင်းငမ်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့်ယဝ့် - လီႇၵျႃးဝိၼ်းလၢတ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼင်ႇၼႆ ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Kongkang တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆ့ဝႃႈ - ဝၼ်းထီ့ 28...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸွႆႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်လုၵ်ႉလၢဝ်ႇၵၢႆးလူင်းမႃး

 သိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း တဵမ်လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းမႃး ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ဢၼ်ၶမ်ၵႄႈပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းပိုတ်ႇဝႆႉလႄႈ   ၼႅတ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်း တၢင်းသဵၼ်ႈတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ-ၼမ်ႉလၼ်ႈ၊  ပီႈၼွင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်  ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉလၼ်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇ မိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း လႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၵွင်ၼိုင်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 120  ပၢႆ ဝၢင်ႈၶိူင်ႈၸူး သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် MNDAA

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ့်ၶမယ - 129 တပ်ႉၵွင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတီႈ ဝဵင်းမၢၼ်ႇလေႃႇ ၊ ၸေႈတွၼ်ႈ သျီးသျႅၼ်း ၊ ၼႃႈလိၼ် သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့်  တူင်ႉၼိုင်  မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ပႃးၵၼ် ဝၢင်းၶိူင်ႈၸူး သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် MNDAA တင်းတပ့်ၵွင် ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၵွၼ်းတပ့်ၵွင် ၶမယ 129...

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆၼႂ်းဝၢင်းတပ်ႉ MNDAA တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈယူႇဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵႂႃႇတၢႆဝႆႉၼႂ်းဝၢင်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸွမ်းတူဝ်မၼ်းၸၢႆးမီးႁွႆးပေႃႉထုပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21 ဝၼ်းပုတ်ႉဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  ႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၸၢႆးၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ  ၼႂ်းဝၢင်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း MNDAA  ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼႆသေ လုၵ်ႈသိုၵ်းမိူဝ်းလၢတ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၊ ၽိူဝ်ႇၵႂႃႇဢဝ်တူဝ်တၢႆၸၢႆးၼုမ်ႇၼၼ်ႉလႆႈႁၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းပေႃႉထုပ်ႉဝႆႉတင်းတူဝ်။ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ ၵႂႃႇမီး ၼႂ်းဝၢင်းတပ်ႉ MNDAA ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈမူႇၸေႊ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် MNDAA  တၢႆ 1 ၵေႃႉ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 3 ၵေႃ့

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် MNDAA  ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈမူႇၸေႊ ၾၢႆႇတပ့်သိုၵ်း ၵဝ်ႈၵၢင့် လူ့တၢႆ 1 ၵေႃ့၊ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 3 ၵေႃႉ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/12/2022 ဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် MNDAA  ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈဝဵင်းသႅင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းပေႃႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်း MNDAA ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းပေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 24/10/2022  ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈ ႁူဝ်ဝႃး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်း ။ ၽူႈၸၢႆး မွၵ်ႈဢႃယု 30...

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ  လၢဝ်ႇၵၢႆး  လိုပ်ႈႁေႃႈယႃႉႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 လင်

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇ  ၶဝ်ႈယႃႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ 2 လင်  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း 100 ပၢႆ ၶဝ်ႈယႃႉႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 2 ၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA (ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ဝႆႉၼႂ်းပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း...

ပၢင်ၸႃႇပၼ ၽိူင်ၵျႃးသိူင်း ၽူႈၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်း MNDAA ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ မိူင်းလႃး ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 3 ႁဵင်ပၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 29/3/2022 လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ လုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၸႃႇပၼ လုမ်းလႃးသၢင်းၵဵဝ်ႇပၼ် ၽိူင်ၵျႃးသိူဝ်း ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA တီႈ မိူင်းလႃး မီးၸုမ်းဢူၺ်းလီ လုၵ်ႈၸုမ်း FPNCC ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 3000 ၵေႃႉ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ် SSPP ၸုမ်းလဵဝ် ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၊...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/12/2021 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်းသၼ်လွႆၼူၵ်ႉၵူတ်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉပူ ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉပွင်ႈ - လႃႈသဵဝ်ႈ ယၢၼ်ၵၼ်ဝဵင်း မွၵ်ႈ 20 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ MNDAA- KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထုင်ႉသႅၼ်ဝီ-ၵူတ်ႉၶၢႆ ၶိူဝ်းယႂ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ သိုၵ်းၶၢင် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၶိူဝ်းယႂ်းၼႂ်းထိုင် ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ - ၵူတ်ႉၶၢႆ  ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇသဝ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ  28/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 12 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်း MNDAA- KIA  ယိုဝ်းၵၼ်    ၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉယိုဝ်းၵၼ်တီႈပၢင်ႇသၢႆး ယိုဝ်းတိူဝ်ႉႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇတၢင်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆၼမ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈပွၵ်ႉ 8 ႁိမ်း ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ (ရွာသစ်ကလေး) တင်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႃတႅပ်း (နမ့်ပါတက်) ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၵ်းပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမၢၼ်ႈ 3 ပႃး တီးဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႇသၢင်ႈပူၵ်းပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမၢၼ်ႈ ဢၼေႃႇယထႃႇ၊ ပယိၼ်ႉၼွင်ႇ လႄႈ ဢလွင်းမိၼ်းတယႃး  3 ပႃး ဝႆႉတီႈၵွင်းလွႆ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ လၢဝ်ႇၵၢႆး လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ။ ပူၼ်ႉမႃး 2-3 ဝၼ်းၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယုၵ်ႉတၢင်ႇဝႆႉ၊ ဢိၵ်ႇပႃးတင်းၽူႈၵွၼ်းတိူင်း ရမၶ ၶဝ် ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈထိုင်ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး သေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်း 600 ပၢႆလႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇယဵၼ်သဝ်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးထိုင် 600 ပၢႆ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 28 တေႃႇထိုင်ဝၼ်း ဝၼ်းတီႈ 30/8/2021 ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသေ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယူႇၼၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် လူင်ၵႂႃႇၵူႈတၢင်း။ ၾၢႆႇသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၵေႃႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်တေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ပေႃးသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉယိုဝ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img