Friday, July 19, 2024

ပၢင်ၸႃႇပၼ ၽိူင်ၵျႃးသိူင်း ၽူႈၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်း MNDAA ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ မိူင်းလႃး ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 3 ႁဵင်ပၢႆ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 29/3/2022 လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ လုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၸႃႇပၼ လုမ်းလႃးသၢင်းၵဵဝ်ႇပၼ် ၽိူင်ၵျႃးသိူဝ်း ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA တီႈ မိူင်းလႃး မီးၸုမ်းဢူၺ်းလီ လုၵ်ႈၸုမ်း FPNCC ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 3000 ၵေႃႉ။

Photo by The kokang- ပၢင်ၸႃႇပၼ ၽိူင်ၵျႃးသိူင်းႁဵတ်းတီႈမိူင်းလႃး ဝၼ်းတီႈ 29-31/3/2022


ၼွၵ်ႈလိူဝ် SSPP ၸုမ်းလဵဝ် ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၊ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး MNDAA ၊ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၶဝ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းသမ်ႉ ပဵၼ် ၸွမ်ႁၢၼ်မျိၼ်ႉထုၼ်း လုၵ်ႉတိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇၵဵင်းတုင်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

- Subscription -


ဢၼ်ပဵၼ်မိၵ်ႉသႁၢႆဢူၺ်းလီတၢင်းမိူင်းၶႄႇ မိူင်းထႆးၵေႃႈ သူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၸႃႇပၼ ၽိူင်ၵျႃးသိူင်း လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။


ပၢင်ၸႃႇပၼ ၽိူင်ၵျႃးသိူင်းၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ဝၼ်းတီႈ 29 ထိုင် 31/3/2022 လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။


ၽိူင်ၵျႃးသိူင်း ဢႃယု 94 ပီၼႆႉ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/2/2022 တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ တီႈမိူင်းလႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း