Friday, July 19, 2024

ၽိူင်ၵျႃးသိူင်း ၽူႈၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လူႉသဵင်ႈ

Must read

ၽူႈၵေႃႇတင်ႈလႄႈၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA  ၽိူင်ၵျႃးသိူင်း ဢႃယု 94 ပီ လူႉသဵင်ႈမိူဝ်ႈၼႆႉ 16/02/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်း 40 မိၼိတ်ႉ The Kokang News ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -
ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၽိူင်ၵျႃးသိူင်း ဢႃယု 94 ပီ လူႉသဵင် ဝၼ်းတီႈ 16/2/2022

ၽိူင်ၵျႃးသိူင်းၼႆႉ လူႉသဵင်ႈလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းလႃး ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။  ၶၢပ်ႈတူဝ်တႄႉ ပႆႇၽဝ်ၵမ်းလဵဝ် ၊ တေဝႆႉၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းၶႄႇသေ ၸင်ႇၵွႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼႆ   ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တႆး ဢၼ်ၸမ်ၸႂ်မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ၽိုၼ်လိၵ်ႈမွင်ၸႂ်တႄႉ   မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ လႆႈယိုၼ်ႈၸူးထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉၸဵမ်ၸဝ်ႉယဝ်ႉ။   

ၽိူင်ၵျႃးသိူင်းၼႆႉ ၵိူတ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇႁိၼ်လႅင် (ၶူင်ႊသိုဝ်ႉဢၢႆႉ) ၼႃႈလိၼ် ၵူဝ်းၵၢင်ႉ တႂ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၾႃႉသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၶိူဝ်းပေႃႈ ၶိူဝ်းမႄႈတႄႉ ပဵၼ်ၶႄႇဝဵင်းႁူၺ်ႇလီး ၸႄႈမိူင်း ၸီႊၶျွၼ်ႊ မိူင်းၶႄႇ။

ၼွင်ႉၸၢႆးမၼ်းၸဝ်ႈ ၽိူင်ၵျႃးၾူး ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်း ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၊ လူႉသဵင်ႈမိူဝ်ႈပီ 2017 ။

ၽိူင်ၵျႃးသိူင်း ၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးမႃးၼႂ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 1965 ၊ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပဵၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်း တပ်ႉသိုၵ်း လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ဢၼ်ၵျိမ်ႊမီႊယၢင်ႊ ဢွၼ်ႁူဝ် ( ဢၼ်ယူႇႁူမ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA  ၸဝ်ႈမႄႈၼၢင်းႁိူၼ်းၶမ်းဢွၼ်ႁူဝ် )  ။

1969 ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၵပ ပႃႇတီႇၶွမ်ႊမိဝ်ႊၼိတ်ႉမၢၼ်ႈ (ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ) ။ 1989 လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသၢၼ်ၶတ်း ပႃႇတီႇၶွမ်ႊမိဝ်ႊၼိတ်ႉမၢၼ်ႈသေ ၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီ တီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမၢၼ်ႈ (MNDAA)ဢၼ်တၢင်းၼမ်ႁူႉၸၵ်းဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်။

တပ်ႉသိုၵ်း လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ပၵပ ပႃႇတီႇၶွမ်ႊမိဝ်ႊၼိတ်ႉမၢၼ်ႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း။

ဝၢႆးလင် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ MNDAA ယဝ်ႉလီငၢမ်း လႆႈၸႂ်ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈ ယၢမ်းၼၼ်ႉသေ  ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း၊ ၽွင်းၼၼ်ႉ ယင်းလႆႈၸိုဝ်ႈဝႃႈပဵၼ်ႁေႃၶမ်းယႃႈၾိၼ်ႇ ၼႆလူးၵွၼ်ႇ။

ၽိူင်ၵျႃးသိူင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 2009  ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ထိုင်တီႈလႆႈ ဢွၵ်ႇပၢႆႈၵႂႃႇယူႇသဝ်း ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ပၢႆႇသဝ်ႇၶျိူၼ် မႃးပုတ်ႈတႅၼ်း တီႈယူႇ မၼ်းၸဝ်ႈသေ ၵမ်ၸိူၵ်ႈ ၸႂ်ႉ ႁဵတ်းတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်ပႅတ်ႈ။   

ၽိူင်ၵျႃးသိူင်း ၶိုၼ်းၶွၼ်ႈတုမ် ၵူၼ်းသိုၵ်းမၼ်းၶိုၼ်းသေလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်း    တေႃႇထိုင် လူႉတၢႆ  ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16/2/2022 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း