Saturday, July 13, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/12/2021 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်းသၼ်လွႆၼူၵ်ႉၵူတ်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉပူ ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉပွင်ႈ – လႃႈသဵဝ်ႈ ယၢၼ်ၵၼ်ဝဵင်း မွၵ်ႈ 20 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

Photo Screen Shot from Sai Sai Facebook-ဝၼ်းတီႈ 16/12/2021 ႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ႇလဵပ်ႈတၢင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမ မွၵ်ႇတွင်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်းပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ   တႄႇပဵၼ်မိူဝ်ႈၵႆႈၼႆႉ  တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ(ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ) ၶႃႈဢေႃႈ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းၸွႆႈ 2 လမ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ပၢင်တိုၵ်းဢၼ် ၶဝ် ပဵၼ်ၵၼ်တႄႉ ၸွမ်းသၼ်လွႆၼူၵ်ႉၵူတ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

 ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ  တူၵ်းၸႂ် ပွႆႇပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၸဵမ်မိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း  ၊ ၵူၼ်းၵႂႃႇၼႃးၵႂႃႇသူၼ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး။

ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ပႆႇလႆႈငိူင်ႉပၢႆႈၶႃႈ ပႂ်ႉထွမ်ႇတူၺ်းငဝ်း လၢႆးမၼ်းယူႇၶႃႈဢေႃႈ ၸဝ်ႈၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းယူႇဢေႃႈ ပႆႇႁတ်းသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း၊ လႆႈႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇႁိမ်းႁွမ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၼွင်မွၼ်၊ ၶိူဝ်းၼိမ်းလႄႈ ၼႃးယႃႈမႃႉ (နားယာမကျေးရွာ)  ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸိူဝ်းၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ် ပႂ်ႉထွမ်ႇတူၺ်းငဝ်းလၢႆး ပၢင်တိုၵ်းဝႆႉယူႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း