Saturday, December 2, 2023

ပၢင်တိုၵ်း တီႈမူႇၸေႊ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် MNDAA  တၢႆ 1 ၵေႃႉ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 3 ၵေႃ့

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် MNDAA  ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈမူႇၸေႊ ၾၢႆႇတပ့်သိုၵ်း ၵဝ်ႈၵၢင့် လူ့တၢႆ 1 ၵေႃ့၊ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 3 ၵေႃႉ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/12/2022 ဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် MNDAA  ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈဝဵင်းသႅင် ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းပေႃႈလႄႈ မိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾၢႆႇတပ့်သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် တၢႆၵေႃ့ၼိုင်ႈ လႄႈ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈတၢႆ 3 ၵေႃ့။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ မူႇၸေႊၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပၢင်တိုၵ်း  ပဵၼ်ႁိုင်မွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆ့ဢေႃႈ၊ တႄႇပဵၼ် 2 မူင်း ထိုင်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း  3 မူင်း ၸင်ႇယဵၼ်။ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ဢဝ် မၢၵ်ႇဢွၼ်ႇမၢၵ်ႇလူင် လေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် MNDAA ဢွၼ်တၢင်း။ယူႇၵမ့်ၼိုင်ႈ မီးၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသၢမ်လမ်း ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတီႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ့်သေ လူင်းမႃးၶိုၼ်း ၵႂႃႇတေႃ့ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူ့ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼႆ့ ၾၢႆႇတပ့်သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃ့လႄႈ လူ့တၢႆ 1 ၵေႃ့ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 3 ၵေႃ့ ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ မူႇၸေႊၵေႃ့ၼိုင်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ ပေႃးသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈတႄႈ လီမႆႈၸႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ၵူဝ်မၢၵ်ႇမႃးတိူဝ့်သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ယွၼ့်ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆ့ မီးၼိူဝ်လွႆႁဵတ်းၼၼ်လႄႈ တႃႇတေ ၶၢႆ့ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ တေယၢပ်ႇၶႃႈဢေႃႈ ”-ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ့်ၵေႃႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လေႃႇတိုၵ်း တပ့်သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA  ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတီႈဝဵင်းၼမ့်သၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးလွင်ႈတုမ့်တိူဝ့် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်လၢႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆၼႆ့ ၾၢႆႇတပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၵႆ့ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိုင်ႇတႆးပွတ်းႁွင်ႇမႃး ၶိူဝ်းယႂ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း