Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ယိုတ်းဢဝ်ႁိူၼ်းယေး ႁူင်းႁဵၼ်း ဝတ်ႉၵျွင်း 1,100 လင်ပၢႆ

ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီပၢႆမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢဝ် ႁိူၼ်းယေး ႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ 1,100 လင်ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 01/05/2024 ယူႇတီႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း AAPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီပၢႆၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်ႁိူၼ်းယေး...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုင် တေႁိုင်ထႅင်ႈၵႃႈႁိုဝ် ပႆႇၸၢင်ႈႁူႉလႆႈ

SAC ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ယၼ်ၼိူဝ်လၵ်းမိူင်း 2008 မတ်ႉတႃ 425 ယဝ်ႉ ၼေၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ မၢၼ်ႈမိူင်းပႆႇၼိမ်တဵင်ႈၼႆသေ တေသိုပ်ႇယိပ်းငမ်ဢႃႇၼႃႇၵႂႃႇထႅင်ႈ ၵေႇသုတ်း 6 လိူၼ်ၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆယူႇ ၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးမီးၽူႈလႂ် တိုၼ်ႇတဵၼ်ႈသူၼ်ၸႂ်ၸွမ်း တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ။  တူၺ်းၸွမ်းတၢင်းႁဵတ်းမၼ်း ၼႃႈတေတေႃႇဢႃႇယုယိုတ်းမိူင်းထႅင်ႈၼၼ်ႉ မွၵ်ႈဝၼ်းသွင်ဝၼ်းသေလႄႈ ဢွၼ်လၢမ်းႁၼ် ယၢင်ႈတိၼ်ထႃႈၵေႃႈပႃး၊ ၽၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ ၼပ်ႉလႆႈယူႇဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပႂ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးယိုဝ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်း - ပျီႇတူႉၸိတ်ႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 22/6/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6:45 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဢၼ်ပႂ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉဢွၼ် ပွၵ်ႉႁူဝ်ၼႃး ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးယိုဝ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၊ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းသွၵ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းပႃး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၶိုင်ၸတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်လႆႈ ထိုင် 400 ၵေႃႉ  

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ/ သၢင်းၵျၢၼ်ႇၼႆႉ ပၼ်ၶႂၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်လႆႈ ထိုင် 400 ၵေႃႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းတႆး  ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႂ်ႈဢဝ်ၼႃႈဢဝ်တႃ ၼႄၼွၵ်ႈမိူင်းဝႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ် ၸတ်းပွႆးယႂ်ႇလၢမ်းလူင်၊ ၵုမ်းၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလီငၢမ်း ၼႆၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/3/2022 ၵႂႃႇ   ပၼ်ၶႂၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img