Saturday, July 13, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သင်ၶၸဝ်ႈ

သင်ၶၸဝ်ႈ တေဢွၼ်ႁူဝ်မေးၵုမ်း ဢွင်ႈတီႈၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး  

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် မေးၵုမ်းလုမ်းလႃး ၵွင်းမူး ဢၼ်မီးဝႆႉ ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ၸဝ်ႈဢမၢတ်ႈလူင် မိူင်းၼွင်လႄႈ ဢူးမၢင်ႇ ၶူးမေႃလိၵ်ႈလူင် ၸဝ်ႈသေးၵုင်း ဝၢၼ်ႈၸိင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/1/2024 ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၼႂ်းပၢင်ၾိုၵ်ႉၽွၼ်း လင်ႇၵႃႇ လိၵ်ႈလူင်တႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 1 တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆ...

ပီၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈမိူင်းတႆး မႃးႁဵၼ်း တီႈဝတ်ႉသွင်ၽႅၼ်ႇလိၼ် ၼမ်လိူဝ်ၵူႈပီ

သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရိယတ်ႉတိ ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း (ဝတ်ႉသွင် ၽႅၼ်ႇလိၼ်တႆး - ထႆး) ၼမ်လိူဝ်ၵူႈပီ ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ လွင်ႈၶဝ်ႈၽၵ်းသွမ်း။ ၼႂ်းပီ 2023 ၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ တၢင်းထုင်ႉသၼဵၼ်း ဝဵင်းပၢင်လူင်၊ လၢႆးၶႃႈ၊ မိူင်းၵိုင်၊ ၵေးသီးလႄႈ မိူင်းၼွင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႃး...

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈမိူင်းတူၼ် – မိူင်းသၢတ်ႇ ၸတ်းၼႂ်းဝၢင်းၶုမ်ၵုတ်း ၸဝ်ႈၼရေးသူၼ်

ပီ 2023 ၼႆ့ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 28 တီႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် - ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈၼႂ်းဝၢင်းၶုမ်ၵုတ်း ၸဝ်ႈၼရေးသူၼ်။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 19-25 ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း ၵေႃၽႄတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပရိယတ်တိသတ်ထမ်ႇမပႃႇလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းတူၼ်၊ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 28 တီႈၼႂ်းဝၢင်းၶုမ်ၵုတ်း ၸဝ်ႈၼရေးသူၼ်။ ၸဝ်ႈၶူး Dr.ပၺ်ၺႃႇၼၼ်ႇတ...

သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇမွပ်ႈငိုၼ်းထုၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ 68 တူၼ်/ ၵေႃႉ  

သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်းထုၼ်း ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ တႃႇ 68 တူၼ်/ ၵေႃႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 31/7/2022 ယူႇတီႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ် သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်း ထုၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး...

သင်ၶၸဝ်ႈ ထုင်ႉပူင်း ၶိုင်ပွင် တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး

သင်ၶၸဝ်ႈ ထုင်ႉပူင်း သီႇသႅင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/10/2021 သင်ၶၸဝ်ႈ ထုင်ႉပူင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝတ်ႉၵုၼ်ၵွင်းမူး ဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၽွတ်ႈ ၸုမ်းပွင်ႈၵၢၼ် တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း  ၼႂ်းမိူင်းတႆးယၢမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၶူးဝႃႇလိင်ႇတ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉသၢႆလႅင်းမႂ်ႇ...

သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် တိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 50 ပၢႆ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် သင်ၶၸဝ်ႈ တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 55 တူၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11-13/9/2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ တီႈဝတ်ႉၶမ်းမုင်ႈသႃႇ၊ ဝတ်ႉၼိူဝ်လွႆၽြႃးလႄႈ ဝတ်ႉတူၼ်ႈ ႁုင်းၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း...

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင် ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ သင်ၶၸဝ်ႈ တိတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈ 20 ပၢႆ

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင် ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် သင်ၶၸဝ်ႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈ 20 ပၢႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင် ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ/ လွႆၵေႃႇ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် သင်ၶ ၸဝ်ႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 21 တူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၶူးဢႃႇတိတ်ႉၸ ၶူးသွၼ်ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ...

သင်ၶၸဝ်ႈ ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းႁၢႆလီမႃးၼမ်

သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁိမ်း 100 တူၼ်ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၸိုၼ်ႈ ၶႅၼ်းယူႇလီၵၼ်မႃးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23 - 24/8/2021 တေႃႇထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 31/8/2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈမႃးၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ 92 တူၼ် ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵွင်းဝႅတ်ႊ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လူႉလွၼ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်း ၸဝ်ႈၶူး ၵုမႃႇရ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵွင်းဝႅတ်ႊ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆယဝ်ႉ။ “ ၸဝ်ႈႁဝ်းၼႆႉ တိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႃး မွၵ်ႈဝူင်ႈပၢႆ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတီႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းတႆးႁူမ်ႈၵၼ်တူင်ႉၼိုင် သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၵၢၼ်သေႉၼႄးလၼ်ႇသူၼ်ႈပႅင်းၸင်းၵၼ် တၢင်းOnline

ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်း ဝူင်ႈဝၢင်ႈမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇဝႃႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ  တႅမ်ႈတၢင်ႇ / သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ ၽူတ်ႉသ် ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉလူၺ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပႅင်းၸင်းၵၼ် ၊ တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇၵႅၵ်း ၶၢဝ်ႇပွမ် လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ လႄႈ   ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်တူင်ႉၼိုင် သၢၼ်ၶတ်း  ။   ဝၼ်းတီႈ 30/7/2021...

သင်ၶၸဝ်ႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၸတ်းပၢင်ၵုမ် တႃႇလၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ

သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ တႃႇပူင်သွၼ် ၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ် လိၵ်ႈသင်ႇ ၶၸဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/7/2021 ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် တီႈလုမ်း သင်ၶၸဝ်ႈ ဝတ်ႉမွၵ်ႇမႆႇ (ၵွင်းမူးၶမ်း) ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ...

ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် လႅၵ်ႈလၢႆႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ

ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် တႃႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ လၵ်းသုတ်ႇၵၢၼ် သွၼ်/ႁဵၼ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 20-24/5/2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း  ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် တႃႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ လၵ်းသုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ်/ႁဵၼ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်...

ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် ဝဵင်းၶူဝ်လမ် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွင်ႈယေႃး သင်ၶတႆး ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉထမ်မၸရိယ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

မၢႆတွင်း ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈ တေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၵေႃႇသၢင်ႈမႃး ၶွပ်ႈတဵမ် 1 ပီသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေယွင်ႈယေႃး သင်ၶတႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉ ၸၼ်ႉထမ်မၸရိယ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ 38 တူၼ်။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 25/5/2021 တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း ပဵၼ်ဝၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈ ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 25 မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း တင်း မူတ်း 4,000 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17/3/2021 တေႃႇထိုင် 18/5/2021 ယူႇတီႈၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ် ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း...

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်းတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ SSPP တင်း RCSS ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် တင်းသွင်တပ်ႉသိုၵ်း ႁႂ်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃတၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း သင်ဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ် ၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈယိုဝ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ၊ ပေႃႈထဝ်ႈမႄႈမိူင်း၊ သမႃႇထိ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပွၵ်ႉယွမ်ႇ ဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ပႃးၸဵမ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img