Tuesday, September 26, 2023

သင်ၶၸဝ်ႈ ထုင်ႉပူင်း ၶိုင်ပွင် တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး

Must read

သင်ၶၸဝ်ႈ ထုင်ႉပူင်း သီႇသႅင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်သင်ႇၶႃႇထုင်ႉပုင်းဝၼ်းတီႈ 4/10/2021
Tuine Lii/ ပၢင်ၵုမ်တႃႇၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉၵုၼ်ၵွင်းမူး ဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/10/2021

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/10/2021 သင်ၶၸဝ်ႈ ထုင်ႉပူင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝတ်ႉၵုၼ်ၵွင်းမူး ဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၽွတ်ႈ ၸုမ်းပွင်ႈၵၢၼ် တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း  ၼႂ်းမိူင်းတႆးယၢမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးဝႃႇလိင်ႇတ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉသၢႆလႅင်းမႂ်ႇ ထုင်ႉပူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ် လႆႈၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် တႃႇလူႇၶၢမ်ႇႁႃၶူဝ်းၶွင်၊ ၶူဝ်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ တႃႇတေၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း။  လႆႈၸႅၵ်ႇမႅင်ႇၼႃႈတီႈၵၼ်ပႃးဝႃႈ ၸဝ်ႈပႃးလႂ် တေဢဝ်ပုၼ်းၽွၼ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ် တၵ်ႉၵႃႇၶဝ်သမ်ႉ တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလႂ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈ တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂႃႇတၢင်းလွႆ၊ တၢင်းၼမ်ႉလႄႈ ၼႂ်းပူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တေ ၵပ်းၸူး ၸဝ်ႈၼင်ႈဝတ်ႉ၊ ႁူဝ်ၼႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပူႇၵၢင်ႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းသူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈၸေႇတၼႃႇၽႂ်မၼ်း ၵမ်ႉထႅမ် ၸွႆႈမႃး” – ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ ၶူဝ်းၶွင် တီႈလႆႈလူႇၶၢမ်ႇၵဵပ်းလႆႈ ႁပ်ႉလႆႈမႃးယဝ်ႉ ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈလႂ် လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ယူႇတီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၼႆႉ တေၵုမ်ၵၼ် တူၵ်းလူင်းၵၼ်သေ ၸတ်းတမ်းဝၢင်းၽႅၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃးပႆႇႁိုင်ၼႆႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ ထုင်ႉပူင်းၼႆႉသေ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု လႄႈ ႁၢမ်းငၢႆး မႃးယဝ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ။

“ၽွၼ်ႉၸႃႉ ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႆႉ မၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵူၼ်းမိူင်းတႄႉတႄႉ။ လွင်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ထူဝ်ႇလိၼ် ၶဝ်ႈၸိူဝ်း ၼႆႉ လႆႈသုမ်းတိုၼ်းလၢင်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တႃႇၵိၼ်ပီၼႃႈပီလိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ။ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃ တၢင်းႁူႉမေႃ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်းထႅင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး ပၢႆးၸႂ်။ ယူႇတီႈလႂ်ၵေႃႈ ၵူဝ် ၊ လႆႈပၢႆႈ ယွၼ်ႉတိုၵ်းၵၼ် ယိုဝ်းၵၼ် ၵူဝ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢမ်ႇမီးတၢင်းမူၼ်ႈသိူဝ်းၸႂ် တိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီ ဢွၵ်းဢေႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ၸဝ်ႈၶူး ဝႃႇလိင်ႇတ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင်ဝႃႈ သင်ပဵၼ်လႆႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈတႆးတေႃႇတႆးၽႂ်းၽႂ်းသေ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႆႈယူႇသိူဝ်းသႃႇ ၵတ်းယဵၼ် သေၵမ်း ၸဝ်ႈၶူး ဝႃႇလိင်ႇတ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း